Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 160 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Apstiprinājums Nr. 47/6-33 V.Sidrabam

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas nodaļas apstiprinājums Nr. 47/6-33 krievu valodā, ka Visvaldis Sidrabs ir tiesīgs atrasties mašīnista kabīnē un pavadīt ātrās kustības vilcienu maršrutā Meitene-Rīga-Meitene, 1952.gada 27.janvārī, 29.februārī un 9.martā. Dokumentu parakstījis Jelgavas dzelzceļa nodaļas priekšnieks, kustības apakšpulkvedis Novikovas. Apakšējā, kreisajā stūrī "SCM Latvijas dzelzceļš Jelgavas nodaļas" zīmogs. Teksts drukāts ar rakstāmmašīnas un papildināts rokrakstā.

Dokuments: Izraksts no akta

Izraksts no akta par parauga nodošanu, pilnais dokuments sastādīts 1957.gada 1.oktobrī (?), par to, ka Visvaldis Sidrabs pabeidzis apmācību Jelgavas lokomotīvju depo dīzeļlokomotīvju remontā, iegūstot atslēdznieka 5.kategoriju. Apakšējā daļā paraksts, augšējā, kreisajā daļā zīmogs (teksts dzisis, grūti salasāms). Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Liepājas pilsētas 5 pamatskolas 6a klases skolniekam 1936./1937.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pielaists pie gala pārbaudījumiem. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases audzinātājs un skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā skolas zīmogs. Liecības vāki no brūna kartona,

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Liepājas pilsētas 5 pamatskolas 6a klases skolniekam 1936./1937.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pielaists pie gala pārbaudījumiem. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases audzinātājs un skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā skolas zīmogs. Liecības vāki no brūna kartona,

Dokuments: V.Sidraba izraksts par pases izdošanu

Izraksts par pases BT No 006323 izdošanu Visvaldim Sidrabam, kurš dzimis 1922.gada 14.martā, Rīgā, neprecējies. Pase izdota pamatojoties uz mātes pases sērijas nr. 021993 izdota 1928.gada 16.jūnijā un Rīgas prefektūras 11 iecirkņa priekšnieka rakstiskas ziņas. Pasi izdevusi Liepājas prefektūra, dokumentu parakstījis prefekts, J.Garoziņš. Dokuments apstiprinājis notārs ar zīmogu un parakstu. Teksts uz vienas lapas abām pusēm. Dokuments datējams ar 1937.gada 4.augusu.

Dokuments: V.Sidraba kustības drošības apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā kustības drošības inspektoram Baltijas dzelzceļa Rīgas nodaļā, 1965.gada 31.decembrī un 1966.gada 31.decembrī. Uz abām apliecības daļām zīmogi ( teksts izplūdis, grūti lasāms). Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā paraksti. Apliecība brūnos ādas imitācijas vākos, uz priekšējā: teksts krievu valodā.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1945.gada 3.augustā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Jelgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā komisijas priekšsēdētāja un locekļu paraksti. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: V.Sidraba sertifikāta apstiprinājums

PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa Jelgavas depo izdots apstiprinājums Visvaldim Sidrabam, ka viņš ieguvis patstāvīgu lokomotīves vadīšanas tiesību sertifikātu. Apakšējā malā depo zīmogs un Baltijas dzelzceļa Jelgavas depo priekšnieka un “kadru daļas vadītāja” paraksti. Datēts ar 1956.gada 22.maiju

Dokuments: apstiprinājums par eksamināciju

Apstiprinājums izdots Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir nokārtojis eksāmenu uz "labi". Teksts krievu valodā drukāts uz rakstāmmašīnas un papildināts rokrakstā. Dzisis, grūti salasāms, apakšējā daļā paraksti. Un zīmogs (teksts nesalasāms)

Dokuments: V.Sidraba skolas apliecība

Skolnieka apliecība Nr.51 ar foto, izsniegta Visvaldim Sidrabam, Saldus pilsētas pamatskolas 5.klases skolniekam. Izsniegta 1935.gada 30.ktobrī, derīga līdz 1936.gada 1.septembris. Zīmogs un apakšējā daļā skolas pārziņa paraksts.