Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 18 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Rokas drezīna un cilvēku grupa pie tās

Foto: Rokas drezīna un cilvēku grupa pie tās Rokas drezīna. Līnijā Liepāja–Glūda, skats ieslīpi uz rokas drezīnu uz sliežu ceļa un 6 cilvēku grupu ap to, 1 no tiem uz drezīnas. Tiek veikta sliežu pārbaude, mērniecība – kreisajā pusē vīrietis rokā tur mērinstrumentu. Reversā ar zīmuli uzrakstīts – "12-VIII-29. Cūkeniekos II (..)". Foto datējums – 1929. gads.

Foto: Rokas drezīna

Foto: Rokas drezīna Rokas drezīna. Līnijā Liepāja–Glūda, skats ieslīpi uz 2 vīriešiem uz rokas drezīnas. Vīrieši civilajā apģērbā, abi smēķē, žaketes uz priekšējā sola. Reversā ar zīmuli uzrakstīts – "12-VIII-29. Cūkenieku karjerā (..) uzņemšanas brauciens". Foto datējums – 1929. gads.

Foto: Zemes darbi ar ekskavatoru

Zemes darbi ar ekskavatoru. Skats uz dzelzceļa zemes darbiem ar ekskavatoru "Ruston" un aptuveni 10 strādnieku lielu grupu līnijā Liepāja–Glūda(?). Redzams ierakums, tajā ekskavators, vairākiem strādniekiem rokās lāpstas. Labajā pusē nogāzes augšā redzamas sliedes(?). Reversā ar zīmuli uzrakstīts – "mazais atsēdies"(?). Foto datējums – 20. gs. 20. gadi.

Foto: Daugavpils dzelzceļa tilts

Daugavpils dzelzceļa tilta konstrukcija: Ieslīps skats uz dzelzceļa tiltu pār Daugavu pie Daugavpils. Datējams ar 20.gs.30.gadiem.

Foto: Cilvēki pie iecirkņa autodrezīnas UA Jelgavā

Foto: Cilvēki pie iecirkņa autodrezīnas UA Jelgavā Skats no priekšas uz iecirkņa autodrezīnu UA un trim cilvēkiem pie tās. No labās puses sievietei mugurā dzelzceļnieku formas tērps – mētelis un cepure, blakus vīrietis un sieviete civilajā apģērbā. Reversā rakstīts teksts ar tinti. Foto datējums: 1951. gads.

Foto: Vagonete uz šaursliežu dzelzceļa

Foto: Vagonete uz šaursliežu dzelzceļa Vagonete uz šaursliežu dzelzceļa, konkrētā izbūves vieta mežā nezināma. Vagoneti velk zirgs, pie tā 5 cilvēki, kuri iesaistīti sliežu ceļa būvniecībā. Drukāta uz fotopapīra VEF. Datējams ar 20.gs. 20.gadiem.

Foto: Remontdarbi Jelgavas stacijā

Skats uz dzelzceļa ceļamkrānu, kur kabīnes durvīs darbinieks, un 5 vīriešiem priekšplānā, no viņiem 4 formastērpos. Tālumā redzami citi darbinieki, uz blakus sliedēm tvaika lokomotīves priekšgals. Uz c eļamkrāna kabīnes uzraksts krievu valodā. Reversā teksts krievu valodā. Foto datējums: 1965. gads.

Foto: Motorvagons uz sliežu ceļa

Motorvagons uz sliežu ceļa, ieslīps skats uz ritekļa priekšējo daļu. Uz sāniem norāde "3" (klase), priekšējā daļa- "N" (Eiropas platuma sliežu ceļš) "101", "tara 13t", "Per. Apsk. TN". Fonā depo ēka.

Foto: Sieviete pie autodrezīnas AGMu

Foto: Sieviete pie autodrezīnas AGMu Skats no sāniem uz autodrezīnas AGMu un sievieti civilajā apģērbā. Uz drezīnas uzkrāsots PSRS ģerbonis un numurs 181428 un uzraksts krievu valodā par 3 cilvēku daudzuma ierobežojumu. Sievietei galvā cepure un mugurā ziemas jaka. Foto datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Foto: Sliežu ceļa remontdarbi

Sliežu ceļa remontdarbu process. Darba procesā iesaistīta speciālā tehnika- sliežu ceļa konvejers darbā, speciālā platforma priekš sliežu transportēšanas, kāpurķēžu traktors. Darba procesā iesaistīti vairāki cilvēki gan vīrieši, gan sievietes. Datējams ar 20.gs. 80.gadiem

Foto: Sliežu ceļa ieklāšana

Sliežu ceļa ieklāšana ar speciālās tehnikas palīdzību. Darba procesā iesaistīta mašīna (PMS-92), iesaistīti arī cilvēki. Datēts ar 20.gs. 80.gadiem.

Foto: Sliežu ceļa remontdarbi

Sliežu ceļa remonts Daugavpilī, ko veic ar speciālās tehnikas palīdzību. Uz sliežu ceļa CMS-92 (VPO-3000) mašīna. Pie darba procesā vairāki vīrieši. Viens uz kāpnē, divi mašīnā, viens pie mašīnas. Apakšā teksts latviešu valodā "Daugavpils CMS-92 mašīnista (VLO-3000) darbā 1981.g.

Foto: Remontstrādnieki uz truļa, 20.gs.50.gadiem

Dzelzceļa remontstrādnieki uz darba truļa, 20.gs. 50.gados. 4 vīrieši darba apģērbā uzkāpuši uz darba truļa un ar garām nūjām stumjās pa sliežu ceļa posmu Valgale-Mērsrags. Ziema.

Foto: Remontstrādnieki uz truļa, 20.gs.50.gadiem

Dzelzceļa remontstrādnieki uz darba truļa, 20.gs. 50.gados. 4 vīrieši darba apģērbā uzkāpuši uz darba truļa un ar garām nūjām stumjās pa sliežu ceļa posmu Valgale-Mērsrags, skats no aizmugures. Ziema.

Foto: Balasta nolīdzinātāj mašīna, SSP-110SW

Balasta nolīdzinātāja mašīna SSP-110SV, 1995.gads. Uz sliežu ceļa balasta nolīdzinātāj un dinamiskā stabilizatora mašīna DGS-62N. Gar sliežu ceļiem liela cilvēku grupa, priekšplānā esošā lokomotīve rotāta ar vītnēm un Latvijas karogiem.

Foto: Speciālā dzelzceļa tehnika

Ierīce sliežu ceļa mainīšanai (pacelšanai). Reversā norāde, ka Ventspils. Datēts ar 1951. gadu.

Foto: 4 vīrieši uz motordrezīnas

Foto uzņemts kustībā. 4 vīrieši brauc ar motordrezīnu, tās apjoms daļēji nojaušams, jo kustībā drezīna nav pilnībā piefiksēta. Vīrieši darba apģērbā. Redzami zem motordrezīnas vairāki sliežu gabali. Reversā teksts latviešu valodā "Novāca atzara dzelzceļu, veda sliedes projām, 1959.g.". Rakstīts ar zilu tinti, teksts balējis. Datējams ar 1959.gadu. Foto malas robotas.

Foto: Speciālā dzelzceļa tehnika, strādnieku grupa

Uz sliežu ceļa speciālā dzelzceļa tehnika, celtnis (?), priekšplānā 9 cilvēku liela grupa, 8 vīrieši un 1 sieviete. 5 vīriešiem galvā Padomju dzelzceļa formas cepures, 3 mugurā formas mēteļi, pārējie darba apģērbā. Uz fonā esošās dzelzceļa tehnikas uzraksts krievu valodā " "Latv.ž.d.”, “INROVETC”, “ne stoj pod streloj i gruzom" ". Personas un precīza vieta nav noskaidrota. Datējams ar 20.gs.50.-60.gadiem.