Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 689 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Foto: Pasākums vai sapulce Jelgavas dzelzceļnieku kluba zālē

Skatuve foto labajā malā, uz tās pie mikrofona stāv vīrietis dienesta tērpā, viņam blakus ar muguru pret zāli stāv vīrietis (visticamāk orķestra diriģents), aiz abiem vīriešiem uz skatuves sēž mūziķi, tiem priekšā pultis ar notīm. Pa labi un kreisi no mūziķiem pie galdiem skatuves priekšpusē sēž katrā pusē pa 5 vīriešiem. Pie skatuves priekšējās malas piestiprināti 2 plakāti ar tekstu un zīmējumiem. Pie skatuves kulisēm aizmugurē centrā uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУД” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Pa labi no skatuves stāv klavieres, aiz tām 2 augsti logi, to aizkari aizvērti. Pie sienas pa labi no skatuves dekoratīvs rotājums. No durvīm pa kreisi augstas koka durvis, virs tām dekoratīvi rotājumi. Uz zāles gala sienas pa labi no durvīm uz sienas tādi paši dekoratīvie rotājumi, kā pie skatuves, tie redzami daļēji. Pie durvīm stāv vīrietis privātā apģērbā. Zālē sēž liela cilvēku grupa.

Foto: Dzelzceļnieku kultūras nama zāle Jelgavā

Skats uz skatuvi no zāles aizmugures. Priekšplānā sēdoši skatītāji, zāle ir pilna ar cilvēkiem. Uz skatuves redzams orķestris, abpus skatuvei tās priekšplānā pa galdam, pie katra no tiem sēž 5 vīrieši. Skatuves centrā stāv uzvalkā tērpies vīrietis. Pie skatuves malas piestiprināts gaišs plakāts ar uzrakstiem un zīmējumiem. Skatuves augšā uzraksts “РЕШЕНИЯ XXVI КПСС ВЫПОЛНИМ”, pie skatuves kulisēm tās aizmugurē uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Abpus skatuvei apaļas formas dekoratīvs elements, zem tā pa arkveida dekoratīvajam elementam. Dekoratīvs elements arī virs skatuves. Zāles griesti rotāti kvadrāta formas elementiem. Zāles labajā pusē 3 augstas durvis, virs katrām no tām dekoratīvs elements. Zāles kreisajā pusē lieli logi, to aizkari aizvērti. Foto kreisajā malā pie viena no logiem stāv vīrietis privātā apģērbā. Reversā teksts ar zīmuli.

Foto: Dzelzceļnieku kultūras nama zāle Jelgavā

Skats uz skatuvi no sāna, gan skatuve, gan skatītāju zāle redzama daļēji. Priekšplānā sēdoši skatītāji, zāle. Uz skatuves redzams orķestris, abpus skatuvei tās priekšplānā pa galdam, pie galda labajā pusē sēž 3 vīrieši, pie galda kreisajā pusē sēž 5 vīrieši. Pie skatuves malas piestiprināts gaišs plakāts ar uzrakstiem un zīmējumiem, uzraksts redzams daļēji, tam priekšā stāv 10 bērni skolas formā. Skatuves augšā uzraksts “РЕШЕНИЯ XXVI КПСС ВЫПОЛНИМ”, pie skatuves kulisēm tās aizmugurē uzraksti “60-ЛЕТИЮ СССР-60 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ” un “ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 57-го ОДБЛ!”. Pie sienas pa kreisi no skatuves apaļas formas dekoratīvs elements, zem tā arkveida dekoratīvais elements. Dekoratīvs elements arī virs skatuves. Zāles griesti rotāti kvadrāta formas elementiem.

Foto: Cilvēku grupa pie Jelgavas dzelzceļnieku kluba ēkas

Skats uz ēkas ieeju no Stacijas (Komjaunatnes) parka (tagad Sporta ielas) puses. Foto priekšplānā aptuveni 25 liela cilvēku grupa, 3 no tiem rokās piepūšamie baloni. Vēl viena aptuveni 25 cilvēku liela grupa pie ēkas pa labi no ieejas durvīm. Ēkas ieejas durvis atvērtas, pie tām stāv vīrietis un sieviete. Pa kreisi no ieejas durvīm liela cilvēku grupa, kas sastājusies, iespējams, gājienam. Virs ieejas durvīm uzraksts krievu valodā “MIERS MAIJS DARBS”. Foto aizmugures plānā pa kreisi no kluba ēkas redzamas 4 daudzstāvu mūra celtnes, aiz tām redzams sakaru tornis. Gar ielas malu un starp ēkām kaili lapu koki.

Foto: Arvīds Popens darbnīcā pie virpas

Skats ieslīpi uz A. Popenu darba drēbēs, galvā viņam cepure. Vīrietis stāv darba galda priekšā, uz zemes metāla darba intrsumenti. Aizmugures plānā kreisajā malā daļēji redzama tvaika lokomotīve. No tās pa labi pie sienas detaļas un pakārti virsvalki. A. Popens (1906-1976) strādājis kā tvaika lokomotīves vadītājs Latvijas dzelzceļos no 1930. līdz 1962. gadam, saņēmis vairākus darba apbalvojumus. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu: “Arvīds mašīnista palīgs Gulbenes Lokomotīvju Depo”, pēdējie 3 vārdi ar zīmoli nosvītroti, ar zīmoli pierakstīts “Daugavpils darbnīcas (?)”.

Foto: Ventspils Vilcienu kustības centra pults

Skats ieslīpi uz vadības pulti, priekšplānā fokusā redzama horizontālā pults virsma, aizmugures plānā vertikālais panelis. Pults redzama daļēji. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli: “Пост ДЦ Вентспилс Pults DC Ventspils”.

Foto: Ventspils Vilcienu kustības centra postenis

Skats ieslīpi no apakšas uz mūra ķieģeļu ēku ar speciālu stiklotu izvirzījumu fasādē ēkas stūrī – posteni vilcienu kustības vadības centram. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli: “Пост ДЦ Вентспилс Ventspils”.

Foto: Makets Jelgavas dzelzceļa muzejā

Skats no augšas uz dzelzceļa maketu, makets redzams daļēji. Redzami 6 sliežu ceļi, 4 palīgēkas, 3 pasažieru vagoni, 6 egles un krūmi. Aiz maketa 2 krustā ar naglām savienoti dēļi. Foto reversā ar roku veikti uzraksti “Фото станок” un “левая часть макета”.

Foto: Jelgavas Jauno dzelzceļnieku kluba pagalms ziemā

Skats uz muzeja pagalmu Stacijas ielā 3 no piebraucamā ceļa puses. Redzams tikai muzeja ēkas stūris foto labajā malā. Pie ēkas stūra daļēji redzamas uzrakstu plāksnes latviešu un krievu valodās – “JAUNO DZELZCEĻNIEKU KLUBS” un “STACIJAS IELA Nr. 3”. Aizmugures plānā daļēji redzama Jelgavas Sakaru distances ēka. Ēku un muzeja pagalmu atdala metāla žogs, tā priekšā muzeja pusē kaili lapu koki un krūmi. Muzeja pagalmā zemi sedz sniegs. Reversā cipari 1154.

Foto: Jāzeps Vētra Jelgavas Jauno dzelzceļnieku kluba ziemā

Foto centrā vīrietis privātā apģērbā stāv uz muzeja piebraucamā ceļa, labajā rokā vīrietis tur brilles. No viņa pa labi daļēji redzama muzeja ēka. Foto aizmugures plānā daļēji redzama Jelgavas Sakaru distances ēka. Ēku un muzeja pagalmu atdala metāla žogs, tā priekšā kaili krūmi. Muzeja pagalmu klāj sniega sega. Reversā cipari 1154.

Foto: Daugavpils depo teritorija

Rīga –Orlas dzelzceļš. Skats no augšas uz industriālo teritoriju, kas iežogota ar koka sētu, sēta priekšplānā. Tālumā depo, pie tā skurstenis, priekšplānā trīs ēkas, uz sliežu ceļa 3 ritošā sastāva vienības. Augšējā malā uzraksts franču un krievu valodā: “Souvenir de Dwinsk” un “Депо и мастерския Р.–О. ж. д.” Foto kopija no 20. gs. sākuma pastkartes, kopija veikta 20. gs. beigās.

Foto: Daugavpils depo teritorija

Rīga –Orlas dzelzceļš. Skats no augšas uz industriālo teritoriju, kas iežogota ar koka sētu, sēta priekšplānā. Tālumā depo, pie tā skurstenis, priekšplānā trīs ēkas, uz sliežu ceļa 3 ritošā sastāva vienības. Augšējā malā uzraksts franču un krievu valodā: “Souvenir de Dwinsk” un “Депо и мастерския Р.–О. ж. д.” Foto kopija no 20. gs. sākuma pastkartes, kopija veikta 20. gs. beigās.

Foto: Daugavpils depo teritorija

Rīga –Orlas dzelzceļš. Skats no augšas uz industriālo teritoriju, kas iežogota ar koka sētu, sēta priekšplānā. Tālumā depo, pie tā skurstenis, priekšplānā trīs ēkas, uz sliežu ceļa 3 ritošā sastāva vienības. Augšējā malā uzraksts franču un krievu valodā: “Souvenir de Dwinsk” un “Депо и мастерския Р.–О. ж. д.” Foto kopija no 20. gs. sākuma pastkartes, kopija veikta 20. gs. beigās.

Foto: Baltijas dzelzceļa Daugavpils nodaļas sanatorija–profilaktorijs “Stropi”.

Skats uz trīsstāvu ķieģeļu mūra ēku iesānis, ēka redzama daļēji. Pie ēkas atstutēts divritenis, priekšplānā koka sols. Pa kreisi no ēkas augstas priedes. Ēka būvēta 20. gs. 50.–70. gados.

Foto: Baltijas dzelzceļa Daugavpils nodaļas sanatorija–profilaktorijs “Stropi”.

Skats uz trīsstāvu ķieģeļu mūra ēku iesānis no gala sienas puses, pie tās avārijas izejas kāpnes. Pie ēkas ieejas cilvēks, priekšplānā divi koka soli uz betonētiem pamatiem. Aiz ēkas augstas priedes, aizmugures plānā tālumā caur kokiem redzamas ēkas. Ēka būvēta 20. gs. 50.–70. gados.

Foto: Dīzeļlokomotīves lokomotīvju depo

Skats iesānis uz 3 dīzeļlokomotīvēm uz sliežu ceļiem vēdekļveida formas depo priekšā. Ēka redzama daļēji. Foto augšmalā pielīmēts ar rakstāmmašīnu veikts uzraksts “ОБЩИЙ ВИД ДЕПО. Vieta nezināma.

Foto: Trīs dīzeļlokomotīves Daugavpils depo

Skats uz lokomotīvēm uz sliežu ceļiem depo priekšā, depo ēkas redzamas daļēji. Foto dekoratīvs apmalojums, uz tā uzraksti: “СССР МПС ПРИБАЛТИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА” augšmalā, “ДОРОЖНАЯ ШКОЛА ПЕРЕДОГО ОПЫТА РО ОХРАНЕ ТРУДА Г. ДАУГАВПИЛС 1969 СЕНТЯБРЬ.” Apakšmalā un “ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО” foto kreisajā malā. Foto pārfotografēts.

Foto: Trīs dīzeļlokomotīves Daugavpils depo

Skats uz lokomotīvēm uz sliežu ceļiem depo priekšā, depo ēkas redzamas daļēji. Foto dekoratīvs apmalojums, uz tā uzraksti: “СССР МПС ПРИБАЛТИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА” augšmalā, “ДОРОЖНАЯ ШКОЛА ПЕРЕДОГО ОПЫТА РО ОХРАНЕ ТРУДА Г. ДАУГАВПИЛС 1969 СЕНТЯБРЬ.” Apakšmalā un “ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО” foto kreisajā malā. Foto pārfotografēts.

Foto: Divi strādnieki degvielas iekārtu cehā

Divi vīrieši darba apģērbā pie Cm regulēšanas stenda, iespējams, degvielas sprauslu pārbaude. Abi stāv iesānis ar muguru pret kameru. Pie sienas shematiski zīmējumi un darba instruktāžas plakāti.

Foto: Vilciena apkopes iekārtas

Skats iesānis uz apkopes iekārtām brīvdabā pie sliežu ceļa. Tam abās pusēs elektriskā apgaismojuma laternas. Aiz iekārtām redzami sliežu ceļi, aiz tiem aizmugures plānā daļēji redzama mūra ēka. Foto graudains.

Foto: Strādnieks degvielas iekārtu cehā

Skats uz vīrieti darba apģērbā pie iekārtas, kas paredzēti vilcienu dzinēju apgriezienu skaita regulatora remontam. Pie sienas shematiski zīmējumi un darba instruktāžas plakāti. Virs darba vietas elektriskā apgaismojuma galda lampa. Priekšplānā cilindra formas metāla priekšmeti.

Foto: Zasulauka depo darbinieki depo atpūtas stūrītī

Skats uz 4 vīriešiem nojumē uz sola, nojumes priekšā apstādījumi ar nelieliem lapu kokiem. Aizmugures plānā uz sliedēm redzams pasažieru vagons, no tā pa kreisi dīzeļlokomotīve. Aiz vagona un lokomotīves daļēji redzamas Zasulauka depo ēkas.

Foto: Ceha Nr.3 paplašināšanās darbi Zasulauka depo

Skats uz depo vārtiem, priekšplānā būvmateriāli pa kreisi no sliežu ceļiem, uz sliežu ceļa ceļamkrāns, tam uz sāniem numurs 1367. Depo ēkai vaļā vārti, starp sliežu ceļiem redzami 3 strādnieki darba procesā. Pa labi no ēkas daļēji redzams pasažieru vagons. Reversā teksts krievu valodā.

Foto: Zasulauka depo cehs Nr.6

Skats iesānis uz elektrovilcieniem uz sliežu ceļiem ceha telpā. Uz zemes starp sliežu ceļiem materiālu vai detaļu kaudze. Redzamas ceha metāla griestu konstrukcijas.

Foto: Mašīnists Gniģenko pie dīzeļlokomotīves TEP60

Priekšplānā Baltijas dzelzceļa formas tērpā tērpies mašīnists ar diplomātu rokās. Viņam aiz muguras uz sliežu ceļiem divas TEP60 dīzeļlokomotīves, lokomotīvei pa kreisi redzams sērijas numurs 0102. Pa kreisi no tās aizmugures plānā vīrietis. Starp lokomotīvēm metāla konstrukcijas.

Foto: Jelgavas dzelzceļnieku klubs, cilvēku grupa

26 cilvēku liela grupa pie Jelgavas dzelzceļnieku kluba. 25 vīrieši un 1 sieviete izkārtojušies 2 rindās, pirmajā rindā cilvēki sēž (8 vīrieši), otrajā- stāv (19 cilvēki). 9 vīriešiem galvā Padomju dzelzceļa formas cepures, mugurā mēteļi. Pārējie 17 tērpušies civilajā apģērbā. Apakšējā fotogrāfijas daļā ar tinti norāde krievu valodā "Jelgava 3/X- 63 g". Reversā teksts krievu valodā ". Foto reversā teksts krievu valodā, rakstīts ar zilu tinti, rokraksts nesaprotams. Datējams ar 1963.gadu.

Foto: Civilās aizsardzības mācības Zasulauka depo

Skats no sāna uz sliežu ceļiem, uz otrā elektrovilciens, priekšplānā liels sadūmojums. Zasulauka depo teritorija, datēts ar 20 .gs.60.-80.gadiem.

Foto: Zasulauka lokomotīvju depo

Skats no augšas uz Zasulauka depo teritoriju. Uz sliežu ceļiem pasažieru vagoni, vilcienu sastāvi. Fonā depo un citas ēkas. Uz Zasulauka depo ēkas gada skaitlis "1973". Reversā teksts krievu valodā, fotokopija. Datējams ar 20.gs.70.-90.gadi

Foto: Zasulauka depo, mazgājamā ierīce

Zasulauka depo teritorija, uz sliežu ceļa pasažieru vagoni. Pie viena no sliežu ceļiem uzstādītaierīce/muca vagonu mazgāšanai. Reversā teksts krievu valodā, datēts ar 1991.gadu.