Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 8174 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Materiālu nomenklatūras labojumi

Materiālu nomenklatūras XI pārlabojums un papildinājums, II daļa. Apstiprinājis Latvijas dzelzceļu galvenais direktors A.Rode. Iespiedarba bez vākiem, kāda izdevuma fragments, saglabājušās 9 lapas, no 419- 430 lpp. Datēts ar 1926.gada 3.februāri.

Dokuments: Apliecība izdota F.Elksnim

Apliecība par pagarinājumu no mobilizācijas iesaukšanas Nr.1544, izdota atslēdzniekam F.Elksnim, 2. Vagonu iecirkņa atslēdzniekam no 1943.gada 15.aprīļa līdz kara beigām. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā gan krievu, gan latviešu valodā. Raksts uz 2 lapām.

Dokuments: F.Elkšņa karaklausības apliecība

Karaklausības apliecība, izdota F.Elksnim par viņa uzņemšanu karaklausības uzkaitē. Izdevējs Karakomisariāts. Teksts krievu valodā- iespiests un papildināts rokrakstā. Apzīmogots ar Daugavpils pilsētas kara komisariāta (?) zīmogu. Datēts ar 1944.gada 5.septembri

Dokuments: A.Lapkovska grāmatiņa ogļu iegādei

Grāmatiņa Nr.13966 kurināmā iegādei no ceļu noliktavām, izdota A.Lapkovskim. Grāmatiņa derīga laika intervālam no 1949.-1950.gadam, izdota 1949.gada 17.augustā. Uz grāmatiņas viena atvēruma 3 zīmogi (ton nāža cik nopirktas ogles). Teksts iespiests un papildināts krievu valodā. Izdevējs: PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš

Dokuments: Nikolaja Puziņa apbalvojuma apliecība

Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšnieka Nikolaja Puziņa apbalvojuma dokuments. Teksts krievu valodā, drukāts uz rakstāmmašīnas. Pagaidu apliecība par apbalvošanu ar nozīmi "Otļičnij vagonnik". Datēts ar 1945.gada 17.februāri. Uz dokumenta zīmogs un personāldaļas vadītāja paraksts: Pētrsons

Dokuments: F.Elksniņa caurlaide

Caurlaide Nr. A/1961 izsniegta F.Elksniņam. Tā dod tiesības pārvietoties pa Daugavpils ielām jebkurā dienakts laikā. Derīga līdz 1944.gada 1.decembrim. Teksts iespiests un papildināts krievu valodā. Caurlaide apzīmogota, zīmogs nesalasāms, balējis.

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

F.Elksniņa apliecība Nr.114. Izdota saistībā ar eksāmena nolikšanu PSRS dzelzceļa tehniskajā ekspluatācijā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā krievu valodā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Datēta ar 1945.gada 6.decembri.

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

F.Elksniņa apliecība Nr.74. Izdota saistībā ar eksāmena nolikšanu PSRS dzelzceļa tehniskajā ekspluatācijā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā krievu valodā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Datēta ar 1946.gada 21.jūnijs

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

Apliecība Nr.20214 izdota F.Elksniņam Rēzeknes lokomotīvju depo atslēdzniekam 1941.gada 25.jūnijā. Trūkst foto, kas izrauts no apliecības. Teksts krievu valodā, apliecības vāki gaiši brūnā krāsā.

Dokuments: Arodbiedrības biedra karte

LPSR dzelzceļa transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte 002300, izdota F.Elsniņam. Brūnā krāsā. Iekšā teksts krievu valodā un lapas uz kurām līmētas markas, lai apliecinātu, ka ir veikta arodbiedrības biedra naudas iemaksa.

Dokuments: F.Elksniņa algas aprēķina grāmatiņa

Algas aprēķina grāmatiņa izdota Francim Elksniņam Daugavpils stacijas elektrometinātājam. Grāmatā pierakstīti pa mēnešiem 1953.gadā saņemtais atalgojums strādājot PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošajā Latvijas dzelzceļā. Teksts iespiests divās valodās- latviešu un krievu, papildināts rokrakstā. Grāmata zilos, mīkstos vākos uz 16 lappusēm. Datēts ar 19953.gadu

Dokuments: Izraksts no pavēles Nr.837 N.Puziņš

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošā Latvijas dzelzceļa Daugavpils vagonu depo priekšnieka Nikola Puziņa apbalvojuma apliecība. Apliecība izdota par apbalvošanu ar nozīmi "Početnomu žeļeznodarožniku". Teksts krievu valodā, drukāts uz rakstāmmašīnas, izbalējis. Uz apliecības zīmogs un paraksts, datēts ar 1945.gadu.

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu Uz papīra lapas abpusēji apdrukāts, salokāms ielūgums latviešu un krievu valodā. Uz titullapas uzsaukums un nosaukums, ielūguma saņēmēja J. Budkāna (Latvijas un Baltijas dzelzceļu signalizācijas un sakaru sistēmas darbinieks?) ekslibris – zīmogs, atvērumā pasākuma datums, laiks un vieta – Arkādijas parks, Torņakalns un citas detaļas; uz ielūguma aizmugures vāka svētku programma. Atvērumā ar zīmuli ierakstīts (kirilicā): "Budkans bez ženi". Ielūguma datējums: ap 1957. gada 7. jūliju.

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu Uz papīra lapas abpusēji apdrukāts, 2 krāsu, salokāms ielūgums latviešu un krievu valodā. Uz titullapas datums un nosaukums, atvērumā pasākuma datums, laiks un vieta – Arkādijas parks, Torņakalns un citas detaļas; uz ielūguma aizmugures vāka svētku programma. Ielūguma datējums: ap 1962. gada 5. augustu.

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu

Iespieddarbs: Ielūgums uz Dzelzceļnieku dienu Uz papīra lapas abpusēji apdrukāts, 2 krāsu, salokāms ielūgums latviešu un krievu valodā. Uz titullapas datums un nosaukums, atvērumā pasākuma datums, laiks un vieta – Arkādijas parks, Torņakalns un citas detaļas; uz ielūguma aizmugures vāka svētku programma. Ielūguma datējums: ap 1963. gada 4. augustu.

Dokuments: A.Siliņa personas apliecība

Personas apliecība Nr.10721 izdota Augustam Siliņam. Apliecība ar foto, izdevējs Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu virsvalde. A.Siliņš bijis Šķirotavas stacijas III šķ. ekspluatācijas akents. Izdota 1939.gada 10.februārī.

Dokuments: A.Siliņam izsniegta brīvbiļete

Brībiļete Nr.001667, izdota A.Siliņam , derīga no 1942.gada 1.janvārā līdz 31.decembrim, braukšanai Latvijas dzelzceļos, Rīgas mezglā. Teksts latviešu un vācu valodā. Izmantojama tikai dienesta vajadzībām, braucienos III klases pasažieru vagonos. Dzeltenā krāsā, ar zaļu dekoratīvu maliņu.

Dokuemnts: LLU rektora vēstule

Lūgums Latvijas PSR dzelzceļa priekšniekam no darba atlaist Ludviju Gasiņu, saistībā ar studiju procesu. Teksts mašīnrakstā, latviešu valodā, izdots 1945.gada 2.augustā. Parakstījis Latvijas lauksaimniecības rektors. Zīmogs. Kserokopija

Dokuments: Lokomotīves vadītāja P.Ratsepa atmiņas

Lokomotīves vadītāja Paula Ratsepa atmiņas rokrakstā. Atmiņas rakstītas līniju burnīcā, pašrocīgi, rokrakstā, ar zilu tinti uz 8 lapām. Stāsts ir par dzelzceļnieka P.Ratsepa dzīvi Alūksnē un Gulbenē bērnības laikā, kā arī par iestāšanos Daugavpils Valsts dzelzceļu theniskajā skolā. Atmiņas rakstītas 20.gs. 80.gados. Uz burnīcas vāka adrese: Rīgā, Čaka ielā 104 G, vārds uzvārds: Pauls Ratseps. Burtnīca gaiši violetā krāsā, uz priekšējā vāka zīmēti dzīvnieciņi, uz aizmugurējā- reizrēķina tabula. Teksts rakstīts slikti salasāmā rokrakstā.

Iespieddarbs: N.Ņikitajeva darba grāmatiņa, kopija

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa mašīnista Nikolaja Ņikitajeva darba grāmatiņa. Iesākta 1949.gadā, noslēgta 1972.gadā. Darba grāmatiņa krievu valodā ar darba vietu un amatu uzskaitījumu. Uz 5 lapām, grāmatiņa kserokopija.

Dokuments: Pavēle par apbalvojuma piešķiršanu

Baltijas dzelzceļa Šķirotavas Ceļu distances pavēle Nr.581 Izdota 1990.gada 29.decembrī par tiltu brigadiera Ernesta Sīmaņa apbalvošannu ar goda rakstu un naudas prēmiju. Pavēle drukāta uz rakstāmmašīnas, krievu valodā. Izdevējs: PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa Ceļu distances priekšnieks S.T.Venediktovs. Pavēle parakstīta.

Dokuments: Dienesta biļete Nr.249564

Bezmaksas braukšanai kupejas vagonā līnijā Rīga-Rūjiena, izdota A. Ozoliņam, Rīgas Ceļu distances meistaram 1956.g. 27.aprīlī. Derīga līdz 1956.g. 31.decembrim.

Dokuments: Atļauja Nr.003405

Dzelzceļa atļauja bezmaksas instrumentu un materiālupārvadāšanai bagāžas vagonā Nr. 007011. Izdota 1959.g. 26.decembrī A. Ozoliņam, Rīgas Ceļu distances apzaļumošanas joslas ierīkošanas meistaram. Derīga līdz 1960.g. 31.decembrim.

Dokuments: Atļauja Nr.007011

Dzelzceļa atļauja bezmaksas instrumentu un materiālupārvadāšanai bagāžas vagonā Nr. 007011. Izdota 1959.g. 26.decembrī A. Ozoliņam, Rīgas Ceļu distances apzaļumošanas joslas ierīkošanas meistaram. Derīga līdz 1960.g. 31.decembrim.

Dokuments: Vienreizējā brīvbiļete Nr.427800

Vienreizēja brīvbiļete Nr. 427800 vietējai dzelzceļa satiksmei posmā Katvari-Rīga. Izdota A. Ozoliņam 1967.g. 2. martā.

Iespieddarbs: Vilciena biļete Nr.056431

Baltijas dzelzceļa vietējās satiksmes biļete Nr. 056431 posmā Katvari-Saulkrasti. Izdota 1967.g. 29. jūnijā.

Dokuments: Nikolaja Puziņa komandējuma apliecība

Komandējuma apliecība izsniegta Nikolajam Puziņa braucienam uz Maskavu un atpakaļ ceļā uz Podļsku, 1942.gada 7.martā. Izsniedzis un parakstījis Galvenais inženieris un priekšnieks Ragozins. Izdots (izbraukšana uz Maskavu) 1942.gada 7.martā (?), atgriešanās 1942.gada 9. martā, došanās uz Podļsku. Dokuments apzīmogots.

Dokuments: Nikolaja Puziņa komandējuma apliecība

Komandējuma apliecība Nikolajam Puziņam uz Maskavu un atpakaļ, saistībā ar dienesta pienākumu izpildi. Datēts ar 1942.gada 18.martu. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Parakstījis inženieris Veručans.

Dokuments: Nikolaja Puziņa komandējuma apliecība

Komandējuma apliecība Nikolajam Puziņam uz Maskavu un atpakaļ, saistībā ar dienesta pienākumu izpildi. Datēts ar 1942.gada 31.MAIJU Apliecība apzīmogota un parakstīta. Parakstījis inženieris Veručans.