Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 8691 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Meitenes stacija un apkārtne

Līnijā Jelgava–Meitene, skats ieslīpi no attāluma un augšas uz Meitenes stacijas ēku, sliežu ceļiem, apkārtni. Uz viena sliežu ceļa kravas vilciena sastāvs ar tvaika lokomotīvi priekšgalā. Redzamas trīs ēkas tālumā, no kurām viena ir celtniecības procesā. Stacijai uz jumta redzami divi karogu masti ar karogiem uz tiem. Viens no tiem – visticamāk Latvijas karogs. Fotogrāfijai balta josla–rāmis, uz apakšmalas ar melnu tinti uzrakstīts: "Bf. Meitene, Latvia" (visticamāk "Bf" –vācu valodā saīsinājums vārdam "Bahnhof" (stacija)). Reversā teksts ar zīmuli un adresāts Vācijā (Deutschland), zīmogs ar datumu, pastmarka ar gadu: 1941.

Foto: Sliežu ceļa pablīvēšanas darbi Jelgavā

Foto: Sliežu ceļa pablīvēšanas darbi Jelgavā Skats ieslīpi uz 12 cilvēku – gan sieviešu, gan vīriešu lielu grupu un sliežu ceļiem. Cilvēki darbībā, rokās tur speciālas ierīces – elektriskos pablīvētājus, viens vīrietis stāv pie pārvietojamās autonomās elektrostacijas ar iekšdedzes dzinēju, kas stāv uz zemes un no tās vadi uz rokas ierīcēm. Trim vīriešiem dienesta cepures. Tiek veikta mazā mehanizācija – elektriskie pablīvētāji ar lielu vibrāciju saspiež šķembas zem gulšņiem, un ceļš paliek stabils. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli. Foto datējums: 20. gs. 50. gadi.

Foto: Cilvēki pie Carnikavas stacijas

Skats no sāna uz divstāvu koka stacijas ēku dzelzceļa līnijā Rīga - Rūjiena. Priekšplānā divi vīrieši civilajā apģērbā, fonā lielāka cilvēku grupa pie stacijas ēkas. Rudenīgi laika apstākļi. Fotopapīrs VEF. Foto datējams ar 20.gs.30.-40.gadiem.

Foto: Cilvēki pie Carnikavas stacijas
Fotogrāfija: Daugavpils valsts dzelzceļa tehniskās

Foto vidū izvietotas izlaiduma dalībnieku ovālas ģīmetnes ar uzvārdiem. Foto augšējā labā stūrī izvietots skolas nosaukuma uzraksts, kreisā- tehnikuma nozīmīte, ozola lapas un stilizēti burti. Foto kreisā apakšējā stūrī ceha iekšskats, labā- skolas ēkas skats

Fotogrāfija: Bruņoto vilcienu pulka virsdienesta k

"Bruņoto vilcienu pulka virsdienesta karavīri 1919-1929. ; Uz fotogrāfijas 1.,2., 3. vilciena karavīru, štāba un instruktoru komandu ģīmetnes. Fotogrāfijas augšpusē uzraksts""BRUŅOTO VILCIENU PULKA VIRSDIENESTA KARAVĪRI"" zem tā krustoti lielgabali, ritenis, spārni un burti B, V, P ar gada skaitļiem 1919- 1929. Apakšmalā, vidū krustoti valsts karogi un zobeni, stūros lielgabali uz platformām, labā stūrī uzraksts ""B. Rozenfelds Rīgā "". Apkārt fotogrāfijai vinjete. Vidū karavīru ģīmetnes."

Fotogrāfija: Rēzeknes 1. Mašīnu direkcija

Uz fotogrāfijas Rēzeknes 1 mašīnu direkcijas darbinieku ģīmetnes ar uzvārdiem. Foto vidū Rēzeknes stacija ( kr. pusē) un depo ēka ( lab. pusē), apakšmalas vidū lokomotīve un gada skaitlis 1925.

Fotogrāfija: 6. ceļu iecirkņu priekšstrādnieku kur

Uz foto izvietotas kursa dalībnieku un pasniedzēju ovālas ģīmetnes ar uzvārdiem. Kreisā augšējā stūrī ritenis, spārni un Latvijas ģerbonis. Kreisā apakšējā stūrī dzelzceļa ceļu mezgls Daugavpilī, labā-.Daugavpils stacijas teritorija.

Foto: iekštelpa stacijā Rīga I

Stacijas dežurante Sniedze un telegrāfists Kārlis pie Morzes aparāta.

Foto: Latvijas dzelzceļu I Ekspluatācijas nodaļas

Latvijas dzelzceļu I Ekspluatācijas nodaļas administratori un līnijas darbinieki 1919.- 1921.

Foto: staciju priekšnieku palīgu kursi

XI. Staciju priekšnieku palīgu kursi. Kolāžas tipa bilde - portretu fotogrāfijas, Dzelzceļu virsvaldes ēka un dzelzceļa tilts Rīgā.

Foto: studentu grupa vagonu ratiņu remonta iecirkn

"Reversā ar tinti atzīmēts ""1937. 11.nov."""

Foto: studentu grupa pie lokomotīves Ck 182

"Reversā atzīmēts ""1938.g. 28. V"""

Fotopastkarte: studentu grupa pie stacijas perona

"Reversā atzīmēts ""1939.g. 2. februarī"""

Fotopastkarte: studentu grupa pie stacijas dežuran

"Reversā atzīmēts ""1939.g.2.februarī""."

Fotopastkarte: studentu grupa pie semafora

"Reversā atzīmēts ""1939.g. 2.II"

Fotopastkarte: studentu grupa pie sliežu ceļiem

"Reversā atzīmēts ""1939.g. 23. februarī""."

Fotopastkarte: studentu grupa pie semaforiem

"Studentu grupa pie semaforiem; upes krasts; vieta nezināma"

Fotopastkarte: studentu grupa Priedaines stacijā

Studentu grupauz Priedaines stacijas perona

Foto: J. Raģis formas tērpā

"Uz apakšējās makls fotogrāfa atzīme: ""M.Lapiņš, Rīgā, Marijas ielā 3""."

Foto: Dzelzceļu virsvaldes stends tūrisma izstādē

Tūrisma izstāde. 1935.g. cilvēku grupa pie Dzelzceļu virsvalde stenda. 1. rindā 1. no kreisās - K. Ulmanis.

Foto: Dzelzceļu virsvaldes stends tūrisma izstādē

Tūrisma izstāde 1935. g. Cilvēku grupa pie Ck sērijas lokomotīves modeļa. Centrā Kārlis Ulmanis sarunājas ar Kārli Bļodnieku. Reversā rakstīts ar tinti "Tūrisma izstāde 1935. g. 23. maijā."

Foto: Dzelzceļa Glūda–Liepāja stiga mežā

Dzelzceļa Glūda–Liepāja stiga mežā. Skats uz mežu un stigu, gar kuru elektrības stabu līnija. Priekšplānā uz laipiņas stāv 2 cilvēki un suns. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai, daļēji atlīmējies. Reversā paskartes līnijas un markas vieta. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Šaursliežu drezīna ar braucēju

Šaursliežu drezīna ar braucēju. Skats ieslīpi uz drezīnu ar braucēju uz sliedēm stigā un blakus esošu sliežu ceļu, uz kura vagonete. Kreisajā pusē uzkalnā koki un stabi. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Kravas vilciena sastāvs līnijā Glūda–Liepāja

Kravas vilciena sastāvs līnijā Glūda–Liepāja. Skats ieslīpi uz kravas vilciena sastāvu, kuram aptuveni puse sastāva ir kravas platformas un puse segtie kravas vagoni. Sliežu ceļš ir klajumā, priekšplānā slīpi zemes ceļš, uz kura brauc zirga pajūgs ar kučieri. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Materiālu izkraušana no vilciena

Materiālu izkraušana no vilciena. Skats uz kravas vilciena sastāvu un kravas izkraušanu, ko veic aptuevni 5 strādnieki. Sastāvu stumj tvaika lokomotīve. Būvniecības materiāli ir uz platformām. Fonā mežs. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.

Foto: Kravas vagonu sastāvs līnijā Glūda–Liepāja

Kravas vagonu sastāvs līnijā Glūda–Liepāja. Skats ieslīpi uz 4 kravas vagonu sastāvu stāvam uz uzbēruma. Pie diviem vagoniem pieliktas trepes pie durvīm. No albuma "Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929". Foto pielīmēts kartona lapai. Foto datējums: 1925.–1929. gads.