Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 2594 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts Pļaviņu (Štokmanhofas) stacijas bufetes ēkas projekts. Rasējumi – shēmas ar būvi uz astoņām, kopā salīmētām lapām. Mērogs 1:100. Galvenās fasādes, aizmugures fasādes rasējumi, iekštelpu plāns, šķērsgriezumu rasējums, būves pamatu plāns, jumta spāru plāns. Bufetes koka ēkai paredzētas divas ieejas un zāles I un II klases pasažieriem kopā un atsevišķi III klases pasažieriem. Izklājums salocīts, priekšā titullapa, uz kuras projekta izdevējs (rakstīts kirilicā): M.P.S. Rīgas–Orlas dzelzceļš. Projekta datējums: 1904. gads.

Iespieddarbs: Mape ar staciju pamatplāniem

Klāt pievienoti nomas laukumi un citi plāni, kas attiecas uz ceļiem, ielīmētas 10 lapas. Uz zaļgani pelēka mīksta kartona vāka dekoratīvā rāmī: "Sat. Min. Latvijas valsts dzelzceļi Akts Nr. _" un tālāki apzīmējumi. Pa vidu uzlīmēta lapa, uz kuras ar roku uzrakstīts mapes saturs. Mapes iekšpusē ielīmētas lapas dažādos izmēros. 1. lapa: Lāču pieturas punkta apbraucamā ceļa projekts (1930); 2. Šķībes p. p. ierīkošanas skice (1929); 3. Lāču p. p. nomas laukuma pamatplāns (1933); 4. Lāču p. p. punkta pamatplāns (30. gadi); 5. Lāču p. p. ierīkošanas skice (1929); 6. Lāču p. p. plānu (1943); 7. Dobeles stacijas civilbūvju novietošanas plāns (1929); 8. Dobeles stacijas ūdenspumpētavas novietnes plāns (30. gadi); 9. Gardenes p. p. nomas laukumu plāns (1935); 10. Gardenes p. p. izbūves projekts (1934). Vairākām lapām reversā veikti pieraksti ar roku. Iespieddarba datējums: 1929.-1943. gads.

Grāmata ''Istoričeskij očerk razvitija žel.dorog''

IESPIEDDARBS Grāmata- vēsturisks apskats par dzelzceļa attīstību Krievijā līdz 1897.gadam. Pirmais iezlaidums. Izdots Pēterburgā, Satiksmes ministrijas tipogrāfijā 1898.gadā. Grāmata iesieta brūnos kartona vākos, krievu valodā uz 591 lpp. un 59 lpp. pielikumā.

Iespieddarbs: ielūgums Daugavp. dzelzc.skolas abit.

IESPIEDDARBS Ielūgums Daugavpils dzelzceļnieku skolas abiturientiem. Ielūgums uz abiturientu vakaru ar koncertu un deju. 1937.gada 10.aprīlī pulksten 19.30. Uz ielūguma vāka lokomotīves attēls.

Iespieddarbs: Salaspils st. instrukcija

IESPIEDDARBS Salaspils stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Salaspils (Kurtengafas) stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr 111, izdota 1902.gadā uz 9 lpp un 3 tabulām, Instrukcija iesieta papīra vākos, krievu valodā.

Iespieddarbs: Ikšķiles st. instrukcija

IESPIEDDARBS Ikšķiles stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Ikšķiles stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr.130. Instrukcija iesieta papīra vākos uz 12 lpp un 1 tabulu. Instrukcija izdota 1907.g., krievu valodā.

Iespieddarbs: Krustpils st. instrukcija

IESPIEDDARBS Krustpils stacijas instrukcija. Rīgas-Orlas dzelzceļa Krustpils stacijas signālu un pārmiju savstarpējo iedarbību darba instrukcija Nr. 146. Instrukcija iesieta kartona vākos uz 24 lpp un 3 tabulām. Instrukcija izdota 1914.g. krievu valodā.

Iespieddarbs: truļu lietošanas instrukcija

ISPIEDDARBS Truļu lietošanas instrukcija. Truļu un ceļu vagoniņu lietošanas instrukcija Nr. 70 Rīgas- Orlas dzelzceļa līnijā. Izdota Rīgā 1905.gadā. Instrukcija iesieta kartona vākos, kas apvilkti ar audumu uz 24.lpp krievu valodā.

Iespieddarbs: Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve

IESPIEDDARBS Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve. Isās uzzziņas uz 74 lpp apkopoti materiāli par Rīgas dzelzceļu mezgla pārbūvi. Pamatojums- inženieru padomes lēmums. Pielikumā plāni un rasējumi uz 7 lapām. Grāmata iesieta mīkstos papīra vākos. Uzziņu materiālu sastādījis darbu vadītājs, inženieris V.A. Verhovskis uz 1906.gada 1.septembri. Krievu valodā.

Iespieddarbs: mape ar staciju piederumu rasējumiem

IESPIEDDARBS Mape ar stacijas piederumu rasējumiem. Mapē iesieti pieci rasējumi (zilas sīkas) ar metāliskām kniedēm. Mapē iesieti rasējumi. 1. dzelzceļu vagonu gabarītu pārbaudes iekārtu rasējums. Teksti uz rasējumiem krievu valodā. Rasējuma izmēri 43,5X 57 cm, apakšmala ieplēsta. 2. Pilns bedres būvmets Meitenes stacijā "N" plat. lokomotīvēm. Rasējuma izmērs 39,5X 69, apakšmala ieplēsta. 3. Lokomatīves griezuļa projekta šķirotavas stacijas rasējums. Reversā izmērs 54X 64 cm, kreisajā mala ieplēsta. 4. Vagona svari ar nolaižamā aparāta rasējumu. Rasējuma izm: 56X 79, kreisā mala ieplēsta. 5. Vagona svaru pamata rasējums. Rasējuma izmēri 67X 89 cm, kreisā mala iepplēsta. Saglabāšanās pkāpe: mapes vāki izbalējuši, netīri, aplieti, malas burzītas, muguriņas ieplēstas, līdz pusei pārplēsta

Preču iegādes zīme

TRGD Sadales pārvaldes preču iegādes zīme, ar kuru atļauts iegādāties preces īpaši nozīmētos veikalos. Latviešu un vācu valodā.

Miertiesas sēdes protokols

Rīgas apriņķa 1. iesirkņa miertiesa izskatīja lietu Nr. 320 par Jura Raģa lūgumu izdot apliecību par viņa dēla Jāņa Raģa dzimšanu.

Apliecība par Rīgas Valsts tehnikuma beigšanu&nbsp

Apliecība Nr. 1013/7.06.1939. izdota J. Raģim par to, ka viņš apmeklējis no 1937.g. 9. septembra līdz 1939. g. 26. maijam Rīgas Valsts tehnikuma dzelzceļu ekspluatācijas nodaļu un beidzis tās pilnu kursu.

Pases izraksts

Jāņa Rāģa pases TA002515 izraksts - Rīgas Jūrmalas notāra Olgas Jurkovskas apliecinājums par pases ar reģistra numuru 130i izraksta pareizību.

Skolēna apliecība

Skolēna apliecība Nr. 550, izdota Jānim Raģim, Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas 1. klases skolēnam. Apliecības derīguma termiņš ar pagarinājumu - 1936. gada 15. septembris. Foto un zīmogs. apliecība locīta uz pusēm.

Rīgas valsts tehnikuma skolēna apliecība

Apliecība Nr. 6976 izdota Jānim Raģim, Rīgas valsts tehnikuma I ekspluatācijas klases audzēknim. Apliecības derīguma termiņš ar pagarinājumu - 1939. gada 31. jūlijs.

Rīgas valsts tehnikuma akolēna apliecība

Apliecība Nr. 507, izdota Jānim Raģim, Rīgas Valsts tehnikuma audzēknim. Apliecības derīguma termiņš ar pagarinājumu - 1939. gada 31.jūlijs. Foto un zīmogi.

Kvīts par semestra maksas nomaksu Rīgas komercinst

Kvīts Nr. 5162/30/01.1937. izdota J. Raģim par pavasara semestra nomaksu Ls 60.

Lūgums Rīgas Komercinstitūtam

J. Raģa lūgums Rīgas Komercinstitūtam atļaut pārbaudīties starptautiskajās tiesībās un konsulārajā reglamentā

Skolu departamenta kvīts

Izglītības ministrijas skolu departamenta kvīts Nr. 269/21.09.1937. par iestāšanās naudu 10 Ls apmērā J. Raģim.

Rīgas pilsētas Izglītības valdes kvīts

Rīgas pilsētas Izglītības valdes kvīts par 5 Ls saņemšanu no J. Raģa par psihotehnisko pārbaudi.

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums DN 1199/11.12.1937.g. par J. Raģa norīkošanu papildus preču konduktora pienākumu darbā

Rīgas Komercinstitūta paziņojums

Rīgas Komercinstitūta paziņojums Nr 924/8.10.1937.g. J. Raģim izņemt studenta karti līdz 16. oktobrim.

Rīkojums par telegrāfista pienākumu izpildi

Rīkojums Nr. EA-V-92/2.06.38.g. - izpildīt J. Raģim telegrāfista pienākumus vasaras sezonā.

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums

Rīgas konduktoru brigādes rīkojums DN Nr. 616/25.05.1938.g., ar kuru J. Raģis tiek norīkots papildus preču vilcienu konduktora pienākumu izpildīšanai.

J. Raģa iesniegums par pārcelšanu no Daugavpils

J. Raģa iesniegums par pārcelšanu. Melnraksts par J. Raģa pārcelšanu no Daugavpils uz Asariem par stacijas dežurantu. Iesniegumā minēts, ka viņš strādājis dzelzceļā no 1938. g. 19. septembra.

Dzelzceļa Virsvaldes atļauja papildu komercaģenta

Dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcijas atļauja Nr. EA V 10/ 27.06.1939. par J. Raģa kā papildu 3. šķiras komercaģentanodarbināšanu.

Dzelzceļu Virsvaldes rīkojums par komercaģenta iec

Rīkojums Nr. EA. V. 92. par J. Raģa iecelšanu 2. šķiras komercaģenta vietas izpildītāja amatāRīgas transporta kantorī.

Statistiskās pārvaldes skaitīšanas apliecība

LR Valsts Statistiskās Pārvaldes Rīgas apriņķa skaitīšanas apgabala apliecība Nr. 956. Šīs apliecības uzrādītājam J. Raģim ir uzdots 1935. gada 12. februāra tautas skaitīšanā ievākt ziņas Rīgas Jūrmals pilsētas skaitīšanas iecirknī. Apliecībai pievienots 46. apakšiecirkņa vietas norādījums.