Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1226 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Dzelzceļu ārsta apliecība

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu ārsta apliecība. Izdota konduktoram - prakstikantam Edgaram Kušķim par veselības stāvokļa pārbaudi. Latv. valsts dzc. I iecirkņa ārsts Rīgā, 1943.g. 8.sept. Veidlapa iespiesta L.dzc. spiestuvē, 1942.g. Vieta: Rīga

Dokuments: Vilciena Nr.218 saraksts

Nosaukums: Dokuments: Vilciena Nr.218 uz un no darba braucošo brigāžu saraksts. No 1940.g 12 augustā no Rīgas līdz Šķirotavas stacijai. Konduktors E.Kušķis. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1940.g. Vieta: Rīga

Dokuments: Rīgas konduktoru brigādes rīkojums

Nosaukums: Dokuments: Rīgas konduktoru brigādes rīkojums Nr. 696 par Edgara Kušķa norīkošanu preču vilciena konduktora pienākumu izpildīšanai no 13.08.1940. 1940.g.12.jūlijā. Veidlapa iespiesta valsts dzc. tipogrāfijā 1939.g. Vieta: Rīga

Dok.Ausvweis Nr.2192 Ēdināšanas atļauja vilc.pavad

Nosaukums: Dokuments:"Ausweis nr.2192". Valsts satiksmes direkcijas Rīgas galv. stacijas izdota ēdināšanas atļauja vilciena pavadonim Edgaram Kušķim. Rīgā, 1.okt. 1943.g. Rīgas galv. stacijas zīmogs. Vācu val. Vieta: Rīga

Dok.Personas apliecība Nr.22633 E.Kušķim

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība. Nr.22633. Latvijas dzelzceļi. Izdota Edgaram Kušķim, dzim. 16.12.1920., ka viņš ir nodarbināts Gaisa tilta stacijā kā prakstikants tehn. kantorists. Derīga līdz 31.12.1944. Latviešu un vācu val. Vieta: Rīga, st. Gaisa tilts

Dok. Latv.valsts dzc.brīvbiļete Nr.64588,3kl. 1940

Nosaukums: Dokuments: Latv. valsts dzc. brīvbiļete Nr C 64588. 3.klase, derīga no 1940.g. 30.jūl. līdz 5.augustam. izdota kursantam Edgaram Kušķim. No Rīgas līdz Zasulauka stacijai. Dzc. virsvaldes metāla spiedogs. Biļete iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1938.g. Vieta: Rīga

Dok. Kopgalda karte Nr.273E 1942.gads

Nosaukums: Dokuments: Kopgalda karte Nr.273E. Uzņēmums "Dzelzceļu bufetes", Dzelzceļu virsvaldes virtuve. 1942.g. septembrī. Izdota Edgaram Kušķim. (dzc. stacijas priekšnieka palīgu 7. kursu kursants) Iespiesta Valsts dzc. spiestuvē 1942.g. Vieta:

Dok. Apliecība Nr.P/1/307

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr. P/1/307., izdota kara invalīdam Ernetam Kušķim par tiesībām braukt pa valsts dzc. III kl. vagonos ar bērna biļeti. Rīgā, 1935.g. 4.februārī. 2x pagarināta līdz 1940.g. 1.augustam. Zīmogs - Tautas labklājības ministrijas Pensiju nod. Foto 3.7x4.6cm Vieta: Rīga

Dok. Darba grāmatiņa R nr.252858 E.-V.Kušķis

Nosaukums: Dokuments: Darba grāmatiņa R Nrt.252858. Īpašnieks Edgars - Valfrīds Kušķis, dzim. 1920.g. 16.dec. Ieraksts - Dzc.virsvaldes Ekspluatācijas direkcija, brīva līg. konduktors Rīgā no 1940.g. 13.VIII - 2.IX. Iespiesta Armijas spiestuvē Rīgā, 1939.g. 32 lpp. Vieta: Rīga

Dok. 7 ESP kursu dalībn. E.Kušķa prakses lapa

Nosaukums: Dokuments: 7ESP kursu dalībnieka Edgara Kušķa prakses lapa. Praktizējies Rīgas pas. stacijā 1942.g. 21.sept., telegrāfista prakse. Veidlapa iespiesta latv.dzc. tipogrāfijā 1941.g. Vieta: Rīga

Dok. Apsveikums-J.Švarca k-gam 25 darba g.

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums "Augsti godājamam Pasažieru nodaļas Transorta biroja pārzinim Jānim Švarca kungam 25 darba gadu atceres dienā 1933.g. 14. novembrī. 1908.-1933". A.Segliņa zīmējums. Darba biedru apsveikuma teksts un paraksti. 4 lapas, 2 lapas - biedrības apsveikums. Vieta: Rīga

Dok. Apliecība Nr.36(77) kursi kustības aģentu sag

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.36(77). Rīgas - Orlas valsts dzc. Rīgas dzc. kursi kustības aģentu sagatavošanai. Apliecība izdota Jānim Švarcam - kursu klausītājam (1.10.1914.-2.07.1915.). Rīgā, 1915.g. krievu val. Vieta: Rīga

Dok.Kristību apliecības noraksts J.Švarcs, 1910.g.

Nosaukums: Dokuments: Kristību apliecības noraksts. 1910.g. 29.dec. Jānis Švarcs kristīts Dobeles ev-lut. latv. draudzes Baznīcā 1891.g.20.oktobrī. Dzimis 1891. 27.sept. Kl.Fridrihs-hof (Krimūnas) st acijā. vecāki - sargs Kristaps Švarcs un Natālija. Vācu un krievu val. Vieta: Dobele, st. Krimūnas

Dok. Apsveikums-J.Švarca k-gam 30 darba g.

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums. "Sveicam mūsu cienījamo Jāni Švarca kungu 30 gadu darba atcerē, 1938.g. 14.novembrī. Pasažieru nodaļa". Zīmēts. 2. pusē paraksti. Vieta: Rīga

Dok.Valmieras šaursl. pievdc. valdes sēdes protok.

Nosaukums: Dokuments: "Valmieras šaursliežu pievedceļš. Valdes sēdes protokols. Nr.246" Noraksts 1938.g. 16.V Saturs: ogļu iepirkšana, valdes pārvaldnieka N.Latiševa aizvadīšana pensijā un J.Svarana pieņemšana viņa vietā. Valdes loc.: N.Dombrovskis, A.Kalniņš, J.Hoffs, M.Hoffs. 2 lpp. mašīnrakstā. Vieta:

Dok.veidlapa par atalgojuma saņemšanu

Nosaukums: Dokuments: veidlapa "Ziņas par personām, kas sajēmušas vai kurām pienācās sajemt otrā pusē minētos atalgojumus un citas izmaksas 1938.g." Aizpildījusi Liepājas - Aizputes šaursliežu dzc. a/s likvidatore Latvijas kredītbanka par komercdaļas vad. Jāni Svarānu. 1 lpp. mašīnrkstā. Vieta:

Dokuments: Veidlapa par atalgojuma saņemšanu

Nosaukums: Dokuments: veidlapa "Ziņas par personām, kas sajēmušas vai kurām pienācās sajemt otrā pusē minētos atalgojumus un citas izmaksas 1938.g." Aizpildījusi Liepājas - Aizputes šaursliežu dzc. a/s likvidatore Latvijas kredītbanka par komercdaļas vad. Jāni Svarānu. 1 lpp. mašīnrkstā. Vieta: Rīga

Dok.Valmieras šaursl. pievdc. valdes paziņojums

Nosaukums: Dokuments: Valmieras šaursliežu pievedceļa a/svaldes paziņojums par 1924.g. 29.jūl. akcionāru sapulcē ievēlētajiem valdes loc. (direktoriem): valdes priekšsēdētājs Manfreds Vegezaks, valdes loc: Gustavs Zemgals, Augusts kalniņš, Nikolajs Dombrovskis, valdes loc. kand. Hartvigs bar. Bistrams. 2. lpp. - paraksti. Rīgā, 1924.g. 1.sept. 2 lp. iespieddarbs. Vieta:Rīga

Dok.: Braukšanas biļete Rīga-Liepāja 3kl.

Nosaukums: Dokuments: Braukšanas biļete (Kleiner Wehrmachtfahrschein) no Rīgas līdz Liepājas stacijai, 3.klasē. Izd. Liepājas/Grobiņas lidotāju skola (zīmogs) Edgaram Kušķim. Derīga līdz 1943.g. 6.dec. Vācu val. Vieta: Liepāja

Dok.: Braukšanas biļete Rīga-Liepāja 3kl.

Nosaukums: Dokuments: Braukšanas biļete (Kleiner Wehrmachtfahrschein) no Rīgas līdz Liepājas - Grobiņas stacijai 3.klasē. Izdota Edgaram Kušķim, derīga līdz 23.10.1924. Vācu val. Izd.štābs Kēnigsbergā. V Vieta: Liepāja

Dokuments: Latvijas dzc. brīvbiļete (F.Krūzem)

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļu brīvbiļete Nr.12744 vienreizējam braucienam (no Reņģes līdz Liepājai. Izdota ceļa meistaram Fricim Krūzem) 1920-tie gadi. Vieta: st.Reņģe

Dokuments: Latvijas dzc. brīvbiļete 3.kl. 8 pers.

Nosaukums: Dokuments: Latvijas valsts dzc. brīvbiļete Nr.H 17480., 3.klases, 8 personām. Izdota CM 129. vec. remontstrādniekam Fricim Muskatam ar 7 strādniekiem vienreizējam braucienam no Tores līdz Durbei un atpakaļ. Derīga līdz 28.08.1937. IX ceļu iec. priekšnieka inž. Cālīša paraksts. Vieta: st.Tore

Dokuments: Pagaidu, dienesta braukšanas biļete

Nosaukums: Dokuments: Pagaidu, dienesta braukšanas biļete. Izdota Ceļu un būvju dienesta 3.iecirkņa ceļu meistaram Fricim Krūzem, ka viņam atļauta bezmaksas dzelzceļa izmantošana iecirkņa robežās starp stacijām Lode un Rīga. Derīga 1 mēnesi. Izdota 09.05.1919. Teksts mašīnrakstā krievu valodā. Vieta: st.Lode

Dokuments: Biļete vienam braucienam, bezmaksas

Nosaukums: Dokuments: Biļete vienam braucienam Nr.750959 bezmaksas. Izdota 9. ceļu distances ceļu meistaram Grobiņas stacijā R.Burģim un viņa sievai braucienam no Grobiņas līdz Narvas stacijai (Igaunijā) caur Rīgu un Tapu. 29.06.1952. l.dzc. Liepājas nod. zīmogs. Krievu val. Vieta: st.Grobiņa

Dokuments: Bezmaksas biļete vienam braucienam

Nosaukums: Dokuments: Bezmaksas biļete Nr.003723 vienam braucienam maršrutā Jelgava - Prāga - Jelgava caur stacijām Rīga, Daugavpils, Ļvova. Izdota Jelgavas nod. galv. inženierim A.Carkovam. 15.09.1961. Krievu, vācu un ..... valodā. Vieta: st.jelgava

Dokuments:Braukšanas dokuments (biļete) ''Ekspresī

Nosaukums: Dokuments: Braukšanas dokuments (biļete) E 0606124, pilna, braucienam L.dzc. "Ekspresī" Jelgava - Rīga. 11.01.1996. Latv.val., teksts kompjūterizdrukā Vieta: st.Reņģe

Dokuments:Bagāžas kvīte Nr.403148

Nosaukums: Dokuments: Bagāžas kvīte Nr.403148 pasažieru ātruma kravas nosūtīšanai no Jelgavas uz Bērzupi. 25.08.1943. Nosūtītājs: Jāzeps Vētra. Latv. un krievu val. Vieta: Jelgava

Dokuments: Kvīšu pasakņu grāmatiņa

Nosaukums: Dokuments: Kvīšu pasakņu grāmatiņa. Šķirotavas pamatdepo no Šķirotavas, Preču, Kalpaka un Ieriķu noliktavām Pk sēr. lokomotīvēm izsniegto materiālu (malka, ogles, kūdra, eļļa u.c.) kvīšu pasakņi. Saņēmējs - lokomotīves vadītājs Alksnītis. Izrakstītas 1934.gadā. Iespiesta 1933.g. Dzc. virsvaldes tipogrāfijā. Vieta: Šķirotava

Dokuments: Kvīts duplikāts. Šķirotavas pamatdepo

Nosaukums: Dokuments: Kvīts duplikāts Nr.94/8602. Šķirotavas pamatdepo uz lokomotīves sēr. Dk Nr.157 tend. Nr.155 pieņemts no (lok. vadītāja) Vaļenieka ogles, eļļas un petroleja. 3.12.1937. Valsts dzc. kvīts veidlapa. 2. pusē: depo dežuranta atzīmes (neaizpildīta). Vieta: Šķirotava

Dokuments: Kvīts Šķirotavas pamatdepo uz lok. Dk

Nosaukums: Dokuments: Kvīts Nr.60/8568 Šķirotavas pamatdepo uz lokomotīves Dk Nr.157 tend. Nr.155 pieņemts no Šķirotavas depo ogles, eļļa, petroleja. 3.12.1937. Pieņēmis lok. vadītājs Alksnītis. Valsts dzc. kvīts veidlapa. 2. puse: depo dežuranta atzīmes. Vieta: Šķirotava