Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1226 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Rīkojums par degvielas atskaitēm 1940

Rīkojums par degvielas atskaites nodošanas izmaiņām 1940, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā latviešu un krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 682 par ritošā sastāva degvielas atskaites nodošanas izmaiņām. Reversā zīmogs. Rīkojuma datējums: 1940. gada 21. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par sakaru daļu organizēšanu

Pavēle par signalizācijas un sakaru daļu organizēšanu 1940, kopija. Dokuments uz trīs vienpusēji apdrukātām lapām krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 695 par signalizācijas un sakaru daļu organizēšanu dzelzceļa nodaļās. Reversā visām lapām zīmogi. Pavēles datējums: 1940. gada 26. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par medicīnisko aprūpi 1940

Pavēle par dzelzceļnieku ģimenes locekļu medicīnisko aprūpi 1940, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa Ārstnieciski-sanitārās nodaļas priekšnieka pavēle nr. 1 par dzelzceļnieku ģimenes locekļu bezmaksas ārstēšanu. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1940. gada 27. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Rīkojums par tālsatiksmes vilcieniem

Rīkojums par tālsatiksmes vilcieniem 1940, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā latviešu un krievu valodā – Latvijas dzelzceļa Ārstnieciski-sanitārās nodaļas priekšnieka rīkojums nr. 1 par dzelzceļnieku ģimenes locekļu bezmaksas ārstēšanu. Reversā zīmogs. Rīkojuma datējums: 1940. gada 27. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par pensijas fondu 1940

Pavēle par pensijas fondu, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 715 par pensijas fonda veidošanas kārtības izmaiņu. Reversā zīmogs. Pavēle datējums: 1940. gada 27. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils darbnīcu vadītāju

Pavēle par Daugavpils darbnīcu vadītāju, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 746 par Andreja Elkšņa nozīmēšanu par Daugavpils dzelzceļa galveno darbnīcu vadītāju. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1940. gada 11. decembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Iespieddarbs: F.Elksniņa goda raksts

Goda raksts izdots F.Elksniņam 1958.gada 2.augustā. Teksts krievu valodā.

Dokuments: Reģistrācijas žurnāls

Reģistrācijas žurnāls. Latvijas valsts dzelzceļu instrukcija un noteikumi un to cenu reģistrācijas žurnāls no 1919.-1940.gadam. Uz 29 lapām, pildīts rokrakstā.

Dokuments: K.Vittenberga projekta uzdevums

K.Vittenberga projekta uzdevums Latvijas Universitātes Mehānikas fakultātes dekāna parakstīts zinātniski-tehniskā darba uzdevums K.Vittenbergam (materiāla Nr.87) lokomotīves projektam: pārkonstruēt Latvijas dzelzceļu 0-4-0 Pk sērijas preču tipa slapjtvaika lokomotīvi darbībai ar karsttvaiku, kā arī izstrādāt būves projektu lokomootīvju un vilcienu brigāžu atpūtas ēku ar iekārtu piecām brigādēm. Dokumenta kreisajā, augšējā stūrī zīmogs ar tekstu "Latvijas Universitāte Mehānikas fakultāte 3.jūnijā 1929.g. Nr.338, Rīgā", labā, apakšējajā stūrī zīmogs ar tekstu: "Jānis Lādītis ESHAP fotokolekcionārs Klaipēdas ielā 86-44, Liepājā LV-3416 Latvija."

Dokuments: Nikolaja Puziņa autobiogrāfija

Daugavpils nodaļas vagonu depo priekšnieka Nikolaja Puziņa pašrocīgi rakstīta autobiogrāfija, krievu valodā uz 2 lapām. Uz pēdējās lapas datums un paraksts, datēta ar 1966.gada 23.martu.

Dokuments: F.Elksniņa izziņa

Izziņa izdota Francim Elksniņam Daugavpils lokomotīvju depo galdniekam par zemes gabala iegūšanu 1954.gada 29.augustā. Teksts krievu valodā, iespiests un papildināts rokrakstā.

Foto: Konduktoru rezervers, 1933

Lielformāta foto, kas sastāv no 100 portretiem. Daugavpils, Krustpils un Rēzeknes konduktoru rezerves. Foto datēts ar 1933.gada 14.aprīli. Augšējās malas centrā spārnotais ritenis virs kura Latvijas mazais ģerbonis. Foto RAFAEL Daugavpilī, uzlīmēta uz kartona.

Dokuments: Preču zīme Nr.35

Latvijas valsts dzelzceļu parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.35. Preces sūtītas no Rīgas uz Ķegumu 1937.gada 8.maijā.

Dokuments: Preču zīme Nr.79

Latvijas valsts dzelzceļu parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr. 79 preču sūtīšanai no Rīgas uz Ķegumu 1937.gada 24.septembrī.

Dokuments: Preču zīme Nr.19

Lielā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.19. Preces sūtītas ar dzelzceļu starpniecību no Rīgas uz Ķegumu. Izsūtītas 1934.gada 16.jūnijā.

Dokuments: Preču zīme Nr.16

Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.16. Preces sūtītas 1937.gada24.augustā no Latvijas dzelzceļu Torņakalna uz Ķegumu.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils slimnīcu

Pavēle par Daugavpils dzelzceļnieku slimnīcu, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 266/H par Daugavpils st acionāro slimnīcas priekšnieka un ārstu sanitāro nodaļu pagaidu priekšnieku nozīmēšanu. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 18. jūlijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par tehnisko darbinieku algām

Pavēle par tehnisko darbinieku algām, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 307/H par vilcienu vagonu meistaru un pasažieru vilcienu elektromontieru darba apmaksu. Reversā abām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 13. augusts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par saimniecisko aprēķinu

Pavēle par saimniecisko aprēķinu, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 334/H par saimnieciskā aprēķina ieviešanu lokomotīvju un remonta brigādēs. Reversā abām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 31. augusts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Gulbenes lokomotīvju depo

Pavēle par Gulbenes lokomotīvju depo, kopija. Dokuments uz trim vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 447/H par Gulbenes lokomotīvju depo ražošanas finanšu rezultātiem. Reversā visām lapām zīmogs. Pavēles datējums: 1945. gada 7. decembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Foto: Mašīnists P.Cīrulis

Lokomotīves vadītāja Pētera Cīruļa portrets. Bijis gan tvaika lokomotīves CO 17-1613, gan dīzeļlokomotīves mašīnists. Strādājis Rēzeknē, Čiekurkalna depo, Šķirotavas depo, depo Rīgā, Zasulauka depo. Mugurā vīrietim formas žakete ar Baltijas dzelzceļam raksturīgajām nozīmēm, pie žaketes piespraustas apbalvojuma nozīmes un medaļas. Datējams ar 20.gs. 70.-80.gadiem. Kopija

Foto: Vecgulbenes stacijas būve

Līnijā Pļaviņas–Valka, četru fotoattēlu salikums par Vecgulbenes stacijas būvi. Augšējā līnijā – 2 attēli ar parakstiem "Vecgulbenes stacijas pamatu likšana", apakšējā kreisajā attēlā – "Vecgulbenes stacijas pagaidu ēka", apakšējā labajā attēlā – "Vecgulbenes stacijas pusbūve".

Foto: Mašīnista J.Eklona fotogrāfija

Krāsaina fotogrāfija ar Jāni Eklonu, kurš sēž atpūtas krēslā, pretī vēl viena vīrieša spoguļa attēls. J.Eklons strādājis par mašīnistu Rīgas un Ventspils nodaļās. Foto reversā ar tinti rakstīts "1979.gada jūlijā, augšpusē skaitlis "205163".

Sarkanā Krusta biedrības apliecība

Apliecība Baltijas dzelzceļa Valkas rajona Sarkanā krusta biedrības izdota apliecība L. Kāpostam, Biles c/p sabiedriskam inspektoram.

Dokuments: brīvbiļete Silciems-Sigulda

Dokuments Brīvbiļete Silciems- Sigulda Latvijas dzelzceļa brīvbiļete Nr. C 11794, izdota Kārlim Šipiņam braukšanai ar vilcienu no 1.janc līdz 31.dec. 1943.gada. Iespiesti Dzelzceļa Virsvaldes valsts zīmogi. Brīvbiļeti parakstījis amin. daļa priekšnieks E. Puriņš. Biļete izpildīta latviešu un vācu valodā