Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 154 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Kravas vilciena sastāvs līnijā Glūda–Liepāja

Kravas vilciena sastāvs līnijā Glūda–Liepāja. Skats ieslīpi uz kravas vilciena sastāvu, kuram aptuveni puse sastāva ir kravas platformas un puse segtie kravas vagoni. Sliežu ceļš ir klajumā, priekšplānā slīpi zemes ceļš, uz kura brauc zirga pajūgs ar kučieri. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Materiālu izkraušana no vilciena

Materiālu izkraušana no vilciena. Skats uz kravas vilciena sastāvu un kravas izkraušanu, ko veic aptuevni 5 strādnieki. Sastāvu stumj tvaika lokomotīve. Būvniecības materiāli ir uz platformām. Fonā mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Kravas vagonu sastāvs līnijā Glūda–Liepāja

Kravas vagonu sastāvs līnijā Glūda–Liepāja. Skats ieslīpi uz 4 kravas vagonu sastāvu stāvam uz uzbēruma. Pie diviem vagoniem pieliktas trepes pie durvīm. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Vilcienu kustības atklāšana Glūda–Liepāja

Vilcienu kustības atklāšana Glūda–Liepāja. Skats ieslīpi uz lielu cilvēku pūli (aptuveni redzami 50 cilvēki svinīgā apģērbā) stāvam uz sliežu ceļa aiz gaišas vilcienu kustības atklāšanas lentas, aiz viņiem tvaika lokomotīve. Pret viņiem uz sliežu ceļa stāv fotogrāfs ar kameru uz statīva. Redzama goda vārtu daļa – ar virteni apvīti stabi abpus sliedēm. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Darba vilciens Liepājas-Glūdas,Podiņu karj.

Nosaukums: Foto: Darba vilciens Liepājas - Glūdas jaunbūvējamā dzelzceļa Podiņu karjerā (30 km). Lokomotīves vadītājs Jānis Dūms. ~ 1927.g. Vieta: Podiņi

Foto: Latvijas armijas bruņotais vilciens

Nosaukums: Foto: Latvijas armijas bruņotais vilciens. Ap 1939.gadu. Vieta:

Foto: Atklātne. Pasažieru vilciens Stendes stacijā

Nosaukums: Foto: Atklātne. Pasažieru vilciens Stendes stacijā. Ap 1955.g. Vieta: st.Stende

Foto:Atklātne.Sliežu pacelšana posmā Stirna-Alsung

Nosaukums: Foto: Atklātne. Sliežu pacelšana posmā Stirna - Alsunga. 1936.g. Vieta: Alšvangas pag. Aizputes apr.

Foto:Atklātne. Ceļa atbr. no sniega sanesumiem

Nosaukums: Foto: Atklātne. Ceļa atbrīvošana no sniega sanesumiem Kursas - Pāvilostas posmā. 1937.g. Vieta: Sakas pag. Aizputes apr.

Foto:Atklātne. Vilciens Liepājas-Rucavas dzc.

Nosaukums: Foto: Atklātne. Vilciens Liepājas - Rucavas dzc. (600mm) Bārtas stacijā. 1929.g. Vieta: st.Bārta, Bārtas pag.

Foto:Atklātne. Vilciens Rucavas stacijā, ap 1935.g

Nosaukums: Foto: Atklātne. Vilciens Liepājas - Rucavas dzc. (750 mm) Rucavas stacijā. Ap 1935.g. Vieta: st.Rucava

Foto: Vilciena sastāvs

Nosaukums: Foto: Inženiera Fr.Grīna ģimenes albūms. Fr.Grīna pēdējā darba vieta - 6.mašīnu iecirknis. Vilciena sastāva tuvošanās, stacijā uz platformas strādnieku grupa Vieta:

Foto:Pasažieru vilciena sastāvs pie perona

Nosaukums: Foto: Inženiera Fr.Grīna ģimenes albūms. Fr.Grīna pēdējā darba vieta - 6.mašīnu iecirknis. Pasažieru vilciena sastāvs pie perona Vieta:

Foto:Pasažieru vilciena sastāvs

Nosaukums: Foto: Inženiera Fr.Grīna ģimenes albūms. Fr.Grīna pēdējā darba vieta - 6.mašīnu iecirknis. Pasažieru vilciena sastāvs Vieta:

Foto:Pasažieru vilciena sastāvs

Nosaukums: Foto: Inženiera Fr.Grīna ģimenes albūms. Fr.Grīna pēdējā darba vieta - 6.mašīnu iecirknis. Pasažieru vilciena sastāvas, pirmais no kreisās Fr.Grīns, apm. 1930-tie gadi Vieta:

Foto: Stacija Rīga

Nosaukums: Foto: Stacija Rīga. Pastkartē preču vagonu sastāvs. Pastkartes: LDVM-V.Eihenbauma fonds (stacijas un inž-tehniskas būves) Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Tilts pāri Lielupei Bulduros

Nosaukums: Foto: Tilts pāri Lielupei Bulduros. Vilciens uz tilta. Pastkartes: LDVM-V.Eihenbauma fonds (stacijas un inž-tehniskas būves) Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Bulduru tilta periodiskā pārbaude

Nosaukums: Foto: Bulduru tilta periodiskā pārbaude 1929.gadā. Pastkartes: LDVM-V.Eihenbauma fonds (stacijas un inž-tehniskas būves) Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Stacija Bulduri

Nosaukums: Foto: Stacija Bulduri. Pastkartei apakšā uzraksts "Bulduri. Stacija. Bilderlingshof. Station." Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Tukums

Nosaukums: Foto: Pastkartei vidū ar roku uzrakstīts "Tukums". Labā stūrī dzelteni plankumi. Sūtīta 1922.gadā. Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Dzelzceļa tilts pār Lielupi

Nosaukums: Foto: Pastkartei apakšā uzraksts "Lielupe", kreisā stūrī, trīsstūrī "K UPĪTS". Dzelzceļa tilts pāri Lielupi. Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Dzelzceļa tilts pār Lielupi

Nosaukums: Foto: Dzelzceļa tilts pār Lielupi. Pastkartei kreisā stūrī uzraksts "BULDURU TILTS". Pastkarte sūtīta 1926.gadā. Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Bruņu vilciens

Nosaukums: Foto: Bruņu vilciens mežā. Vieta: Sagalabātības pakāpe: laba

Foto: Pēdējais vilciens no vecās Rīgas st.

Nosaukums: Foto: 25.novembrī 1958.g., pēdējais vilciens no vecās Rīgas stacijas. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Dzērbenē

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Dzērbenē 16. X 1923.g. Eduarda Ozola foto kolekcija. E.Ozols (1896.-1965.g.) strādājis Latvijas dzelzceļa Rīgas Krasta stacijā, Kalpaka postenī, bijis Priedaines un Meitenes stac. priekšnieks. 1941.g. izsūtīts trimda. Pēc atgriežšanās strādājis Jelgavā par revidentu. Viņa sieva Paulīna Ozols strādājusi Majoru stac. par kasieri. Foto nodevusi viņu meita Ausma Geižina. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs Rīgā

Nosaukums: Foto: Vilciena sastāvs Rīgā 29. III 1925.g. Eduarda Ozola foto kolekcija. E.Ozols (1896.-1965.g.) strādājis Latvijas dzelzceļa Rīgas Krasta stacijā, Kalpaka postenī, bijis Priedaines un Meitenes stac. priekšnieks. 1941.g. izsūtīts trimda. Pēc atgriežšanās strādājis Jelgavā par revidentu. Viņa sieva Paulīna Ozols strādājusi Majoru stac. par kasieri. Foto nodevusi viņu meita Ausma Geižina. Vieta:

Foto: Vilciena sastāvs

Nosaukums: Foto: Vilviena sastāvs. Daudz iespiedumi, labā pusē divās vietās caurdurta. Eduarda Ozola foto kolekcija. E.Ozols (1896.-1965.g.) strādājis Latvijas dzelzceļa Rīgas Krasta stacijā, Kalpaka postenī, bijis Priedaines un Meitenes stac. priekšnieks. 1941.g. izsūtīts trimda. Pēc atgriežšanās strādājis Jelgavā par revidentu. Viņa sieva Paulīna Ozols strādājusi Maj oru stac. par kasieri. Foto nodevusi viņu meita Ausma Geižina. Vieta:

Foto: Tvaika lokomotīve ar kravas vagoniem

FOTO Tvaika lokomotīve ar kravas vagoniem. Datēts ar 1959.gada aprīli, īsi p irms to izņemšanas no aprites. Vieta nezināma. Tvaika lokomotīves kabīnē redzams mašīnists.

Foto: Tvaika lokomotīve MI- 630 ar vagoniem

FOTO Tvaika lokomotīve MI- 630 ar vagoniem. Foto fiksēta tvaika lokomotīves u zbūves nianses. Lokomotīve braucoša pa šaursliežu dzelzceļu. Vadītāja kabīnē divi vīrieši. Datēts ar 1959.gada jūliju, īsi pirms lokomotīvju izņemšanas no aprites.