Latest news

Kontakti

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS

Muzeja kontakttālrunis mt. 20032331 e-pasts: muzejs@ldz.lv

Kristīne Pētersone-Mačukāne                                               Ieva Pētersone
Administratore                                                                        Direktore                                     
t./fakss:67232849, mt. 26308887                                             mt. 29532069
e-pasts: muzejs@ldz.lv                                                             e-pasts: ieva.petersone@ldz.lv
 
Krājuma darba jautājumos:
Inese Rezgoriņa                                                                      Ance Pudāne
Vecākā krājuma glabātāja                                                      Krājuma glabātāja
t.: 67232628                                                                              t.: 67232628
e-pasts: krajums@ldz.lv inese.rezgorina@ldz.lv                      e-pasts: ance.pudane@ldz.lv
 
Izglītojošā darba jautājumos:
Nora Vrubļevska
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
t.: 67232511 mt. 20032331
 
Ekspozīciju, izstāžu un pētnieciskajos jautājumos:
Andris Malahovskis
Pētnieks
t.: 67232511
 
Oskars Vodopjanovs
Vecākais ekspozīciju un izstāžu kurators
t.: 67232628
 
Ilze Freiberga 
Jelgavas ekspozīcijas un izstāžu kuratore
t. 67239494
 
Liene Murugova  
Jelgavas ekspozīcijas un izstāžu kuratore
t. 67239494
 
Līga Līce (ilgstoša prombūtne)
Vecākais ekspozīciju un izstāžu kurators
t.: 67232628
e-pasts: liga.lice@ldz.lv
 
 
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš"
Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs
reģ. №.40003032065
PVN reģ. №. LV 40003032065
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547
Luminor Bank AS, Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X
konts LV58NDEA0000080249645

Atrašanās vietas: Rīga, Uzvaras bulvāris 2A, LV-1048    Jelgava, Stacijas iela 3, LV-3001

Muzeja kontakttālrunis mt. 20032331 e-pasts: muzejs@ldz.lv

Kristīne Pētersone-Mačukāne                                               Ieva Pētersone
Administratore                                                                        Direktore                                     
t." data-share-imageurl="">