Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
533 objects found

Cancel all filters
Karte: Latvijas dzelzceļu karte

Karte: Latvijas dzelzceļu karte Latvijas Dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdotā Latvijas dzelzceļu karte. Karte latviešu un franču valodā. Atsevišķi, labajā, augšējā malā iznests Rīgas mezgls. Kreisajā, apakšējā stūrī līniju apzīmējumi. Apakšējā malā Zīmētavas pārziņa paraksts. Izdota Dzelzceļa virsvaldes tipogrāfijā. Karte ielīmēta cietos, brūnos Akta vākos. Datēta ar 1935.gada 10.martu

Karte: Rīgas dzelzceļa tīkla shēma 1902

Karte: Rīgas dzelzceļa tīkla shēma 1902. Rīgas Dzelzceļa tīkla shēma pēc pārbūves, kas saskaņota 1902. g. 27. februārī Inženieru padomē. Žurnāls ar dokumentu Nr. 11. Papīrs, 1 lapa, krāsaina, zīmēta. Krievu valodā. Kartē attēlots Rīgas dzelzceļa tīkla plāns ar galvenajām stacijām, Daugava un tās dziļuma atzīmes, kanāli, Rīgas Jūras līcis. Jaunizveidotie sliežu posmi atzīmēti ar cipariem un to atšifrējumi ar nosaukumiem doti tabulā. Kartes datējums: 1902. gads.

Priekšmets: Dzelzceļa konduktora numura nozīme

Latvijas valsts dzelzceļu konduktora numura nozīme "916". Ovālas formas: aukšdaļa nosegta ar valsts mazo ģērboni, apakšdaļa ar dzelzceļa emblēmu spārnoto riteni. Vidū izgriezts numurs "916", virs tā burti "KOND." Dzeltena, nespoža metāla. Skrūvējams stiprinājums. Tās nēsā veicot dienesta pienākumus, krūšu kreisajā pusē. Piederējusi konduktoram Žanim Pēdam. 20. gs. 30. gadi.

Priekšmets: Liepājas-Romnu dzc. barjeras sarga nozīme

Liepājas - Romnu dzelzceļa barjeras sarga nozīme Nr.180. Ap 1900.g. Apaļa forma, ap ārmalu iespiests uzraksts "LRŽD Barjernij storož" (krievu v.) vidū izgriezts numurs "180", virs tā 2 caurumi. Brūns nespožs metāls.

Priekšmets: Dzelzceļa formas mēteļa apkakles zīmotne

Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku formas tērpa mēteļa apkakles zīmotne. Brūns samts, ar zaļu iekantējumu, ar brūnu diegu izšūtas 3 sešstūru zvaigznes un Latvijas dzelzceļu emblēma - spārnotais ritenis. Trīs sešstūraunas zvaigznītes lietoja: III un IV kl.staciju priekšnieki, ārpusklases un I kl. staciju priekšnieku palīgi, I un II šķiras lokomotīvju vadītāji, Daugavpils un Jelgavas konduktoru brigāžu pārziņi, I šķiras tehniskie pārziņi. 20. gs. 30. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas svārkiem

Latvijas valsts dzelzceļu darbinieku formas tērpa nozīme - dzelzceļa emblēma: sudrabots spārnots ritenis ar trīs zvaigznēm dzeltena metāla ozollapu apvijā. Nēsā pie formas svārkiem. 20. gs. 30. gadi.

Priekšmets: Dzelzceļa formastērps, svārki

PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Baltijas dzelzceļa formastērpa svārki melnā krāsā. Divrindu pogājums ar sešām pogām. Uz piedurknēm uzšūtas piecstūrains melns audums ar zaļu iekantējumu un dzelzceļnieku simbolu - sakrustots āmurs un bīdatslēga. Taisnstūrveida melns audums ar zaļu kantējumu augšpusē, vidējā komandējošā sastāva atšķirības zīmotnes - divas baltas lentītes un divas sudrabotas 5-staru zvaigznes. Piedurkņu galos divas mazas pogas. Labās rokas piedurknei nav āmura un bīdatslēgas un vienas zvaigznītes. Kreisās rokas piedurknei nav vienas zvaigznītes. 20. gs. 60.g.

Priekšmets: Kokarde, Krievijas Sat.ceļu min. ierēdņa cepurei

Krievijas Satiksmes ceļu ministrijas dienesta cepures kokarde. Krustoti cirvis un enkurs. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20.gs. sākums.

Priekšmets: Nozīme ar dzelzceļa emblēmu formas svārkiem

Latvijas valsts dzelzceļu dienesta nozīme. Spārnots ritenis ar valsts ģērboņa vairogu virs tā. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 20. gadi.

Priekšmets: Nozīme ar dzelzceļa emblēmu formas svārkiem

Latvijas valsts dzelzceļu dienesta nozīme. Spārnots ritenis ar valsts ģērboņa vairogu virs tā. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 20. gadi.

Priekšmets:Nozīme ar dzelzceļa emblēmu formas svārkiem

Latvijas valsts dzelzceļu dienesta nozīme. Spārnots ritenis ar 3 zvaigznēm virs tā, ozollapu vainagā. Skrūvējams stiprinājums. 20. gs. 30. gadi.

Priekšmets: Dzelzceļa kontroliera numura zīme, krūšu

PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Latvijas dzelzceļa kontroliera numura zīme, krūšu. Regulāra sešstūra forma, centrā aplī uzraksts: "Kontroļ Latvijskij Ž.D.", centrā reljefi izcelti burti "MPS" un numurs "44". Uz pieskrūvējamās daļas izgatavotājrūpnīcas nosaukums: "MPS ŠM 3-D". Skrūvējams stiprinājums. 20. gs. 50. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas svārkiem

PSRS dzelzceļu darbinieka dienesta nozīme - krustots āmurs un bīdatslēga. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 50. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas uzplečiem

PSRS dzelzceļu lokomotīvju dienesta darbinieka svārku uzpleču nozīme. Tvaika lokomotīves attēls. Līdz 1955.gadam. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 50. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas uzplečiem

PSRS dzelzceļu lokomotīvju dienesta darbinieka svārku uzpleču nozīme. Tvaika lokomotīves attēls. Līdz 1955.gadam. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 50. gadi.

Priekšmets: Kokarde dzelzceļa formas cepurei

PSRS dzelzceļu darbinieku dienesta cepures kokarde, lielā. Lapu vainaga centrā - krustots āmurs un bīdatslēga. Vainags apakšējā malā centrā apņemts ar lenti, ar 2 sarkanas krāsas svītrām. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 70. gadi.

Priekšmets: Kokarde dzelzceļa formas cepurei

PSRS dzelzceļu darbinieku dienesta cepuru kokarde, mazā. Spārnots ritenis. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 70. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas tērpam

PSRS dzelzceļu darbinieku dienesta apģērba aproces nozīme. Krustots āmurs un bīdatslēga. 20. gs. 70. gadi.

Priekšmets: Dzelzceļa formas tērpa cepure

Krievijas impērijas dzelzceļu lokomotīves vadītāja cepure. Melna ādas naģene. Melna ādas, dubultota, 1.8 cm plata siksniņa no vieniem cepures sāniem līdz otriem virs naga; siksniņas gali piestiprināti pie cepures ar metāla pogām. Uz pogām: Krievijas Satiksmes ceļu ministrijas emblēma: krustots āmurs un enkurs. Melns, spīdīgs fibras nags. Auduma odere. 20. gs. sākums.

Priekšmets: Poga dzelzceļa formas tērpa cepurei

Poga Latvijas valsts dzelzceļa darbinieku formas cepurei no brūna nespoža metāla ar reljefu mazā Latvijas Republikas ģērboņa attēlu. Reverss metāla krāsā ar vidū iestiprinātu ovālu kājiņu. "I.Irbe Riga" ražojums. 20. gs. 20. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas uzplecim

PSRS dzelzceļu lokomotīvju dienesta svārku uzpleču nozīme, ar dzelztena metāla elektrolokomotīves attēlu. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 50. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas uzplecim

PSRS dzelzceļu lokomotīvju dienesta svārku uzpleču nozīme, ar dzelztena metāla elektrolokomotīves attēlu. Iespraužams un aizlokāms stiprinājums. 20. gs. 50. gadi.

Priekšmets: Dzelzceļnieku rokas saite ar uzrakstu

Latvijas teritorijā strādājošo dzelzceļnieku rokas saite ar uzrakstu "Deutsche Reichsbahn", uzspiests numurs "38154" un Dzelzceļu galvenās direkcijas Rīgā zīmogs. Zils audums, belni burti (uzspiesti). 1941.-1945.g.

Priekšmets: Uzplecis Satiksmes ceļu inž. institūta formai

Aleksandra I vārdā nosauktā Satiksmes ceļu inženieru institūta Pēterburgā audzēkņu formas tērpa uzplecis. Melns samts uz kartona pamatnes ar apaļu iekantējumu. Uzplecī iespraustas 2 nozīmes: Imperatora Aleksandra monogramma un virs tās - imperatora kronis. 19. gadsimta 2. puse.

Priekšmets: Uzplecis Satiksmes ceļu inž. institūta formai

Aleksandra I vārdā nosauktā Satiksmes ceļu inženieru institūta Pēterburgā audzēkņu formas tērpa uzplecis. Melns samts uz kartona pamatnes ar apaļu iekantējumu. Uzplecī iespraustas 2 nozīmes: Imperatora Aleksandra monogramma un virs tās - imperatora kronis. 19. gadsimta 2. puse.

Priekšmets: Dzelzceļa formas tērpa cepure

Latvijas valsts dzelzceļu Dundagas stacijas priekšnieka Jāņa Šmitera dienesta cepure. Šveices tipa (ieviesta Latvijas dzelzceļos 1930-to g. sākumā). Brūns audums, zaļš iekantējums, melns fibras nags, dzeltena metāla kokarde (LR mazais ģērbonis ozollapu vainagā), oderēta, iekšpusē pie apakšējās malas piešūta ādas lenta, 2 dzeltena metāla pogas ar reljefu LR mazo ģērboni. 20. gs. 30. gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas uzplečiem

PSRS dzelzceļu darbinieka dienesta uzpleča nozares piederības zīme. Ovālas formas nespodri dzeltena metāla plāksnīte. Uz zīmes attēlots dzelzceļa tilts uz mūra balstiem. Stiprinājums - atlokāmas plāksnītes. 1943.-1945.gadi.

Priekšmets: Nozīme dzelzceļa formas uzplečiem

PSRS dzelzceļu sakaru un signalizācijas dienesta darbinieka uzpleča nozares zīme. Nespodri dzeltena metāla sešstūraina plāksnīte, uz kuras reljefā atainoti divi sliežu ceļi, no tiem pa kreisi ēka, pa vidu luksafors, pa labi pārmijas lāktenis. Stiprinājums - atlokāmas plāksnītes. 1943.-1955. gadi.

Priekšmets: Dzelzceļa formas tērpa cepure

PSRS dzelzceļu sakaru dienesta darbinieka formas cepure. Dzeltena virsma ar zaļu iekantējumu visapkārt, melna apmale un melns nags. Priekšpusē PSRS dzelzceļnieku kokardes - spārnotais ritenis un sakrustoti āmurs ar stellatslēgu. 20. gs 70. - 80. gadi.

Priekšmets: Dzelzceļa formas tērpa cepure

PSRS dzelzceļu stacijas dežuranta formas cepure. Sarkana virsma, melna apmale un melns noapaļots stingras formas plastikāta nags. Virsmas priekšpusē PSRS dzelzceļnieku kokarde no dzeltena metāla - spārnotais ritenis. Pamatnes priekšpusē lapu ietvarā uz tumši zaļa ovāla sakrustots āmurs un stellatslēga. Sānos ar divām dzeltena metāla pogām piestiprināta regulējama mākslīga materiāla melna saite. 20. gs. 80. gadi.