Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1038 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Sliežu ceļa pablīvēšanas darbi Jelgavā

Foto: Sliežu ceļa pablīvēšanas darbi Jelgavā Skats ieslīpi uz 12 cilvēku – gan sieviešu, gan vīriešu lielu grupu un sliežu ceļiem. Cilvēki darbībā, rokās tur speciālas ierīces – elektriskos pablīvētājus, viens vīrietis stāv pie pārvietojamās autonomās elektrostacijas ar iekšdedzes dzinēju, kas stāv uz zemes un no tās vadi uz rokas ierīcēm. Trim vīriešiem dienesta cepures. Tiek veikta mazā mehanizācija – elektriskie pablīvētāji ar lielu vibrāciju saspiež šķembas zem gulšņiem, un ceļš paliek stabils. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli. Foto datējums: 20. gs. 50. gadi.

Fotogrāfija: Daugavpils valsts dzelzceļa tehniskās

Foto vidū izvietotas izlaiduma dalībnieku ovālas ģīmetnes ar uzvārdiem. Foto augšējā labā stūrī izvietots skolas nosaukuma uzraksts, kreisā- tehnikuma nozīmīte, ozola lapas un stilizēti burti. Foto kreisā apakšējā stūrī ceha iekšskats, labā- skolas ēkas skats

Fotogrāfija: Bruņoto vilcienu pulka virsdienesta k

"Bruņoto vilcienu pulka virsdienesta karavīri 1919-1929. ; Uz fotogrāfijas 1.,2., 3. vilciena karavīru, štāba un instruktoru komandu ģīmetnes. Fotogrāfijas augšpusē uzraksts""BRUŅOTO VILCIENU PULKA VIRSDIENESTA KARAVĪRI"" zem tā krustoti lielgabali, ritenis, spārni un burti B, V, P ar gada skaitļiem 1919- 1929. Apakšmalā, vidū krustoti valsts karogi un zobeni, stūros lielgabali uz platformām, labā stūrī uzraksts ""B. Rozenfelds Rīgā "". Apkārt fotogrāfijai vinjete. Vidū karavīru ģīmetnes."

Fotogrāfija: Rēzeknes 1. Mašīnu direkcija

Uz fotogrāfijas Rēzeknes 1 mašīnu direkcijas darbinieku ģīmetnes ar uzvārdiem. Foto vidū Rēzeknes stacija ( kr. pusē) un depo ēka ( lab. pusē), apakšmalas vidū lokomotīve un gada skaitlis 1925.

Fotogrāfija: 6. ceļu iecirkņu priekšstrādnieku kur

Uz foto izvietotas kursa dalībnieku un pasniedzēju ovālas ģīmetnes ar uzvārdiem. Kreisā augšējā stūrī ritenis, spārni un Latvijas ģerbonis. Kreisā apakšējā stūrī dzelzceļa ceļu mezgls Daugavpilī, labā-.Daugavpils stacijas teritorija.

Foto: Latvijas dzelzceļu I Ekspluatācijas nodaļas

Latvijas dzelzceļu I Ekspluatācijas nodaļas administratori un līnijas darbinieki 1919.- 1921.

Foto: staciju priekšnieku palīgu kursi

XI. Staciju priekšnieku palīgu kursi. Kolāžas tipa bilde - portretu fotogrāfijas, Dzelzceļu virsvaldes ēka un dzelzceļa tilts Rīgā.

Foto: studentu grupa pie lokomotīves Ck 182

"Reversā atzīmēts ""1938.g. 28. V"""

Foto: Dzelzceļu virsvaldes stends tūrisma izstādē

Tūrisma izstāde. 1935.g. cilvēku grupa pie Dzelzceļu virsvalde stenda. 1. rindā 1. no kreisās - K. Ulmanis.

Foto: Dzelzceļu virsvaldes stends tūrisma izstādē

Tūrisma izstāde 1935. g. Cilvēku grupa pie Ck sērijas lokomotīves modeļa. Centrā Kārlis Ulmanis sarunājas ar Kārli Bļodnieku. Reversā rakstīts ar tinti "Tūrisma izstāde 1935. g. 23. maijā."

Foto: Balasta krava un celtnieku brigāde

Balasta krava un celtnieku brigāde. Skats ieslīpi uz 24 vīriešu – strādnieku grupu pie kravas vagona, kurā iekrauta balasta krava. Uz priekšējā vagona redzams uzraksts "Latvijas dzelzsceļi" un vagona apzīmējums K-22. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Balasta krava un celtnieku brigāde

Balasta krava un celtnieku brigāde. Skats ieslīpi uz 8 vīriešu – strādnieku grupu stāvam vagonā, kurā iekrauta balasta krava. Fonā mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Balasta krava un celtnieku brigāde

Balasta krava un celtnieku brigāde. Skats uz aptuveni 23 vīriešu – strādnieku grupu pie un uz kravas vagona, kurā iekrauta balasta krava. Daļa strādnieku strādā ar lāpstām, daļa stāv iekšā vagonā. Priekšplānā 2 vīrieši pārbauda/ veic pierakstus. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Dzelzceļa tilta atklāšanas viesi

Dzelzceļa tilta atklāšanas viesi. Skats uz aptuveni 19 ielūgtajiem viesiem svinīgos apģērbos, kas uzkāpj tilta uzbērumā pa trepēm. Priekšplānā redzams vīrietis ar cepuri noskatāmies no augšas uz viesiem. Tālumā klajums. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Skats uz dzelzceļa tilta atklāšanas viesiem

Skats uz dzelzceļa tilta atklāšanas viesiem. Skats no tilta augšas uz aptuveni 80 cilvēkiem svinīgās drēbēs laukumā upes krastā. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Vilcienu kustības atklāšana Glūda–Liepāja

Vilcienu kustības atklāšana Glūda–Liepāja. Skats ieslīpi uz pasažieru vilciena sastāvu, cilvēku pūli (redzami aptuveni 50 cilvēku) pie tā un goda vārtiem tālumā sastāvam priekšgalā. Cilvēki stāv uz paralēla sliežu ceļa tam ceļam, uz kur stāv sastāvs. Labajā pusē akmeņu krāvums. Tālumā redzama stacijas būve (?) vai kravas vagonā ierīkots kantoris. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Vilcienu kustības atklāšanas mītiņš

Vilcienu kustības atklāšanas mītiņš. Skats uz lielu cilvēku pūli (redzami aptuveni 100 cilvēku) svinīgos apģērbos stāvam pie vilcienu sastāva gala vagona. Labajā pusē redzami, iespējams, atklāšanas goda vārti. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Atklāšanas sagaidītāji Blīdenes stacijā

Atklāšanas sagaidītāji Blīdenes stacijā. Skats uz ieslīpi no sāniem uz 4 sliežu ceļiem un cilvēku pūli (redzami aptuveni 30 cilvēki) pie goda vārtiem, uz kura augšdaļā uzraksts "BLĪDEN(E)" un Latvijas karogs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Atklāšanas sagaidītāji Blīdenes stacijā

Atklāšanas sagaidītāji Blīdenes stacijā. Skats uz 9 cilvēku grupu no mugurpuses un 3 sliežu ceļiem, uz viena no tiem kravas vilciena sastāvs, uz viena tuvojas tvaika lokomotīve un uz trešā stāv šī cilvēku grupa. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Atklāšanas goda vārti Blīdenes stacijā

Atklāšanas goda vārti Blīdenes stacijā. Skats uz stacijas goda vārtiem uz zemes ceļa. Vārti apvīti ar vītenēm, tajos labajā pusē stāv cilvēks, uz vārtiem augšdaļā tumšs uzraksts "BLĪDENE" uz gaiša fona un Latvijas karogs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Trīs dzelzceļa darbnieki darba telpā

Trīs dzelzceļa darbnieki darba telpā. Skats ieslīpi uz 3 vīriešiem pie viena galda veicam pierakstus dokumentos. Telpā gaišas durvis un pa vidu kolonna. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Dabas skats ar cilvēku grupu un zirgu

Dabas skats ar cilvēku grupu un zirgu. Skats uz 1 vīrieti, 1 sievieti, 2 suņiem un zirgu pļavā blakus mežam. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Trīs vīrieši uz ceļa

Trīs vīrieši uz ceļa. Skats uz trim vīriešiem, no kuriem 2 stāv uz zemes ceļa un 1 vīrieti, kas sēž pie ceļa. Tālumā starp kokiem redzama gaiša, vienstāva ēka. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Cilvēku grupa pie Pilsblīdenes muižas

Cilvēku grupa pie Pilsblīdenes muižas. Skats uz 6 cilvēkiem, fonā muižas ēka, zemi klāj sniegs, grupa stāv starp krūmiem. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Ziemas skats un cilvēku grupa

Ziemas skats un cilvēku grupa. Skats uz 6 cilvēku grupu klajumā, zemi klāj sniegs, fonā mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Ziemas skats un cilvēku grupa

Ziemas skats un cilvēku grupa. Skats uz 6 cilvēku grupu stāvam krūmos, zemi klāj sniegs, fonā mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Seši vīri uz Pilsblīdenes muižas kāpnēm

Seši vīri uz Pilsblīdenes muižas kāpnēm. Skats uz 6 vīriešiem uz kāpnēm, zemi un kāpnes klāj sniegs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto:Liepājas stacijas darbinieki Latvijas

Lielformāta fotogrāfija, ierāmēta koka rāmī.

Foto: V.Vītola 25. darba g. svinības Jelgavā

Nosaukums: Foto: Jelgavas dzelzceļa mezgla Elektrotehniskā iecirkņa pārziņa, Latv. Dzelzceļnieku biedrības Jelgavas nod. priekšnieka Voldemāra Vītola 25 darba gadu jubilejas svinības Latviešu biedrības na mā Jelgavā 1932.g. 17.decembrī. grupas foto. Fotogrāfs Indriķis Kalcenavs Jelgavā, Lielā ielā 6. Vieta: Jelgava