Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 401 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Kadru uzskaites lapa, autobiogrāfija

Uz divām, abpusejām lapām ar roku rakstīta Nikolaja Paupes kadru uzskaites lapa un autobiogrāfija, kserokopija. N. Paupe dzimis 24.10.1897., bijis stacijas priekšnieka palīgs Dubeņos, Stendē, Ventspilī, stacijas priekšnieks Priekulē u.c. amatos. Autors nezināms. Dokumenta datējums: ap 1949. gadu, kopijas datējums: 20. gs. 90. gadi.

Dokuments: Racionalizācijas priekšlikuma apliecība

Tipogrāfiski zilā krāsā durkāta, ar melnu tinti aizpildīta apliecība nr. 28 krievu valodā, izdota Gunāram Helmutam Frīdbergam par 3. Ventspils ceļu distancē ieviesto racionalizācijas priekšlikumu "Signāls Sirēna drezīnai Ua". Ventspils ceļu distances apaļā zīmoga nospiedums. Dokumenta datējums: 1961. gada 4. februāris.

Dokuments: Dienestaa biļete Nr.381010

Biļete izdota G.Ozoliņam, tiltu remontu strādniekam Čiekurkalna distances tiltu remontu brigādē. Izdota 1962.gada 17.decembrī, derīga līdz 1963.gada 31.decembri dzelzceļa līnijās Čiekurkalns- Valka- R ūjiena, Rīga- Smiltene- Ainaži- Staicele- Amata, krievu valodā.

Dokuments: Abonenta biļete Nr.410479 BP

Biļete izdota Gunāram Ozoliņam braukšanai dzelzceļa līnijā Limbaži- Brasa no 22.septembra 1984.gada līdz 21.oktobrim 1984.gadam. Biļetes cena 5 rubļi. Teksts krievu valodā.

Dokuments: Abonenta biļete Nr.827173 3H

Biļete izdota Ausmai Ozoliņai braukšanai dzelzceļa līnijā Limbaži- Katvari no 5.oktobra 1989.gada līdz 1.februāra 1990.gadam. Biļetes cena 1 rubli 10 kapeika. Teksts krievu valodā.

Dokuments: Abonenta biļete Nr.847336 lz

Biļete izdota Ausmai Ozolai braukšanai dzelzceļa līnijā Limbaži- Katvari no 8.septembra 1990. gads līdz 1991.gada 7.janvāra. Biļetes cena 1 rublis 10 kapeika. Teksts drukāts krievu valodā.

Dokuments: Abonenta biļete Nr.847902 lz

Biļete izdota dZINTRAI bUKAVAI braukšanai dzelzceļa līnijā Katvari- Limbaži no 18.novembris 1990. gads līdz 1991.gada 17.novembrim. Biļetes cena 54 rubļi. Teksts drukāts krievu valodā.

Dokuments: Apliecība S.Barinovskim par apbalvojumu

Apbalvojuma apliecība, izsniegta S.Baranovskim par viņa apbalvošanu ar nozīmi "Otļičņik Socialističeskoj sorevnovanije železnodorožnovo transporta/ Dzelzceļa sociālistiskās sānsensības labinieks" Apliecības teksts iespiests krievu valodā, papildināts rokrakstā. Datēta ar 1961.gada 29.jūliju.

Dokuments: Apliecība S.Barinovskim par apbalvojumu

Apbalvojuma apliecība, izsniegta S.Baranovskim par viņa apbalvošanu ar nozīmi "Otļičņik Socialističeskoj sorevnovanije transporta/ Transporta sociālistiskās sānsensības labinieks" Apliecības teksts iespiests krievu valodā, papildināts rokrakstā. Datēta ar 1971.gada 8.aprīli. Vāki sarkanā krāsā

Dokuments: Apliecība Nr,156298 S.Baranovskim

Apliecība Nr. 156298 ar foto. Teksts krievu valodā, izdots S.Barinovskim par tiesībām vadīt tvaika lokomotīvi. Izdota 1956.gada 1.martā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrija. Abas apliecības daļas apzīmogotas, drukāts teksts, kas papildināts rokrakstā. Tumši zilos vākos.

Dokuments: Apliecība Nr.011006 S.Baranovskim

Apliecība Nr.011006 izdota S.Barinovskim par 1.klases mašīnista tvaika lokomotīvēm piešķiršanu. Izdota 1952.gada 25.martā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrija. Apliecība krievu valodā. Teksts iespiests, papildināts rokrakstā.

Dokuments: Apliecība Nr.001722 S.Baranovskim

Apliecība krievu valodā, izdota S.Barinovskim par tiesībām vadīt dīzeļlokomotīvi. Teksts iespiests, papildināts rokrakstā. Apliecība apzīmogota. Izdota 1958.gada 20.oktobri.

Dokuments: Apliecība Nr.012920 S.Baranovskim

Apliecība Nr.012920 izdota S.Barinovskim par 1 klases mašīnista dīzeļokomotīvēm piešķiršanu. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrija. Apliecība krievu valodā, teksts iespiests, papildināts rokrakstā. Augšējā, kreisajā malā PSRS ģerbonis.

Dokuments: Apliecība Nr.B69926 S.Baranovskim

Apliecība Nr.B269926 izdota Staņislavam Baranovskim Daugavpils depo mašīnistam- instruktoram. Apliecība ar foto, teksts iespiests krievu valodā, papildināts rokrakstā, zilos cietos vākos. Izdevējs- PSRS Ceļu satiksmes ministrija. Datēta ar 1972.gada29.decembri.

Dokuments: Apliecība Nr.004840 S.Baranovskim

Apliecība Nr.004840 izdota S.Barinovskim par tvaika lokomotīves mašīnista nosaukuma piešķiršanu. Apliecību ar sekmju izrakstu izdevusi Ļeņingradas tehniskā skola. Apliecība ar foto. Teksts iespiests, pap ildināts rokrakstā. Vāki tumši zaļā krāsā. Datēts ar 1958.gada 22.septembrī.

Dokuments: Apliecība Nr.006 S.Baranovskim

Apliecība Nr.006 izdota S.Baranovskim par tvaika lokomotīves II klases nosaukuma iegūšanu. Apliecība ar foto. Teksts krievu valodā, papildināts rokrakstā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrija, brūnos cietos vākos. Izdota 1947.gada 5.septembrī

Dokuments: Vladikaukāzas dzelzceļa izziņa (kopija)

Vladikaukāzas dzelzceļa sabiedrības izziņa Nr.2843 no 1918.gada 9.jūlija, izdota Jānim Leitim, kas apliecina viņa ieņemamo amatu- grāmatvedis. Izziņu parakstījis ģenerālsekretārs Ivanovskis. Izziņa vācu valodā.

Dokuments: Pers. apliecība lokomotīves vadītājam

Salokāma gaiša papīra, tipogrāfiski drukāta Dzelzceļu Virsvaldes personas apliecība nr. 7985, izdota II šķiras lokomotīves vadītājam Andžam Pļāvējam. Iekšpusē fotogrāfija, zīmogi un paraksti. Dokumenta datējums: 1940. gada 21. jūnijs.

Dokuments: Paskaidrojums par lokomotīves sadursmi

Rokrakstā ar zīmuli uz rūtiņu lapas rakstīts lokomotīves R.p.764 vadītāja Andža Pļāvēja paskaidrojums latviešu valodā par lokomotīves sadursmi ar traktoru uz pārbrauktuves posmā Grobiņa–Liepāja 1956. gada 27. septembrī. Dokumenta datējums: 1956. gada 28. septembris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Mašīnrakstā latviešu valodā vēstule no Galvenā direktora un Dzelzceļu tehniskā direktora adresēta inženierim J. Ronnimoisam par inženieru Legzdiņa, Ripkes un Zemīša nosūtīšanu uz Beļģiju un Luksemburgu un III tipa sliežu pieņemšanas paātrināšanu "Cockerill" fabrikā Beļģijā. Vēstules kopijas datējums: 1937. gada 1. februāris.

Dokuments: Vēstule par dzelzceļa biļeti

Mašīnrakstā latviešu valodā pavadvēstule nr. 2398/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora adresēta inženierim E. Zemītim Beļģijā par Luksemburgas dzelzceļu biļetes nosūtīšanu. Tehniskā direktora veidlapa, tehniskā direkora palīga K. Dzeņa un Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītāja V. Ripkes paraksti. Vēstules datējums: 1937. gada 28. janvāris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Mašīnrakstā latviešu valodā vēstule nr. 2887/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora adresēta inženierim Bārcam, Legzdiņam un Zemītim par darbu organizēšanu, lai neaizkavētu III tipa sliežu pieņemšanu "Cockerill" fabrikā. Tehniskā direktora veidlapa, noraksts. Vēstules datējums: 1937. gada 2. februāris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Mašīnrakstā latviešu valodā uz lapas abpusēji vēstules noraksts nr. 1000/3078/Cg. no Dzelzceļu Galvenā direktora un Tehniskā direktora adresēta firmai "Comptoir des Acieries Belges, Section des Rails" caur inženieri Ronnimoisu ar lūgumu piegādāt vairāk 29,924 m un 19,924 m garās LS tipa sliežu nekā saskaņā ar 7.12.1936. g. līgumu. Vēstules datējums: 1937. gada 3./4. februāris.

Dokuments: Pavadvēstule par vēstuli

Mašīnrakstā latviešu valodā pavadvēstule nr. 3198/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora palīga adresēta inženieriem Bārcam, Legzdiņam un Zemītim par firmai "Comptoir des Acieries Belges, Section des Rails" 4. februārī nosūtītās vēstules noraksta nosūtīšanu informācijai. Tehniskā direkora palīga K. Dzeņa un Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītāja vietnieka paraksti. Vēstules datējums: 1937. gada 5. februāris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Rokrakstā latviešu valodā vēstule nr. 4041/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora un Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītāja vietnieka adresēta inženieriem Bārcam, Zemītim, Ripkem un Legzdiņam par inženiera Purmaļa izbraukšanu uz Beļģiju sliežu pieņemšanai "Beval" fabrikā u.c. Vēstule ar parakstiem. Vēstules datējums: 1937. gada 13. februāris.

Dokuments: Vēstule par inženiera komandējuma naudu

Mašīnrakstā latviešu valodā vēstule nr. 1370 no Dzelzceļu Grāmatvedības un kases daļas vadītāja adresēta E. Zemītim par papildus komandējuma naudas nosūtīšanu. Dzelzceļu Virsvaldes spiedogs, L. Pillupa un kases nodaļas vadītāja paraksti. Vēstules datējums: 1937. gada 16. februāris.

Dokuments: Vēstule E.Zemītim par sliežu pieņemšanu

Rokrakstā ar melnu tinti uz gaišas lapas abpusēji aprakstīta vēstule latviešu valodā no kolēģa Dzelzceļu Virsvaldē adresēta E. Zemītim Luksemburgā par sliežu pieņemšanas un personīgiem jautājumiem. Vēstules datējums: 1937. gada februāris.

Dokuments: Inženiera vēstule par karadienestu

Rokrakstā ar zīmuli uz rūtiņu lapas abpusēji aprakstīts inženiera Elmāra Zemīša vēstules uzmetums latviešu valodā Dzelzceļu Tehniskajam direktoram ar lūgumu izšķirt jautājumu par iespējamo izsaukuma atlikšanu obligātajā karadienestā ārzemju komandējuma dēļ, bez datējuma un paraksta. Vēstules datējums: 1937. gada februāris (?).

Dokuments: Vēstule par sliežu izkraušanu Rīgā

Rokrakstā ar zīmuli uz līniju lapas rakstīta inženiera E. Bārca vēstule latviešu valodā inženierim E. Zemītim Luksemburgā par gaidāmo 30 m sliežu izkraušanu Rīgā un personīgiem jautājumiem. Vēstules datējums: 1937. gada februāris.

Dokuments: Preču zīme sūtījumam Jelgava–Auce

Ar kopijas nospiedumu vienā pusē aizpildīta, tipogrāfiksi abpusēji drukāta veidlapa Nr. 32 – Latvijas Valsts dzelzceļu parastā ātruma sūtījuma preču zīme par māla podiņu sūtījumu no Jelgavas uz Auces staciju. Reversā aizkrāsota teksta daļa. Uz veidlapas 4 vietās staciju zīmogi un sūtījumu zīmes datējums: 1933. gada 5. jūlijs.