Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 8173 priekšmeti

Cancel all filters
Dokuments: Vēstule vadītājiem un priekšsēdētājiem

Latvijas dzelzceļa priekšnieka vēstule, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka vēstule visiem līniju priekšniekiem, dienestu un nodaļu priekšniekiem, strādnieku komiteju priekšsēdētājiem. Reversā zīmogs. Vēstules datējums: 20. gs. 40. gadi, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Apkārtraksts par valūtu dzelzceļā 1940

Apkārtraksts par valūtu Latvijas dzelzceļā 1940, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā latviešu un krievu valodā – Latvijas dzelzceļa apkārtraksts par Padomju naudas zīmēm. Reversā abām lapām zīmogs. Apkārtraksta datējums: 1940. gada 31. decembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par dzelzceļa tehnikumu 1940

Pavēle par dzelzceļa tehnikumu Daugavpilī 1940, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Satiksmes ceļu tautas komisāra pavēle nr. 69/a par dzelzceļa tehnikuma organizēšanu Daugavpilī. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 24. janvāris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Apkārtraksts par biļešu grupām 1941

Apkārtraksts par biļešu grupu organizēšanu 1941, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa apkārtraksts par biļešu grupu organizēšanu. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 27. janvāris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par ritošā sastāva saimniecību

Pavēle par ritošā sastāva saimniecību 1941, kopija. Dokuments uz sešām drukātām vienpusējām lapām krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 189 par pārbaudes rezultātiem vilcienu kustībai galvenajos ceļu mezglos, par lokomotīvju un un vagonu saimniecību. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 3. marts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par avārijas gadījumiem

Pavēle par avārijas gadījumiem 1941, kopija. Dokuments uz četrām drukātām vienpusējām lapām krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka un ceļu revizora pavēle nr. 210 par izmeklēšanas kārtību avārijas gadījumos, par tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un atskaites kārtību šajos gadījumos. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 10. marts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par papīra izmantošanas taupību

Pavēle par papīra izmantošanas taupību 1941, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas latviešu un krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 221 par taupīgu papīra izlietošanu iespieddarbos un sarakstē. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 13. marts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par saimniecību lokomotīvju depo

Pavēle par saimniecību lokomotīvju depo 1941, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 224 par saimnieciskā aprēķina ieviešanu galvenajos lokomotīvju depo. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 14. marts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Rīkojums par personu apliecībām no 1941

Rīkojums par personu apliecībām no 1941, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa lietu pārvaldes rīkojums nr. NAL-I3 par personu apl iecību ieviešanu dzelzceļā. Reversā zīmogs. Rīkojuma datējums: 1941. gada 24. marts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Paziņojums par pārkāpumiem dzelzceļā

Paziņojums par krimināliem pārkāpumiem dzelzceļā, kopija. Dokuments uz vienas apdrukātas vienpusējas lapas latviešu un krievu valodā – Latvijas dzelzceļa pārvaldes paziņojums par kriminālatbildību par patvaļīgu braukšanu preču vagonos un par patvaļīgu, bez vajadzības vilciena apturēšanu ar bremzi. Reversā zīmogs. Rīkojuma datējums: 1941. gada 23. aprīlī, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Rīkojums brīdinājumiem dzelzceļā

Rīkojums par brīdinājumiem dzelzceļā, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka vietnieka rīkojums par brīdinājumu plakātu izlikšanu dzelzceļā, nepieļaut pārvietošanos kravas vagonos, nenoraut "Stop" krānu utt. Reversā zīmogs. Rīkojuma datējums: 1941. gada 25. aprīlī, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Dzelzceļa uzsaukums darbniekiem

Dzelzceļa priekšnieka uzsaukums darbniekiem, kopija. Dokuments uz trim drukātām vienpusējām lapām krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka uzsaukums nr. 238 visiem dzelzceļa darbiniekiem. Reversā visām lapām zīmogs. Rīkojuma datējums: 1941. gada 17. maijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils darbnīcu brāķiem

Pavēle par brāķiem no Daugavpils dzelzceļa darbnīcām, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 380 par brāķa produkciju, izgatavotu Daugavpils dzelzceļa darbnīcās. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1941. gada 19. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par darbinieku nozīmēšanu

Pavēle par darbinieku nozīmēšanu, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 39/4 par priekšnieku nozīmēšanu ceļu nodaļās, viņu vietnieku, vagonu depo priekšnieku, ceļu distances priekšnieku nozīmēšanu. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1944. gada 20. oktobris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par darbinieku prēmijām

Pavēle par dzelzceļa darbinieku prēmēšanu, kopija. Dokuments uz trim vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 114/H par kravas un pasažieru vilcienu kustības dienesta darbinieku prēmēšanu. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1944. gada 29. decembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par dzelzceļa izglītību

Pavēle par dzelzceļa izglītību, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 64/H par ceļu tehniskās skolas, ekspluatācijas specialitātē, organizēšanu. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 15. februārī, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par organizāciju ceļu remontos

Pavēle par organizāciju ceļu remontos, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 91/H par mašīnu staciju organizēšanu un ceļu vidējiem un kapitāliem remontiem. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 10. marts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par darbinieku noziedzīgo rīcību

Pavēle par darbinieku noziedzīgo rīcību, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 224/H par 2. nodaļas ceļu (kraušanas darbu) darbinieku noziedzīgo rīcību. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 22. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par pavēļu izpildes rezultātiem

Pavēle par pavēļu izpildes rezultātiem, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 234/H par pavēļu nr. 403/C (19 .04.45) un nr. 585/C (31.05.45) izpildes pārbaudes rezultātiem; pavēles par noteikumiem par dzelzceļa transporta personāla vispārējiem pienākumiem. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 27. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils lokomotīvju depo

Pavēle par atbalstu Daugavpils lokomotīvju depo, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 250/H par finasiālu palīdzību Daugavpils lokomotīvju depo. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 9. jūlijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par lokomotīvju darba grafiku

Pavēle par lokomotīvju darba grafiku, kopija. Dokuments uz četrām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 252/H par lokomotīvju aprites darba grafika organizēšanu. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 10. jūlijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Daugavpils nodaļas atskaite 1957

Daugavpils nodaļas atskaite 1957, kopija. Dokuments uz trim vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – jaunās tehnikas, iekārtas un darbietilpīgo procesu mehanizācijas ieviešanas atskaite Daugavpils nodaļā. Reversā lapām zīmogi. Dokumenta datējums: 1956. gada 1. oktobris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Daugavpils nodaļas plāns 1959

Daugavpils nodaļas plāns 1959, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka apstiprināts Daugavpils nodaļas uzņēmumu jaunās tehnikas, iekārtas un darbietilpīgo procesu mehanizācijas ieviešanas plāns 1959. gadam. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1959. gads, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par divu depo apvienošanu

Pavēle par Gulbenes un Daugavpils vagonu depo, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 112 par Gulbenes un Daugavpils vagonu depo apvienošanu. Reversā zīmogi. Dokumenta datējums: 1959. gada 13. aprīlis, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par ceļu distanču izmaiņām

Pavēle par ceļu distanču izmaiņām, kopija. Dokuments uz astoņām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 145 par Torņakalna un 2. Jelgavas ceļa distances likvidāciju, kā arī robežu izmaiņas ceļu distancēm Rīgai, Jelgavai un Rēzeknei. Reversā zīmogi. Dokumenta datējums: 1959. gada 12. maijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Izraksti no pavēlēm un dokumentiem

Izraksti no pavēlēm un dokumentiem: burtnīca. Mīkstos, zaļos vākos rūtiņu burtnīca ar numurētām astoņām lapaspusēm rokraksta krievu valodā – inženiera F. Z. Bondera izraksti no pavēlēm un dokumentiem, kas uzglabājās Baltijas dzelzceļa pārvaldes arhīvā. Teksts rakstīts ar zilu lodīšu pilspalvu, tukšās lapas izgrieztas. Dokumenta datējums: 1989. gada 12. decembris, izraksti par dažādu datējumu pavēlēm, vēlākais datējums: 1956. gads.

Dokuments: Izraksti no pavēlēm un dokumentiem

Izraksti no pavēlēm un dokumentiem: burtnīca. Mīkstos, zaļos vākos rūtiņu burtnīca ar 24 lapaspusēm, no kurām 14 numurētas un ar roku pierakstītas krievu valodā – elektromehāniķa A. A. Pilskalna izraksti no pavēlēm un dokumentiem, kas uzglabājās Baltijas dzelzceļa pārvaldes arhīvā. Teksts rakstīts ar zilu lodīšu pilspalvu, aizmugures vāks nogriezts. Dokumenta datējums: 1989. gada 12. decembris, izraksti par dažādu datējumu pavēlēm, vēlākais datējums: 1959. gads.

Dokuments: Izraksti no pavēlēm un dokumentiem

Izraksti no pavēlēm un dokumentiem: burtnīca. Mīkstos, gaiši brūnos vākos rūtiņu burtnīca ar 16 lapaspusēm, no kurām 8 numurētas un ar roku pierakstītas krievu valodā – noformētāja V. U. Samčuka izraksti no pavēlēm un dokumentiem, kas uzglabājās Baltijas dzelzceļa pārvaldes arhīvā un Centrālajā valsts arhīvā. Teksts rakstīts ar zilu un melnu lodīšu pilspalvu. Dokumenta datējums: 1989. gada 12.–15. decembris un 1990. gada 8.–12. janvāris, izraksti par dažādu datējumu pavēlēm, vēlākais datējums: 1963. gads.

Dokuments: Sporta biedrības biedra karte, 1954

Brīvprātīgās sporta biedrības "Lokomotīve" biedra karte Nr.96334, izsniegta Ernestam Sīmanim, 1954.gada 20.janvārī. Apliecība krievu valodā, teksts iespiests un papildināts rokrakstā. Apliecība ar foto un apzīmogota. Karte cietos, sarkanos kartona vākos. Uz apliecības uzraksts krievu valodā un sporta biedrības logo.

Dokuments: E.Sīmaņa zināšanu pārbaude, 1973

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa apliecība Nr.834, izdota Ernestam Sīmanim, par zināšanu pārbaudi krānu ekspluatācijas noteikumos. Apliecība iespiesta un papildināta rokrakstā krievu valodā. Pārbaudes karte Nr.1 no 1973.gada 26.marts. Izbalējis zīmogs, teksts uz tā nav salasāms. Apliecības vāks brūnā krāsā.