Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 401 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Pavēle par mašīnu-ceļu staciju

Pavēle par stacionāro mašīnu-ceļu staciju, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 55/H par stacionārās mašīnu-ceļu stacijas pagaidu izformēšanu. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1946. gada 30. janvāris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Abrenes–Rītupes iecirkni

Pavēle par Abrenes–Rītupes iecirkni, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – pavēle nr. 101/HZ par komisijas izveidošanu, lai iecirkni Abrene–Rītupe nodotu Oktobra dzelzceļam. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1946. gada 23. februāris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par trofeju lokomotīvēm

Pavēle par trofeju lokomotīvēm, kopija. Dokuments uz četrām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 197/H par trofeju lokomotīvju 57 sērijas piemērošanu 1524 mm sliedēm. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1946. gada 20. aprīlis, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Tabele par kravas vilcienu svara normām

Tabele par kravas vilcienu svara normām, kopija. Dokuments uz divām, kopā salīmētām, vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – tranzīta kravas vilcienu svara normu tabele katrai lokomotīvju sērijai. Reversā zīmogi. Pavēles datējums: 1946. gads, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Saraksts par lokomotīvju ātrumiem

Saraksts ar maksimālajiem ātrumiem lokomotīvēm, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – saraksts ar maksimāli pieļaujamiem ātrumiem dažādu lokomotīvju tipiem. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1946. gads, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Tabele par vilcienu ātrumu posmos

Tabele par maksimālo vilcienu ātrumu atsevišķās vietās, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – tabele ar maksimāli pieļaujamiem vilcienu ātrumiem dažādos ceļa posmos un staciju ceļos vasaras periodā 1946. gadā. Reversā zīmogs. Tabeles datējums: 1946. gads, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Tabula ar vilcienu un vagonu garumiem

Tabula ar vilcienu un vagonu garumiem atsevišķos posmos, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – tabula ar kravas vilcienu, divasu vagonu noteiktajiem garumiem dažādos ceļa posmos. Reversā zīmogi. Tabulas datējums: 1946. gads, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils lokomotīvju depo

Pavēle par Daugavpils lokomotīvju depo, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 308/H par pacēluma remonta ceha organizēšanu Daugavpils lokomotīvju depo. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1946. gada 15. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par sodu stacijas darbiniekam

Pavēle par sodu stacijas darbiniekam, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 323/H par disciplinārsoda uzlikšanu Daugavpils I stacijas darbiniekam Groševam. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1946. gada 21. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par arodbiedrības klubiem

Pavēle par arodbiedrības klubiem, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 328/H par Latvijas dzelzceļam piederošo Republikas arodbiedrības komitejas klubu iedalīšanu dzelzceļa uzņēmumiem. Reversā zīmogi. Pavēles datējums: 1946. gada 22. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par degvielas uzskaiti dzelzceļā

Pavēle par degvielas uzskaiti dzelzceļā, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 382/HZ par degvielas (kurināmā) grāmatiņu ieviešanu Latvijas dzelzceļā. Reversā zīmogs. Pavēles datējums: 1946. gada 15. jūlijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Izstrādes norma manevrēšanas darbos

Izstrādes norma manevrēšanas darbos, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka izstrādes norma manevrēšanas darbiniekiem stacijās. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1946. gads, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Rēzeknes dzelzceļa mezglu

Pavēle par Rēzeknes dzelzceļa mezglu, kopija. Dokuments uz trim vienpusējām lapām mašīnrakstā un rokrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 446/H par Rēzeknes mezgla darbinieku dzīves apstākļu uzlabošanu. Reversā zīmogi. Dokumenta datējums: 1946. gada 31. augusts, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par saimniecības vienību

Pavēle par saimniecības vienību, kopija. Dokuments uz divām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 556/H par saimniecības vienības pakļaušanu Rīgas, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Liepājas un Rēzeknes nodaļām. Reversā zīmogi. Dokumenta datējums: 1946. gada 13. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par nodaļām Latvijas dzelzceļā

Pavēle par nodaļām Latvijas dzelzceļā, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – pavēle nr. 56 par nodaļu organizēšanu Latvijas dzelzceļā. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1947. gada 27. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils lokomotīvju depo

Pavēle par Daugavpils II lokomotīvju depo, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 454 par lokomotīvju depo nodošanu ekspluatācijā Daugavpils II preču stacijā. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1947. gada 24. oktobris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Gulbenes nodaļas likvidēšanu

Pavēle par Gulbenes nodaļas likvidēšanu, kopija. Dokuments uz trim vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 274 par Gulbenes nodaļas likvidēšanu. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1949. gada 17. jūnijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Rēzeknes ceļa nodaļu

Pavēle par Rēzeknes ceļa nodaļu, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 296 par Rēzeknes ceļa nodaļas numerācijas izmaiņu. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1949. gada 1. jūlijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Daugavpils ceļu nodaļu

Pavēle par Daugavpils ceļu nodaļas likvidāciju, kopija. Dokuments uz piecām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 453 par Daugavpils ceļu nodaļas likvidāciju. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1951. gada 17. oktobris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par nodaļu numerācijas izmaiņu

Pavēle par nodaļu numerācijas izmaiņu, kopija. Dokuments uz vienas vienpusējas lapas mašīnrakstā krievu valodā – Latvijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 495 par Latvijas dzelzceļu no daļu numerācijas izmaiņu. Reversā zīmogs. Dokumenta datējums: 1951. gada 14. novembris, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Pavēle par Jelgavas un Tallinas nodaļām

Pavēle par Jelgavas un Tallinas nodaļām, kopija. Dokuments uz piecām vienpusējām lapām mašīnrakstā krievu valodā – Baltijas dzelzceļa priekšnieka pavēle nr. 335 par Jelgavas un Tallinas nodaļu paplašināšanu un robežu izmaiņu. Reversā zīmogi. Dokumenta datējums: 1954. gada 3. jūlijs, kopijas datējums: 20. gs. 80. gadi.

Dokuments: Apbalvojums Jelgavas nodaļai

Dokuments: Apbalvojums Jelgavas nodaļai Apbalvojuma goda raksts Baltijas dzelzceļa Jelgavas nodaļai. Salocīts kartons sarkanā (vāki), oranžā un dzeltenā krāsā ar drukātu un mašinrakstā tekstu krievu valodā par goda raksta piešķiršanu par darba sasniegumiem. Izdevējs PSRS Satiksmes ministrija. Goda raksta datējums: 1978. gada 25. aprīlis.

Dokuments: Kursa apliecība, Arvīds Faulbaums

Mašīnrakstā uz gaišas lapas ziņojums - apliecība Nr. 23 krievu valodā, izdota A. Faulbaumam par to, ka viņš ir A. Jansona Tirdzniecības privātskolas grāmatvežu kursa apmeklētājs, klausītājs Petrogradā. Apakšā zīmogs un kursu vadītāja paraksts (O. Viktorov). Arvīds Faulbaums bijis dzelzceļa darbinieks, strādājis Ventspils-Stendes tīkla Mazirbes stacijā (20. gs. 20. gadu sākumā) un kā stacijas priekšnieks Liepājas-Rucavas līnijas Jēču un Rucavas stacijās no 20. gs. 20. gadu vidus līdz 60. gadiem, dzimis 17.08.1896. Dokumenta datējums: 1915. gada 18. septembris.

Iespieddarbs: Neaizpildīta līguma veidlapa

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošā Latvijas dzelzceļa pārvaldes Ārstniecības- sanitārās nodaļas Dezinfekcijas un deratizācijas līguma veidlapa ar abonentiem. Veidlapas teksts drukāts krievu valodā, neaizpildīts, neparakstīts, uz 1 lapas. Drukāts PSRS Latvijas dzelzceļa tipogrāfijā, 1941.gadā.

Iespieddarbs: Dzelzceļa Slimo kases veidlapa

Latvijas dzelzceļu Latgales dzelzceļnieku slimo kases receptes veidlapa ar valdes zīmoga nospiedumu. Neaizpildīta, teksts drukāts latviešu valodā. Dokumenta reversā rokrakstā rakstīts teksts, kas datēts ar 1935.gada 19.novembri.

Iespieddarbs: Vagonu apskatītāji avīzes izgriezums

Izgriezums no avīzes "Krasnaja zvezda" par vagonu apskatītājiem (Ar foto LDzM L1602). 10 cilvēku liela brigāde, formas tērpos gan sievietes, gan vīrieši pie vagona. Apraksts par veicamo darbu. Datējams 1972.-1974.gadu

Dokuments: Friča Jumika kvīte par maksas veikšanu

Latvijas dzelzceļu savienības Stendes nodaļas kvīte par iemaksātiem 25 latiem. 1934.gada 19.aprīlī saņemti 2 lati no Friča Jumika bēru fondam par 1933.gadu un 25 lati par 1934.gadu. Drukātā veidlapa ar melnu tinti papildināta rokrakstā. Apakšējā dokumenta malā kasiera A.Freimaņa paraksts. Datējams ar 1934.gadu

Dokuments: Pētera Upelnieka īsa biogrāfija

Rokrakstā ar melnu pildspalvu rakstīta dzelzceļu darbinieka Pētera Upelnieka (1910–1996) īsa biogrāfija. P. Upelnieks strādājis kā dzelzceļa brigadieris Viesītes dzelzceļos, Iecavas stacijā, Īslīces stacijā, Garozas stacijā. Autors nezināms. Dokumenta datējums: ap 1996. gadu.

Dokuments: Pierakstu klade dzelzceļa tēmas

Cietos, tumšos vākos rūtiņu klade ar 80 lapaspusēm, pierakstīta ar dzelzceļa būvniecības, staciju ierīcības, remontdarbu jautājumiem, par signalizāciju un likumdošanu. Pieraksti, iespējams, veikti dzelzceļa darbinieku kursos. Uz priekšējā vāka krāsaina reklāmas uzlīme. Dokumenta datējums: 20. gs. 30. gadi.

Dokuments: Pierakstu burtnīca matemātikā

Lillā krāsas puscietos vākos rūtiņu klade ar 15 lapām, pierakstīta ar matemātikas uzdevumiem lattviešu un krievu valodā. Uz priekšējā vāka zilas krāsas reklāmas uzlīme "LIEBER LIEBERMANN, LIEPĀJĀ. Dib. 1885. LIGATNES PAPIRS Talr 9-29." Autors nezināms. Dokumenta datējums: 20. gs. 30.–40. gadi.