Latest news

Jūs atrodaties šeit

Gada pārskati

Muzeja darbs katru gadu tiek apkopots gada pārskatā, kas sniedz ieskatu visos muzeja darbības aspektos. Tajā var atrast gan muzeja galvenos uzdevumus, notikumus, statistiku, krājuma, pētniecības un komunikācijas darba galvenos rezultātus. 

Statistikas dati par Rīgas un Jelgavs ekspozīciju sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā un  apmeklētību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienotie Faili: 
2013. gada pārskats .pdf 1 763kb
2014. gada pārskats .pdf 2 336kb
2015. gada pārskats .pdf 1 632kb
2016. gada pārskats .pdf 2 566kb
2017.gada pārskats .pdf 2 548kb
2018.gada pārskats .pdf 2 182kb
2019. gada pārskats .pdf 1 005kb
2020. gada pārskats .pdf 2 019kb
2021. gada pārskats .pdf 2 756kb