Latest news

Jūs atrodaties šeit

Par muzeju

Laipni lūdzam Dzelzceļa muzejā, kura ekspozīcijas Rīgā un Jelgavā sniedz ieskatu dzelzceļu vēsturē Latvijā un lepojas ar plašāko platsliežu Ritekļu kolekciju Baltijā! Apmeklējot muzeju, var gūt ceļojuma sajūtas, uzzināt kā vada vilcienu kustību un darbojas dažādas ierīces. Muzejs ir arī vieta, kur informāciju atrod dzelzceļa vēstures pētnieki, rakstnieki, mākslinieki. Ģimenes ar bērniem un skolēni izzina dzelzceļu darbībā un atpūšas.

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs ir VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūra, kas dibināts 1994. gadā. Savā darbībā balstās uz Muzeja nolikumu un vidēja termiņa attīstības stratēģiju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus. 2003. gadā Dzelzceļa muzejs ieguva valsts akreditēta muzeja statusu.

Muzeja misija ir radīt izpratni un veidot pozitīvu attieksmi par dzelzceļa nozari, tās attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, darba prasmēm un tradīcijām Latvijas teritorijā laika posmā no XIX gs. piecdesmitajiem gadiem, veidojot, attīstot un radoši izmantojot plašāko Latvijas dzelzceļa transporta mantojuma krātuvi, darbinieku un dzelzceļa vēstures interesentu zināšanas.