Latest news

Jūs atrodaties šeit

Manevru dīzeļlokomotīve TGK2

Izgatavota 1981. gadā Kalugas mašīnbūves rūpnīcā, Krievijā. Strādājusi Jelgavas lokomotīvju depo. Izslēgta no LDZ inventāra 1994. gadā. Daļēji restaurēta.

ТГК2 (otrā tipa Kalugas rūpnīcas dīzeļlokomotīve ar hidromehānisko spēka pārvadu) sērijas lokomotīvju ražošana uzsākta 1959. gadā un tās joprojām tiek ražotas! Izgatavots vairāk par 9000 šādu mašīnu. Lokomotīvēm uzstāda Sverdlovskas turbomotoru rūpnīcā ražotus У1Д6-250ТК tipa četrtaktu, sešcilindrīgus dīzeļdzinējus ar turbopūti. Spēka moments uz riteņpāriem tiek nodots ar hidromehāniskās transmisijas starpniecību, kura sastāv no paaugstinošā reduktora, hidrotransformatora un ātrumkārbas. Tas ļauj dīzeļlokomotīvei nodrošināt plūstošu gaitu abos braukšanas virzienos un darboties divos vilces režīmos. Manevru režīmā tā attīsta lielāku jaudu, bet mazāku kustības ātrumu. Vilcienu vešanas režīmā – otrādi.

ТГК2 sērijas lokomotīves parerdzētas darbam nelielu uzņēmumu pievedceļos, kā arī sliežu ceļu remonta tehnikas apkalpošanai. Latvijā tās joprojām var sastapt dažādu uzņēmumu sliežu ceļos.

 

Tehniskie parametri:

Maksimālā jauda                                                     185 kW

Konstruktīvais ātrums:

                        manevru režīmā                               30 km/h

                        vilcienu vešanas režīmā                   60 km/h

            Lokomotīves garums                                    8280 mm

            Riteņu diametrs                                             900 mm

            Ekipētas lokomotīves svars                           28 t