Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1226 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: LR pase- Viktora Serguna izd.05.03.1913

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Republikas pase - Viktora Serguna, dzim. 05.03.1913. LN Nr.019997. Izdevis Jelgavas apr. policijas I iecirkņa priekšnieks 13.08.1934. 32 lpp. Vieta:

Dokuments: PSRS Sat.min. izdota apliecība Sergunam

Nosaukums: Dokuments: PSRS Satiksmes ceļu ministrijas izdota apliecība Aleksandram Sergunam - Jelgavas stacijas vagonu sastādītājam par apbalvošanu ar zīmi "Otļičņij dvižeņec" 28.04.1956. 2 lp. Krievu val. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Apliecība par tiesībām patst.vadīt lok.

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.4. Izdevusi Latv.dzc. virsvaldes Mašīnu direkcija lokomotīves vadītāja palīgam Nikolajam Zariņam par tiesībām patstāvīgi vadīt lokomotīves uz visiem Latvijas dzelzceļiem. 08.07.1922. Mašīnu direktora zīmogs. 2 lp. Vieta:

Dokuments:Latv.dzc.savienības Jelg.gr.biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Latviešu dzelzceļnieku savienības Jelgavas grupas biedra karte Nr.01736 (144), izdota Ernestam Geidanam. Biedrības Centrālbiroja zīmogs. 2. pusē: biedra algas par 1929.gadu Vieta: st.Jelgava

Dokuments:Latv.dzc.lok. vad.biedrības biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļu lokomotīvju vadītāja biedrības biedra karte, izdota Ernestam Geidonam Jelgavas nodaļā. Nr.6. 01.05.1927. Iekšējā atvērumā: biedra nomaksas 1927.g. 2 lp. Vieta: st.Jelgava

Dokuments:Latv.dzc.biedrības bēru fonda dal. karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ģimenes locekļu bēru fonda dalībnieka karte Nr.6149/291, izdota Rolandam Geidānam, dzim. 16.03.1926., ierakstīts fondā 01.06.1935. Lok.vad. Ernesta Geidāna dēls. 26.07.1935. Biedrības zīmogs. 2. pusē: fonda noteikumi. Vieta:

Dokuments: Apliecība (Ausweis) J.Geidonim, Jelgava

Nosaukums: Dokuments: Apliecība (Ausweis) Nr.12708, derīga līdz 31.12.1943., izdota Jānim Geidonim, 4. mašīnu iecirkņa Jelgavā strādniekam (labots: pamatdepo dežurantam), dz. 02.02.1899., ka viņš atrodas vācu valsts dzc. dienestā. Pagarināta vairākkārt, līdz 30.06.1944. Vācu, latv. un krievu val. 2 lp. Vieta: Jelgava

Dokuments: Paziņojums Jelg.st. ziņnesim A.Jansonam

Nosaukums: Dokuments: Paziņojums Jelgavas stacijas ziņnesim Albertam Jansonam par izdienas noteikšanu 19 atalgojuma grupā no 01.-6.1929. 08.03.1944. vācu un latv.val. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Zižļu induktora un telefona apar. pase

Nosaukums: Dokuments: Zižļu induktora un telefona pārslēdzēja pase, iesākta 05.07.1951. Krimūnu stacijas aparāts, Trēgera sistēmas, Nr.351, izgatavots 1945.g., uzstādīts 1949.g. Atzīmes par ikmēneša pārbaudēm līdz 1964.g. Pase glabājama aparātā. Krievu val., ieraksti latv.val. Iespiesta Latv. dzc. tipogrāfijā. 80 lpp. Vieta: st.Krimūnas

Dokuments: Biļešu grāmatiņa.''Wagons-Lits//Cook''

Nosaukums: Dokuments: Biļešu grāmatiņa, Vispasaules ceļojumu organizācijas "Eagons-Lits//Cook" Nr.2068, izdota Rīgā, 1936.g. Bez biļetēm, 2 pasakņi: Tallina - Valga, Rīga - Valka 3.klase. Uz vāka organizācijas emblēma un zīmogs, atvērumā: biļešu grāmatiņas lietošanas noteikumi. 2 lp.; sastiprināta ar metāla skavu (sarūsējusi) Vieta:

Dokuments:Rīgas-Orlas dzc. personas apliecība

Nosaukums: Dokuments: Rīgas - Orlas dzelzceļa personas apliecība Nr.1227, izdota Materiālu dienesta Rīgas veikala strādniekam Ansim Lame. 12.01.1910. Rīgas - Orlas dzc. Materiālu dienesta I iec. revidenta zīmogs. 2 lp. Vieta:

Dokuments:V.Neimaņa karaklausības apliecība

Nosaukums: Dokuments: Bruņoto vilcienu pulka seržanta (virsnieka vietnieka) Vilhelma Neimaņa karaklausības apliecība. Izdota 1927.g. Bruņoto vilcienu pulka zīmogs. V.Neimanis dzimis 09.05.1903., iesaukts obligātajā aktīvā kara dienestā 11.02.1926., atvaļināts 27.08.1927. Pielikumā: izvilkums no dienesta gaitas saraksta (zils). 20 lpp. Vieta:

Dokuments: Latvijas Republikas pase V.Neimanim

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Republikas pase LZ Nr.001223, izdota Vilhelmam Neimanim. Izdevis Kuldīgas apr. policijas II iecirknis Saldū, 1927.g. 16. novembrī. Foto. 32 lpp. Vieta: Saldus

Dokuments:Rokraksts. D.Pirro klases d. lokomotīvēs

Nosaukums: Dokuments: Rokraksts. Dāvja Pirro klases darbs lokomotīvēs. Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskā vidusskolā. 1938.g. 3.maijā. 4 lp. Vieta: Daugavpils

Dokuments:Pulksteņu kontroles žurnāls, Skrundas st

Nosaukums: Dokuments: Pulksteņu kontroles žurnāls Skrundas stacijas perona pulkstenim. Sastādīts 1931.g. 22.decembrī. Atzīmes par bojājumiem un to novēršanu 1938.g. Ieraksts par pulksteņa izņemšanu no stacijas inventāra -02.03.1982. (stacijas priekšnieks Dimants) - krievu val. kreisajā augšējā stūrī caurums un ievērta aukliņa. Vieta: st.Skrunda. 2 lp.

Dokuments:D-pils dzc.tehn.vsk. apliecība, Sidrabam

Dokuments: Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas apliecība. Izdota Visvaldim Sidrabam, dzim. 14.03.1922., par to, ka viņš no 8.09.1937.–15.06.1941. apmeklējis šo vidusskolu un beidzis tās pilnu kursu. Nr. B-866, 10.11.1924. Sekmju saraksts. Skolas zīmogs un direktora P. Vanaga paraksts u. c. Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas zīmogs. Uz vāka: Latvijas Dzelzceļa emblēma un lokomotīves zīmējums. 2 lapaspuses. Vieta: Daugavpils

Dokuments: K.Bļodnieka rakstīta vēstule dzelzceļn.

Nosaukums: Dokuments: Kārļa Bļodnieka rakstītā vēstule dzelzceļniekiem, aizejot no dzelzceļa 1940.gada 7.jūlijā, kad padomju vara viņu atcēla no galvenā direktora amata. Rokraksts. Piezīmēs: pēc K.Bļodnieka mazmeitas teiktā: 1941.gada 14.jūnijā gatavojoties izsūtīšanai. Vieta:

Dokuments: Brīvbiļete braukšanai Nīderlandes dzc.

Nosaukums: Dokuments: Brīvbiļete braukšanai Nīderlandes dzelzceļos un tramvajos laikā no 10.05.-09.06.1939., izdota Latvijas dzelzceļu galvenajam direktoram K.Bļodniekam, Nr.076, I klase. Holandiešu, franču, vācu val. 2 lp. Vieta:

Dokuments: Brīvbiļete braukšanai Nīderlandes dzc.

Nosaukums: Dokuments: Brīvbiļete braukšanai Nīderlandes dzelzceļos un tramvajos laikā no 10.05.-09.06.1939., izdota Latvijas dzelzceļu galvenā direktora kundzei Mollijai Bļodnieks, Nr.071, I klase. Vieta:

Dokuments: Torņakalna st. maršrutu slēgš. tabula

Nosaukums: Dokuments: Torņakalna stacijas maršrutu slēgšanas tabula. Apstiprināta 1937.gada 14.augustā. Dzelzceļu galvenā direktora K.Bļodnieka paraksts. Torņakalna stacijas shēma. Vieta: st.Torņakalns

Dokuments: K.Bļodnieka aresta un kratīšanas protok

Nosaukums: Dokuments: Kārļa Bļodnieka aresta un kratīšanas protokols. Lielupē, Meža prosp. 103, 1941.gada 14.jūnijā. Piedalījušies: K.Bļodnieks, M.Bļodniece un dēls Ģirts. Paņemts: blociņš, sarakste, ordeņi un medaļas. Veidlapa latv. un krievu val., ieraksts krievu val. Vieta: Jūrmala

Dokuments: Biļete vienreizējam bezm. braucienam

Nosaukums: Dokuments: Biļete, vienreizējam bezmaksas braucienam, Nr.4780, II kl., Maskavas - Vindavas - Ribinskas dzelzceļā. Izdota kustības aģentam Miklaševičam. 1913.g. Vieta:

Dokuments: Apliecība Nr.98 par bezmaksas braukšanu

Nosaukums: Dokuments: Apliecība: nr.98, par tiesībām braukt bez maksas ar II klases vienreizēju biļeti ātrvilcienos Maskava - Vindavas - Ribinskas dzc. Izdota kustības aģentam Miklašēvičam, no Rževas stacijas līdz Novosokoļņikiem. 1913.g. Vieta:

Dokuments: Biļete vienreizēja, II kl. bezmaksas br

Nosaukums: Dokuments: Biļete, vienreizēja, Nr.012491, II kl., bezmaksas braucienam, Liepājas - Romnu dzc. no Berezino līdz Minskai. Izdota ceļu meistaram Fr.Krūze. 1917.gada 18.jūnijā Vieta:

Dokuments: Biļete vienreizēja,III kl. bezmaksas br

Nosaukums: Dokuments: Biļete, vienreizēja, Nr.002759, III kl., bezmaksas braucienam Liepājas - Romnu dzc. no Lušas līdz Muravjovo stacijai. Izdota sargam Krūze. 1910.g. 30.martā. Vieta:

Dokuments: Biļete vienreizēja,III kl. bezmaksas br

Nosaukums: Dokuments: Biļete, vienreizēja, Nr.090042, III kl., bezmaksas braucienam Latvijas dzc. no Rīgas līdz stacijai Kurtenhof (Salaspils). Izdota 5.versts posteņa telegrāfistam Elfrīdam Valdmanim. 1919.g. 6.maijā. Uz vecās Rīgas - Orlas dzc. biļetes uzraksts. Komisariāts un LPSR Dzelzceļu pārvaldes zīmogs. Vieta: Rīga

Dokuments: Brīvbiļete, III kl. Latvijas valsts dzc

Nosaukums: Dokuments: Brīvbiļete, Nr.F94106, III kl., Latvijas valsts dzelzceļš. Izdota vienreizējam braucienam no Rucavas līdz Valkai caur Liepāju un Rīgu dzelzceļnieka Rūdolfa Burģa sievai Ksenijai. 1930.g. 15.decembrī. Vieta: st.Rucava

Dokuments: Biļete vienreizēja, dienesta bezm. br.

Nosaukums: Dokuments: Biļete, vienreizēja, dienesta, Nr15148, bezmaksas braucienam no Vaiņodes līdz Ķemeriem caur Rīgu. PSRS Satiksmes ceļu tautas komisariāts, Latvijas dzc. Izdota PČ - 9 brigadierim Fricim Krūze. 1941.g. 18.jūnijā.s Vieta: st.Vaiņode

Dokuments: V.Matuzeļa karaklausības apliecība

Nosaukums: Dokuments: Vilhelma Matuzeļa apliecība par ierašanos uz karaklausības izpildi. Izdevusi Mitavas (Jelgavas) apriņķa karaklausības komisija. Nr.1852. 1898.gada 6.novembrī. Atvērumā: izvilkumi no nolikuma par karaklausību. Uz vāka: Rēzeknes bēgļu un gūstekņu atsvabināšanas komisijas zīmogs 1920.g. 25.jūlijā. Krievu val. Vieta: Jelgava

Dokuments:V.Matuzeļa Streļicas inst.diploma kopija

Nosaukums: Dokuments: Vilhelma Matuzeļa Streļicas (Meklenburgā) Politehniskā institūta diploma kopija. Apstiprināta Jelgavā 1913.gada 13.februārī. Diploms par inženiera - mehāniķa nosaukuma iegūšanu izdots 1912.gada 20.decembrī. Kr., vācu val. k Vieta: