Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1471 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Miertiesas sēdes protokols

Rīgas apriņķa 1. iesirkņa miertiesa izskatīja lietu Nr. 320 par Jura Raģa lūgumu izdot apliecību par viņa dēla Jāņa Raģa dzimšanu.

Apliecība par Rīgas Valsts tehnikuma beigšanu&nbsp

Apliecība Nr. 1013/7.06.1939. izdota J. Raģim par to, ka viņš apmeklējis no 1937.g. 9. septembra līdz 1939. g. 26. maijam Rīgas Valsts tehnikuma dzelzceļu ekspluatācijas nodaļu un beidzis tās pilnu kursu.

Pases izraksts

Jāņa Rāģa pases TA002515 izraksts - Rīgas Jūrmalas notāra Olgas Jurkovskas apliecinājums par pases ar reģistra numuru 130i izraksta pareizību.

Skolēna apliecība

Skolēna apliecība Nr. 550, izdota Jānim Raģim, Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas 1. klases skolēnam. Apliecības derīguma termiņš ar pagarinājumu - 1936. gada 15. septembris. Foto un zīmogs. apliecība locīta uz pusēm.

Rīgas valsts tehnikuma skolēna apliecība

Apliecība Nr. 6976 izdota Jānim Raģim, Rīgas valsts tehnikuma I ekspluatācijas klases audzēknim. Apliecības derīguma termiņš ar pagarinājumu - 1939. gada 31. jūlijs.

Rīgas valsts tehnikuma akolēna apliecība

Apliecība Nr. 507, izdota Jānim Raģim, Rīgas Valsts tehnikuma audzēknim. Apliecības derīguma termiņš ar pagarinājumu - 1939. gada 31.jūlijs. Foto un zīmogi.

Kvīts par semestra maksas nomaksu Rīgas komercinst

Kvīts Nr. 5162/30/01.1937. izdota J. Raģim par pavasara semestra nomaksu Ls 60.

Lūgums Rīgas Komercinstitūtam

J. Raģa lūgums Rīgas Komercinstitūtam atļaut pārbaudīties starptautiskajās tiesībās un konsulārajā reglamentā

Skolu departamenta kvīts

Izglītības ministrijas skolu departamenta kvīts Nr. 269/21.09.1937. par iestāšanās naudu 10 Ls apmērā J. Raģim.

Rīgas pilsētas Izglītības valdes kvīts

Rīgas pilsētas Izglītības valdes kvīts par 5 Ls saņemšanu no J. Raģa par psihotehnisko pārbaudi.

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums DN 1199/11.12.1937.g. par J. Raģa norīkošanu papildus preču konduktora pienākumu darbā

Rīgas Komercinstitūta paziņojums

Rīgas Komercinstitūta paziņojums Nr 924/8.10.1937.g. J. Raģim izņemt studenta karti līdz 16. oktobrim.

Rīkojums par telegrāfista pienākumu izpildi

Rīkojums Nr. EA-V-92/2.06.38.g. - izpildīt J. Raģim telegrāfista pienākumus vasaras sezonā.

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums DN Nr. 616/25.05.1938.g., ar kuru J. Raģis tiek norīkots papildus preču vilcienu konduktora pienākumu izpildīšanai.

J. Raģa iesniegums par pārcelšanu no Daugavpils

J. Raģa iesniegums par pārcelšanu. Melnraksts par J. Raģa pārcelšanu no Daugavpils uz Asariem par stacijas dežurantu. Iesniegumā minēts, ka viņš strādājis dzelzceļā no 1938. g. 19. septembra.

Dzelzceļa Virsvaldes atļauja papildu komercaģenta

Dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcijas atļauja Nr. EA V 10/ 27.06.1939. par J. Raģa kā papildu 3. šķiras komercaģentanodarbināšanu.

Dzelzceļu Virsvaldes rīkojums par komercaģenta iec

Rīkojums Nr. EA. V. 92. par J. Raģa iecelšanu 2. šķiras komercaģenta vietas izpildītāja amatāRīgas transporta kantorī.

Statistiskās pārvaldes skaitīšanas apliecība

LR Valsts Statistiskās Pārvaldes Rīgas apriņķa skaitīšanas apgabala apliecība Nr. 956. Šīs apliecības uzrādītājam J. Raģim ir uzdots 1935. gada 12. februāra tautas skaitīšanā ievākt ziņas Rīgas Jūrmals pilsētas skaitīšanas iecirknī. Apliecībai pievienots 46. apakšiecirkņa vietas norādījums.

Dzelzceļa ārsta apliecība

Dzelzceļa ārsta apliecība par J. Rāģa nosūtīšanu veselības stāvokļa pārbaudīšanai sakarā ar iestāšanos rīgas Valsts tehnikuma dzelzceļa ekspluatācijas nodaļā.

Rīgas komercinstitūta kvīts

Rīgas komercinastitūta izdota kvīts J. Raģim par 65 Ls saņemšanu par rudens semestri. Uz kvīts institūta zīmogs.

Baku potēšanas zīme

Baku zīme Nr. 100, izdota J. Raģim, dzīv, Rīgas Jūrmalā, Valtera prosp. 59, par atkārtotu potēšanu bez panaākumiem. Parakstījis Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais ārsts.

Izziņapar veselības stāvokli

Ziņas par veselības stāvokli Jābim Raģim. Uz izziņas Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas un vecākā ārsta zīmogi

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. H49826 izdota J. Raģim braukšanai 3. klases vagonā no Pīrāgiem līdz Rīgai, turp un stpakaļ, deerīga līdz 23.04.1938.g. Uz biļetes atzīme ""Dienesta darīšanās"". Kompostrēta."

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. I 4956, iizdota J. Raģim, komercaģentam, braukšanai no Asariem līdz Lielirbei, turp un atpakaļ. Derīga līdz 1939. g. 22. aprīlim. Uz biļetes uzlīmēta un kompostrēta marka 30 santīmu vērtībā. Atzīme ""Dienesta darīšanās""."

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. K 33396, izdota J. Raģim, komercaģentam, no Rīgas līdz Ventspilij, turp un atpakaļ, derīga līdz 1940. g. 19. maijam, braukšanai 3. klases vagonā. Atzīme ""Personīgajām vajadzībām""."

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. C 00679, izdota J. Raģim, braukšanai 3. klases vagonā. Atzīme ""Tikai dienesta vajadzībām"". Latviešu un vācu valodā. Derīga no 1942. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim."

Austrumzemes slimo kases dalībnieka apliecība

Apliecība Nr. 201/21768, izdota J. Raģim, kas apliecina, ka viņš no 01.10.1942. g. ir austrumzemes slimo kases dalībnieks. I

Atsevišķā sakaru bataljona štāba rotas kareivja ap

Personas apliecība Nr. 48, kas apliecina, ka J. Raģis ir atsevišķā sakaru bataljona štāba rotas kareivis. zīmogs ar tekstu krievu valodā. Uz vāka Latvijas valsts ģērbonis.

Dzelzceļa dienesta apliecība

Apliecība Nr. 27275, izdota J. Raģim, Daugavpils I pasažieru stacijas dispečerim par to, ka viņš atrodas valsts dzelzceļu dienestā/ Apliecība derīgs līdz 1943.g. 31. dec. pagarināta līdz 1944.g. 30. sept.

Slimības pabalsta lapa

"Austrumzemes dzelzceļa slimo kases slimībaspabalsta lapa izdota J. Raģim, dzīvo Daugavpilī, Krustpils ielā 19-1. Darba nespējas lapa s;akot ar 22.07.43. Lapa pagarināta līdz 27.09.44. Ārsta lēmums - atļaut izbraukt uz Rīgas Jūrmalu un ārstēties Rīgā."