Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 13705 priekšmeti

Cancel all filters
Karte: Latvijas dzelzceļu karte

Karte: Latvijas dzelzceļu karte Latvijas Dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdotā Latvijas dzelzceļu karte. Karte latviešu un franču valodā. Atsevišķi, labajā, augšējā malā iznests Rīgas mezgls. Kreisajā, apakšējā stūrī līniju apzīmējumi. Apakšējā malā Zīmētavas pārziņa paraksts. Izdota Dzelzceļa virsvaldes tipogrāfijā. Karte ielīmēta cietos, brūnos Akta vākos. Datēta ar 1935.gada 10.martu

Karte: Rīgas dzelzceļa tīkla shēma 1902

Karte: Rīgas dzelzceļa tīkla shēma 1902. Rīgas Dzelzceļa tīkla shēma pēc pārbūves, kas saskaņota 1902. g. 27. februārī Inženieru padomē. Žurnāls ar dokumentu Nr. 11. Papīrs, 1 lapa, krāsaina, zīmēta. Krievu valodā. Kartē attēlots Rīgas dzelzceļa tīkla plāns ar galvenajām stacijām, Daugava un tās dziļuma atzīmes, kanāli, Rīgas Jūras līcis. Jaunizveidotie sliežu posmi atzīmēti ar cipariem un to atšifrējumi ar nosaukumiem doti tabulā. Kartes datējums: 1902. gads.

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts Pļaviņu (Štokmanhofas) stacijas bufetes ēkas projekts. Rasējumi – shēmas ar būvi uz astoņām, kopā salīmētām lapām. Mērogs 1:100. Galvenās fasādes, aizmugures fasādes rasējumi, iekštelpu plāns, šķērsgriezumu rasējums, būves pamatu plāns, jumta spāru plāns. Bufetes koka ēkai paredzētas divas ieejas un zāles I un II klases pasažieriem kopā un atsevišķi III klases pasažieriem. Izklājums salocīts, priekšā titullapa, uz kuras projekta izdevējs (rakstīts kirilicā): M.P.S. Rīgas–Orlas dzelzceļš. Projekta datējums: 1904. gads.

Foto: Meitenes stacija un apkārtne

Līnijā Jelgava–Meitene, skats ieslīpi no attāluma un augšas uz Meitenes stacijas ēku, sliežu ceļiem, apkārtni. Uz viena sliežu ceļa kravas vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi priekšgalā. Redzamas trīs ēkas tālumā, no kurām viena ir celtniecības procesā. Stacijai uz jumta redzami divi karogu masti ar karogiem uz tiem. Viens no tiem – visticamāk Latvijas karogs. Fotogrāfijai balta josla–rāmis, uz apakšmalas ar melnu tinti uzrakstīts: "Bf. Meitene, Latvia" (visticamāk "Bf" –vācu valodā saīsinājums vārdam "Bahnhof" (stacija)). Reversā teksts ar zīmuli un adresāts Vācijā (Deutschland), zīmogs ar datumu, pastmarka ar gadu: 1941.

Shēma: Stacija Airīte

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:4000, platumā: 1:2000) un garenprofilu, mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem shēmas apakšā: kreisajā pusē tabula ar ceļu aprakstu, pa labi tabula ar pārmiju aprakstu, labajā pusē stūrī tabula ar ēku kvadratūru, apakšā rasējuma leģenda. Shēmas izdevējs: PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Visagals

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:2000, platumā: 1:4000) un garenprofilu (mērogs 1:20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: tabula ar ceļu aprakstu, zem tās tabula ar ēku kvadratūru, labajā, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.

Shēma: Garenprofils līnijai Glūda–Liepāja

Zilā zīmējuma kopija ar garenprofilu starp Pakalnes, Dobeles, Šķibes un Glūdas stacijām, līdz 82. kilometram ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz priekšpēdējā locījuma lapas: 2 paraksti Poriets un A. Žulevs. Pēdējā lapā apzīmējumu paskaidrojumi: stacijas, pārbrauktuves, dzīvesvietas. Dobeles posmā jeb uz 4. locījuma lapas - uzlīmēta lapa ar labojumiem(?), apakšā šai lapai paraksts Poriets. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 1935. gads.

Iespieddarbs: Mape ar staciju pamatplāniem

Klāt pievienoti nomas laukumi un citi plāni, kas attiecas uz ceļiem, ielīmētas 10 lapas. Uz zaļgani pelēka mīksta kartona vāka dekoratīvā rāmī: "Sat. Min. Latvijas valsts dzelzceļi Akts Nr. _" un tālāki apzīmējumi. Pa vidu uzlīmēta lapa, uz kuras ar roku uzrakstīts mapes saturs. Mapes iekšpusē ielīmētas lapas dažādos izmēros. 1. lapa: Lāču pieturas punkta apbraucamā ceļa projekts (1930); 2. Šķībes p. p. ierīkošanas skice (1929); 3. Lāču p. p. nomas laukuma pamatplāns (1933); 4. Lāču p. p. punkta pamatplāns (30. gadi); 5. Lāču p. p. ierīkošanas skice (1929); 6. Lāču p. p. plānu (1943); 7. Dobeles stacijas civilbūvju novietošanas plāns (1929); 8. Dobeles stacijas ūdenspumpētavas novietnes plāns (30. gadi); 9. Gardenes p. p. nomas laukumu plāns (1935); 10. Gardenes p. p. izbūves projekts (1934). Vairākām lapām reversā veikti pieraksti ar roku. Iespieddarba datējums: 1929.-1943. gads.

Foto: Sliežu ceļa pablīvēšanas darbi Jelgavā

Foto: Sliežu ceļa pablīvēšanas darbi Jelgavā Skats ieslīpi uz 12 cilvēku – gan sieviešu, gan vīriešu lielu grupu un sliežu ceļiem. Cilvēki darbībā, rokās tur speciālas ierīces – elektriskos pablīvētājus, viens vīrietis stāv pie pārvietojamās autonomās elektrostacijas ar iekšdedzes dzinēju, kas stāv uz zemes un no tās vadi uz rokas ierīcēm. Trim vīriešiem dienesta cepures. Tiek veikta mazā mehanizācija – elektriskie pablīvētāji ar lielu vibrāciju saspiež šķembas zem gulšņiem, un ceļš paliek stabils. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli. Foto datējums: 20. gs. 50. gadi.

Foto: Cilvēki pie Carnikavas stacijas

Skats no sāna uz divstāvu koka stacijas ēku dzelzceļa līnijā Rīga - Rūjiena. Priekšplānā divi vīrieši civilajā apģērbā, fonā lielāka cilvēku grupa pie stacijas ēkas. Rudenīgi laika apstākļi. Fotopapīrs VEF. Foto datējams ar 20.gs.30.-40.gadiem.

Foto: Cilvēki pie Carnikavas stacijas
Grāmata ''Istoričeskij očerk razvitija žel.dorog''

IESPIEDDARBS Grāmata- vēsturisks apskats par dzelzceļa attīstību Krievijā līdz 1897.gadam. Pirmais iezlaidums. Izdots Pēterburgā, Satiksmes ministrijas tipogrāfijā 1898.gadā. Grāmata iesieta brūnos kartona vākos, krievu valodā uz 591 lpp. un 59 lpp. pielikumā.

Iespieddarbs: ielūgums Daugavp. dzelzc.skolas abit.

IESPIEDDARBS Ielūgums Daugavpils dzelzceļnieku skolas abiturientiem. Ielūgums uz abiturientu vakaru ar koncertu un deju. 1937.gada 10.aprīlī pulksten 19.30. Uz ielūguma vāka lokomotīves attēls.

Negatīvs (stikla plate): stacija Skrīveri

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Stacija Srīveri Skats uz staciju no sliežu ceļa puses. Priekšplānā pasažieru vilciena sastāvs. 1930.gadi.

Negatīvs (stikla plate): vilciens pie Skrīveriem

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Vilciens pie Skrīveriem Pasažieru vilciens pie Skrīveriem ar lokomotīvi virs caurtekas. 1930.gadi

Negatīvs (stikla plate): stacija Jersika

FOTONEGATĪVS (stiklas palete) Stacija Jersika Jersikas stacijas ēka no perona puses 1920.gados. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēti skaitļi 25- 30

Negatīvs (stikla plate): stacija Līksna

FOTONEGATĪVS ( stikla palete) Stacija Līksna. Skats uz staciju no perona puses, 1930.gados. Augšmalā ieskrāpēts 25-14.

Negatīvs (stikla plate): stacija Izvalda

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Stacija Izvalda Skats uz stacijas ēku no perona puses. 1930.gados. Priekšplānā uz perona cilvēki. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēts 21-31

Negatīvs (stikla plate): stacija Krāslava

FOTO Stacija Krāslava. Skats uz stacijas ēku Krāslava (1.variants) 1930.gados. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēts 19-28.

Negatīvs (stikla plate): stacija Krāslava

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Stacija Krāslava. Skats uz stacijas ēku Krāslava (2.variants) no perona puses 1930.gados. Labais, augšējais stūrī ieskrāpēts 19-27

Negatīvs (stikla plate): stacija Skaista

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Stacija Skaista Skats uz stacijas ēku Skaista no perona puses 1930-tos gados. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēts 19-7 Sagllabāšanās pakāpe: malās emulsijas bojājumi

Negatīvs (stikla plate): stacija Skaista

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Stacija Skaista Skats uz stacijas ēku skaista un sliežu ceļiem 1930-tos gados. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēts 19-8

Negatīvs (stikla plate): vilciena sastāvs uz tilta

FOTONEGATĪVS (stikla palete): Vilciena sastāvs uz tilta. Vieta nezināma. 1930-tos gadi. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēts 25-13.

Negatīvs (stikla plate): stacija Aglona

FOTONEGATĪVS (STIKLA PLATE) Stacija Aglona (Rušona) no perona puses. Labajā, augšējā stūrī ieskrāpēts 23-44. Apmēram 1920-tos gados.

Negatīvs (stikla plate): stacija Višķi

FOTONEGATĪVS (stikla palete) Stacija Višķi Skats uz stacijas ēku no perona puses. 1920.gads Paletes augšpusē labajā stūrī ieskrāpēts 23-42

Iespieddarbs: Salaspils st. instrukcija

IESPIEDDARBS Salaspils stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Salaspils (Kurtengafas) stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr 111, izdota 1902.gadā uz 9 lpp un 3 tabulām, Instrukcija iesieta papīra vākos, krievu valodā.

Iespieddarbs: Ikšķiles st. instrukcija

IESPIEDDARBS Ikšķiles stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Ikšķiles stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr.130. Instrukcija iesieta papīra vākos uz 12 lpp un 1 tabulu. Instrukcija izdota 1907.g., krievu valodā.

Iespieddarbs: Krustpils st. instrukcija

IESPIEDDARBS Krustpils stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Krustpils stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr. 146. Instrukcija iesieta kartona vākos uz 24 lpp un 3 tabulām. Instrukcija izdota 1914.g. krievu valodā.

Iespieddarbs: truļu lietošanas instrukcija

ISPIEDDARBS Truļu lietošanas instrukcija. Truļu un ceļu vagoniņu lietošanas instrukcija Nr. 70 Rīgas- Orlas dzelzceļa līnijā. Izdota Rīgā 1905.gadā. Instrukcija iesieta kartona vākos, kas apvilkti ar audumu uz 24.lpp krievu valodā.