Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 401 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: "Dzelzsceļnieks" paziņojums par īri

Uz tipogrāfiksi drukātas veidlapas mašīnrakstā rakstīts un ar roku parakstīts teksts – kooperatīva "Dzelzsceļnieks" mājas pārvaldnieka paziņojums nr. 243 par īres naudas nomaksas kārtību. Dokumenta datējums: 1926. gada 2. novembris.

Dokuments: Iesniegums par dzelzceļa dienestu

Ar roku un mašīnrakstā rakstīts iesniegums nr. 7961 / 8, adresēts 10. Aizputes kājinieku pulka komandierim Daugavpilī izziņai par demobilizētā karavīra Jāņa Vilhelma Spalvas īpašībām un uzticību, kurš vēlas iestāties dzelzceļa dienestā. Iesniegumam uz atsevišķas lapas pieteikums darba devējam – veidlapa ar informāciju par J. Vilhema Spalvas iestāšanos darbā. Dokumentu datējums: 14.11.1923 un 15.11.1923

Dokuments: Pavēle par lokomotīvju brigāžu atpūtu

Mašīnrakstā Latvijas dzelzceļu pārvaldes ritekļu dienesta apkārtraksts Nr. 231434/7 krievu valodā par lokomotīvju brigāžu atpūtas uzskaiti. Kreisajā, augšējā stūrī Pielikumā pie stūra pielīmēta lapa – forma "H" – izraksts no tvaika lokomotīvju apgrozības grafika, noraksts. Dokumenta datējums: 1947. gada 28. jūlijs.

Dokuments: Usmas stacijas Mājas grāmata

Cietos kartona vākos 25 ar roku aizpildītas veidlapas (lapaspuses) ar personu uzskaitījumu. Grāmata iesākta 25.01.1927., pēdējais ieraksts 08.01.1948. Pirmajā un ceturtajā lappusē ir Dzelzceļu policijas Jelgavas nodaļas zīmogu nospiedumi. Mājas grāmatas beigās ir Dzelzceļu policijas Jelgavas nodaļas priekšnieka lakas zīmoga fragments. Dokumenta datējums: 1927–1948.

Dokuments: Apliecība stacijas priekšnieku palīgam

Ar roku rakstīta apliecība nr. 118 latviešu valodā, izdota Pēterim Kliģim par staciju priekšnieku palīgu kursu beigšanu 1920. gada 5. oktobrī. Izdevusi Dzelzceļu Virsvalde, apakšā Virsvaldes zīmoga nospiedums un Administratīvā direktora un Kursu pārziņa paraksti. Apliecība izdota: 1920. gada 29. novembrī.

Dokuments: Paziņojums par stacijas priekšnieku

Ar roku aizpildīta veidlapa – paziņojums latviešu valodā par Bērsteles stacijas priekšnieka Pētera Kliģa pārcelšanu par Usmas stacijas priekšnieku no 1928. gada 16. februāra. Paziņojumu izdevis Latvijas Valsts dzelzceļu Personāla nodaļas vadītājs J. Razausks (paraksts), apstiprinājis Galvenais direktors. Dokumenta datējums: 1928. gada 26.(?) februāris.

Dokuments: Personas apliecība Pēteris Kliģis

Ar roku aizpildīta veidlapa – apliecība nr. 248 latviešu un krievu valodā, kā personu apliecinošs dokuments izdots Pēterim Kliģim, dzīvojošs Usmas ciema padomes stacijā, Ventspils apriņķī, Usmas pagastā. Apliecību izdevusi Usmas pagasta izpildu komiteja. Dokumenta datējums: 1946. gada 24. janvāris.

Dokuments: Dzimšanas apliecība Zelma E. Sproģis

Ar melnu tinti aizpildīta veidlapa uz 2 lappusēm krievu valodā – dzimšanas un kristību apliecība nr. 350, izdota Zelmai Emīlijai Sproģis, dzimusi 1895. gada 20. janvārī (radniecība? ar Jāni Leiti – Latvijas dzelzceļu galveno grāmatvedi (1919–1921), Latvijas dzelzceļu Finanšu direktora palīgu (1921–1931)). Izraksts no Rūjienas Sv. Bartolomeja luterāņu baznīcas saraksta. Izrakstu izdevis mācītājs Kārlis Bors. Dokuments izdots: 1918. gada 16. novembrī.

Dokuments: Apliecība braucienam J. Leitim

Mašīnrakstā vācu valodā apliecība nr. 2843, izdevusi Viduskaukāza dzelzceļa sabiedrības galvenā direkcija grāmatvedim Jānim Leitim brīvam braucienam no Petrogradas uz Rūjienu kopā ar Mariju Leitis, dzimusi Sproģis. Dokuments izdots: 1918. gada 9. jūlijā. Dokumenta kserokopija, datējums: 20. gs. 90. gadi.

Dokuments: Pavēle par izsniegto darba apģērbu

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 314, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par darbiniekiem izsniegtā apģērba zīmogu numerācijas ievērošanu. Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 48, 26.11.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 22. novembris.

Dokuments: Pavēle par nelietojamo inventāru

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 315, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par bojāto vai nederīgo inventāra priekšmetu nosūtīšanu Rezerves inventāra noliktavai (EON). Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 48, 26.11.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 23. novembris.

Dokuments: Pavēle par knaiblēm un zīmogiem

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 323, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par plombju knaiblēm un konvencijas zīmogiem. Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 49, 03.12.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 30. novembris.

Dokuments: Pavēle par tāfelēm stacijās

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 290, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par tāfeļu pasažieru vilcienu nokavēšanās laika atzīmei izņemšanu no lietošanas. Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 41, 08.10.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 4. oktobris.

Dokuments: Vagona vietu kartes diagramma

Vagona vietu kartes diagramma braucienam posmā Rīga-Zilupe, tehniskais zīmējums. Guļamvagonu aģentūras Berlīne zīmoga nospiedums. Drukāts teksts franču, vācu valodā. Reversā teksts rokrakstā. Datējams ar 1926.gada 30.decembrī.

Dokuments: Apliecība vienam braucienam skolniekam

Ar roku ar melnu tinti aizpildīta veidlapa latviešu valodā – apliecība nr. 137, izdevusi M. Milleres vidusskola, izdota 2. klases skolniecei Otilijai Zariņai biļetes iegādei par pazeminātu maksu vienreizējam braucienam 3. klases vagonā starp Siguldas un Rīgas stacijām. Reversā dokumenta noteikumi. Dokumenta datējums: 1922. gada 14. jūnijs.

Dokuments: Pavēle par inventāra tīrīšanu

Kopija mašīnrakstā un ar roku pierakstītas piezīmes uz lapas latviešu valodā – apkārtraksts Nr. EO.A.2, izdevis Latvijas Valsts dzelzceļu Ekspluatācijas direktors, ar kuru noliegts kodinātus un vaskotus i nventāra priekšmetus mazgāt ar ūdeni vai slaucīt ar slapju lupatu. Dokumenta datējums: 1933. gada 11. aprīlis.

Dokuments: Paziņojums par sūtījumu Bauskā

Ar melnu tinti vienā pusē aizpildīta, tipogrāfiksi abpusēji drukāta veidlapa Nr. 68 – Latvijas Valsts dzelzceļu paziņojums nosūtītājam par nepieprasītām precēm. Reversā neaizpildīta atbildes veidlapa. Apakšējā, labajā stūrī Bauskas stacijas priekšnieka paraksts; kreisajā, augšējā stūrī Bauskas stacijas zīmoga nospiedums un dokumenta datējums: 1931. gada 2. maijs.

Dokuments: Rīga–Orla Vitebskas punkta apliecība

Uz gaišas lapas ar roku ar melnu tinti rakstīta apliecība nr. 381 krievu valodā, izdevis Vitebskas punkta veterinārārsts (zīmogs), apstiprināts ar vēl diviem zīmogiem, no kuriem viens Vitebskas stacijas zīmoga nospiedums. Dokumenta datējums: 1903. gada 7. maijs.

Dokuments: Apliecība manevru mašīnistam

Uz gaišas lapas tipogrāfiski iespiesta ar roku ar melnu tinti aizpildīta veidlapa – apliecība nr. 58 krievu valodā, izdevis Liepājas iecirkņa Vilces dienesta priekšnieks un virsmašīnists Liepājas depo mašīnista palīgam Ivanam Cukuram par tiesībām veikt manevru mašīnista pienākumus. Izdošanas vieta: Liepāja. Dokumenta datējums: 1904. gada 5. oktobris.

Dokuments: Papildus ieņēmumu kvīts Nr.79620

Latvijas dzelzceļu papildu ieņēmumu kvīts Nr.79620, izdota 1922.gadā. Uz kvīts vecajā drukā drukāts teksts latviešu valodā, kas papildināts rokrakstā. "Iekasēta 50 rubļu soda nauda, par 1 pieaugušā braukšanu bez biļetes posmā Liepāja- Gavieze".

Dokuments: Veidlapa vilciena biļetes izsniegšanai

Latvijas dzelzceļu "Pieteikums dēļ vienreizējās/ sezonas biļetes izsniegšana. Veidlapu aizpildījis Liepājas galveno darbnīcu (TELF) krāsotājs Jānis Justiņš braucienam posmā Liepāja- Rīga. Veidlapas teksts drukāts latviešu valodā, papildināts rokrakstā. Datējams ar 1933.gada 21.decembri. Augšējā, kreisajā stūrī norāde "Sat. Min", apakšējā, labajā stūrī paraksti.

Dokuments: A.Arzakovičas apbalvojuma apliecība

Aleksandra Arzakovičas (meitas uzvārds Selivestova) Daugavpils stacijas vecākās pārmijnieces apliecība par apbalvojuma nozīmes "Udarnik Stalinskogo prizova" (krievu val) saņemšanu.

Dokuments: Apliecība izdota F.Elksnim

Apliecība par pagarinājumu no mobilizācijas iesaukšanas Nr.1544, izdota atslēdzniekam F.Elksnim, 2. Vagonu iecirkņa atslēdzniekam no 1943.gada 15.aprīļa līdz kara beigām. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā gan krievu, gan latviešu valodā. Raksts uz 2 lapām.

Dokuments: F.Elkšņa karaklausības apliecība

Karaklausības apliecība, izdota F.Elksnim par viņa uzņemšanu karaklausības uzkaitē. Izdevējs Karakomisariāts. Teksts krievu valodā- iespiests un papildināts rokrakstā. Apzīmogots ar Daugavpils pilsētas kara komisariāta (?) zīmogu. Datēts ar 1944.gada 5.septembri

Dokuments: A.Lapkovska grāmatiņa ogļu iegādei

Grāmatiņa Nr.13966 kurināmā iegādei no ceļu noliktavām, izdota A.Lapkovskim. Grāmatiņa derīga laika intervālam no 1949.-1950.gadam, izdota 1949.gada 17.augustā. Uz grāmatiņas viena atvēruma 3 zīmogi (ton nāža cik nopirktas ogles). Teksts iespiests un papildināts krievu valodā. Izdevējs: PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš

Dokuments: Nikolaja Puziņa apbalvojuma apliecība

Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšnieka Nikolaja Puziņa apbalvojuma dokuments. Teksts krievu valodā, drukāts uz rakstāmmašīnas. Pagaidu apliecība par apbalvošanu ar nozīmi "Otļičnij vagonnik". Datēts ar 1945.gada 17.februāri. Uz dokumenta zīmogs un personāldaļas vadītāja paraksts: Pētrsons

Dokuments: F.Elksniņa caurlaide

Caurlaide Nr. A/1961 izsniegta F.Elksniņam. Tā dod tiesības pārvietoties pa Daugavpils ielām jebkurā dienakts laikā. Derīga līdz 1944.gada 1.decembrim. Teksts iespiests un papildināts krievu valodā. Caurlaide apzīmogota, zīmogs nesalasāms, balējis.

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

F.Elksniņa apliecība Nr.114. Izdota saistībā ar eksāmena nolikšanu PSRS dzelzceļa tehniskajā ekspluatācijā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā krievu valodā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Datēta ar 1945.gada 6.decembri.

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

F.Elksniņa apliecība Nr.74. Izdota saistībā ar eksāmena nolikšanu PSRS dzelzceļa tehniskajā ekspluatācijā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā krievu valodā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Datēta ar 1946.gada 21.jūnijs

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

Apliecība Nr.20214 izdota F.Elksniņam Rēzeknes lokomotīvju depo atslēdzniekam 1941.gada 25.jūnijā. Trūkst foto, kas izrauts no apliecības. Teksts krievu valodā, apliecības vāki gaiši brūnā krāsā.