Latest news

Jūs atrodaties šeit

Dzelzceļu vēstures cikli Latvijā

Dzelzceļu vēsturi un attīstību Latvijā ietekmē mūsu valsts ģeogrāfiskais izvietojums, kā arī mainīgā sociālpolitiskā situācija. Tikai pēc tam pasaules ekonomikas tendences un tehnikas sasniegumi. Vēsturi mēdzam periodizēt, sadalīt posmos. Dzelzceļu vēsture nav izņēmums. Muzeja skatījums uz nozares attīstību  ir uzrakstīts 2009.gadā izdotajā grāmatā "Dzelzceļi Latvijā", kas ir līdz šim plašākais Latvijas dzelzceļu vēstures apskats ar bagātīgu ilustratīvo materiālu.

Grāmata Dzelzceļi Latvijā stāsta par dzelzceļu izveidošanos un attīstību Latvijas teritorijā no 1860. – 1991. Izdevuma struktūru veido stāsts par dzelzceļa līnijām hronoloģiskā to uzbūvēšanas secībā. Līdzās tam īss apraksts par visām līnijas stacijām un pieturas punktiem, kas bagātīgi ilustrēts ar attēliem, kartēm un dokumentiem. Lasītājs atradīs gan enciklopēdiskus datus, gan arī līnijas aprakstu, būvniecības motīvus, sabiedrības viedokli un cerības atklājot līniju, gan ieraudzīs staciju ēkas, kas zudušas vai zaudējušas savu spožumu laika gaitā. Grāmatas autori ir Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja darbinieki: Toms Altbergs, Karīna Augustāne un Ieva Pētersone, mākslinieks Jānis Jaunarājs. Izdevējs SIA Jumava sadarbībā ar  valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”.

Kā īsu dzelzceļu vēstures pārskatu piedāvājam grāmatas ievada daļu Dzelzceļu vēstures cikli Latvijā. Citējot atsauce obligāta. Lai izmantotu pilnu tekstu nepieciešams saskaņojums ar autoriem.