Latest news

Gada pārskati

Muzeja darbs katru gadu tiek apkopots gada pārskatā, kas sniedz ieskatu visos muzeja darbības aspektos. Tajā var atrast gan muzeja galvenos uzdevumus, notikumus, statistiku, krājuma, pētniecības un komunikācijas darba galvenos rezultātus. 

Statistikas dati par Rīgas un Jelgavs ekspozīciju sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā un  apmeklētību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attached Files:: 
2013.gada pārskats .pdf 1 763kb
2014.gada pārskats .pdf 2 336kb
2015.gada pārskats .pdf 1 632kb
2016.gada pārskats .pdf 2 566kb
2017.gada pārskats .pdf 2 548kb