Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 1226 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Lokomotīves vadītāja ziņojums

Nosaukums: Dokuments: Lokomotīves vadītāja ziņojums Nr.2/1474 par brigādes un lokomotīves darbību. 28.07.1935. TN I pamatdepo Šķirotava. Lokomotīve sēr. Pk Nr.428. Tenderis sēr. Pk nr.430, 3-asīgs. Lok.vad. Alksnītis, palīgs Megnis. Slokas stacijas zīmogs. Veidlapa iespiesta Dzc. virsvaldes tipogrāfijā 1934.g. Vieta: Šķirotava, st.Sloka

Dokuments: Darba kvīte Nr.476 manevru darbiem

Nosaukums: Dokuments: Darba kvīte Nr.476 manevru darbiem. Lokomotīve sēr. Pk Nr.454 Cēsu stacija. Lpk.vad. Alksnītis, palīgs Zariņš. 18.08.1931. Veidlapa iespiesta 1931.g. 2. pusē: saīsināta manevru darba un karstās rezerves saīsinājumi. Vieta: st. Cēsis

Dokuments: Kvīte Nr.53/4315. Pamatdepo Jelgavā

Nosaukums: Dokuments: Kvīte Nr.53/4315. Pamatdepo Jelgavā. Uz lok. sēr. K Nr.323 tend. Nr.2406 pieņemts no lok. vad. Alksnīša malka, ogles, eļļas, petroleja. Pieņēmis lok. vad. Lielbramanis. 14.12.1940. Valsts dzc. veidlapa. 2. pusē: depo dežuranta atzīmes (neaizpildīta). Vieta: Jelgava

Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma.

Nosaukums: Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma. Lok. vadītājam no dispečera. Zižļu aparāti bojāti. Izdota vilcienam Taurupes stacijā, ka vilcienam Nr.617 atļauts braukt līdz Ķeipenei. 11.04.1941. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.g. Vieta: st.Taurupe, st.Ķeipene

Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma.

Nosaukums: Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma. Lok. vadītājam no dispečera. Izdota Augšciema stacijā, ka vilcienam Nr.45 atļauts braukt Jāņavārtiem. 13.VIII 1938. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.g. Vieta: st.Augšciems, st.Jāņavārti

Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma.

Nosaukums: Dokuments: Ceļa atļaujas telefonogramma. Mašīnistam. Gaiši zilas signāla vietā (manevru signāls: "aizliegts izdarīt manevrus"). Pāru vilcieniem. Rīgas galvenā stacija gaida vilcienu no Kalpaka posteņa. 24.10.1947. krievu val. Vieta: st.Rīga, Kalpaka postenis

Dokuments: Ceļa zīme. Lokomotīves vadītājam

Nosaukums: Dokuments: Ceļa zīme. Lokomotīves vadītājam. Nepāru vilcieniem. Izdevusi stacija 5.klm postenis. "Pēdējais vilciens Nr.1633 pienāca stacijā Kalpaka post. plkst.20:15. Vilcienam nr.617 uzdodu iet līdz stacijai Kalpaka post." 11.IV 1941. Veidlapa latv. un krievu val. Vieta: 5.km post., Kalpaka postenis

Dokuments: Brīdinājums. Izd. Lodes st. dežurants

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. izdevis Lodes stacijas dežurants vilcienam Nr.1104: "posmā Lode - Valmiera 116.km pie uzstādītiem signāliem braukt ar ātrumu 25km/st. kūkumu labošanas dēļ". 01.02.1941. Veidlapa sarkanā krāsā, iespiesta valsts dzc. tipogrāfijā 1939.g. Vieta: st.Lode

Dokuments: Brīdinājums. Par ātruma ierobežojumu

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. Vilciena Nr.1070 lokomotīves vadītājam "Posmā Jugla - Ropaži 12. un 20. km braukt ar ātrumu 20.km stundā - gulšņu pārdzīšana". 27.VII 1935. Veidlapa sarkanā krāsā. Vieta: st.Jugla

Dokuments:Brīdinājums. Lok vad. kustībai iepakaļis

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. Izdevis Pļaviņu stacijas dežurants vilciena Nr.500 lokomotīves vadītājam. Kustībai iepakaļis. "Jums pa priekšu 15 mon. aizlaists līdz st. Krustpils vilciens Nr.312 ar 30 min. gājiena laiku. Jūsu gājiena laiks nedrīkst būt mazāks par 40 min." 20.VII 1935. Veidlapa sarkanā krāsā. Vieta: st.Pļaviņas

Dokuments:Brīdinājums.Par vilcienu krustošanos

Nosaukums: Dokuments: Brīdinājums. Vilciena Nr.309. lokomotīves vadītājam "Vilcienam jākrustojas ar vilcienu Nr.10 Stienes stacijā, izlietojot otro ceļu." Paraksts: EDS Smits. 24.XI 1940. Veidlapa iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1939.g. Vieta: st.Stiene

Dokuments: Lokomotīves maršruta lapa

Nosaukums: Dokuments: Lokomotīves maršruta lapa. Nr.9728. PSRS Sat. min. Latv. dzc. veidlapa. Lok. ob 5528. Mašīnists Alksnītis, mašīn. palīgs Puzinkevičs. No Čiekurkalna noliktavas ņemti materiāli. Aizpildīta 25.XI 1948. Krievu val. Vieta: Čiekurkalns

Dokuments:Pieteikums dzc. brīvbiļetes izsniegšanai

Nosaukums: Dokuments: Pieteikums gada, sezonas skolnieka vai vienreizēja brauciena dzelzceļu biļetes izsniegšanai personīgām vajadzībām. Latv. valsts dzc. veidlapa, neaizpildīta, iespiesta 1938.g. Valsts dzc. tipogrāfijā Vieta:

Dokuments: Krāj-aizdevu sab. Dzelzceļnieks aprēķ.

Nosaukums: Dokuments: Krāj-aizdevu sabiedrības "Dzelzceļnieks" aprēķins Nr.3757 Pēterim Alksnītim izsniegtajam aizdevumam pret vekseļiem. 28.04.1932. Vieta: Rīga

Dokuments: Krāj-aizdevu sab. Dzelzceļnieks aprēķ.

Nosaukums: Dokuments: Krāj-aizdevu sabiedrības "Dzelzceļnieks" aprēķins Nr.6726, 11.11.1932. Pēterim Alksnītim Vieta: Rīga

Dokuments: Krāj-aizdevu sab. Dzelzceļnieks aprēķ.

Nosaukums: Dokuments: Krāj-aizdevu sabiedrības "Dzelzceļnieks" aprēķins Nr.2334 Pēterim Alksnītim 24.03.1938. Veidlapa drukāta Pīpiņa un Upmaņa spiestuvē Rīgā, Marijas ielā 10 Vieta: Rīga

Dokuments: Apgādes grāmatiņa. Alksnītim 26.08.1941

Nosaukums: Dokuments: Apgādes grāmatiņa Sēr. A Nr. 074568. Izdevusi Tirdzniecības direkcija Rīgā Pētersim Alksnītim 1941.g. 26.augustā. Atzīmes par kartiņu izsniegšanu normēto preču iegādei līdz 1944.gadam. Arī Čiekurkalna depo un I mašīnu iecirkņa zīmogi par preču izsniegšanu. Vācu un latv. val. 16 lpp. P.Alksnītis - lokomotīves vadītājs, dzimis 22.12.1894. Vieta: Rīga

Dokuments: Akts. Sastādijis lokomot. vad.Alksnītis

Nosaukums: Dokuments: Akts, sastādīts 25.07.1937. par to, ka lokomotīves Bk 106 vadītājs Deriņš, nododot lokomotīvi, uzrādījis fiktīvu ogļu daudzumu. Sastādījis lok.vadītājs pieņēmējs Alksnītis Kalpaka TDD. Rokraksts, uz rūtiņu lapas, trūkst parakstu. Vieta: Kalpaka post.

Dokuments: L.Dzelzceļnieku biedr. paziņojums

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Krāj un Aizdevu kases paziņojums P.Alksnītim par naudas ieturēšanu no algas A.Falkstena parāda dzēšanai 1927.g. Rokraksts. 1 lp. Vieta: Rīga

Dokuments: Veidlapa lokomotīves nod. depo remontam

Nosaukums: Dokuments: Veidlapa lokomotīves nodošanai depo remontam (neaizpildīta). 1930-tie gadi. 1 lp. Vieta:

Dokuments: Lokomotīves vadītāja apliecība (šaursl)

Nosaukums: Dokuments: Lokomotīves vadītāja apliecība Nr.43 par tiesībām vadīt šaursliežu lokomotīvi. Izdevis Latvijas dzc. pārvaldes Lokomotīvju dienests Konstantīnam Skrīverim. 1951.g. Krievu val. Vieta:

Dokuments: 11.ceļu iec. Jelgavā priekšn. piez.gr.

Nosaukums: Dokuments: 11. ceļu iecirkņa (Jelgavā) priekšnieka Teodora Šteinīša piezīmju grāmatiņa. 1934.-1941.g. 77 lpp. Piezīmes par Jelgavas - Krustpils līnijas celtnēm, būvēm, ceļiem, aprīkojumu, staciju ēku shēmu ielīmēm. Vieta: Jelgava

Dokuments: Peronas apliecība, izd. I.Paspārnem

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība Nr.6315, izdota tehniskajam kantoristam Jelgavas stacijā Indriķim Paspārne. 1930.g. 4.jūlijā. Ekspluatācijas direktora un kancelejas pārziņa paraksti. 3 lp. Vieta: Jelgava

Dokuments: Peronas apliecība, izd. J.Janītim

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība Nr.13102. izdevusi Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu virsvalde I Ekspluatācijas nodaļas II iecirkņa ekspluatācijas revidentam Jānim Janītim 1926.g. 26.februārī Vieta:

Dokuments: Apsveikums Jelgavas st. pr. J.Janītim

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums Jelgavas stacijas priekšniekam Jānim Janītim 35 darba gadu atceres dienā 1933.g. 13.septembrī. 1.pusē Jelgavas un Čiekurkalna staciju ēku zīmējumi, gadskaitļi 1898., 1933. 2.pusē: Dzelzceļa virsvaldes apsveikuma teksts, Dzelzceļu dalvenā direktora K.Bļodnieka, Eksluatācijas direktora R.Garsela un Finansu direktora Mazkalniņa paraksti. Zīmējums. Vieta: Jelgava

Dokuments: Darba gr. Jelgavas st. svērēja Jansona

Nosaukums: Dokuments: Darba grāmatiņa. Jelgavas stacijas vec. svērēja Alberta Jansona. Izdota 1946.g. 5.novembrī. Jelgavas stacijas zīmogi. Zīmogs par Baltijas dzc. izveidošanu sakarā ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļu apvienošanu 16.11.1963. Ieraksti latv. un krievu val. 32 lpp. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Apliecība Nr.056706, izd. tehniķim Roze

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.056706, izdota tehniķim - leitnantam Jēkabam Roze. Pakāpe piešķirta ar pavēli Nr.22/C3, 11.03.1947. Izdevusi PSRS Satiksmes ceļu ministrija. Ieliktnis Jelgavas depo lokomotīves vadītāja J.Rozes dienesta apliecība, izdota 10.03.1954. Krievu val. 2 lp. Vieta:

Dokuments: Apliecība par tiesībām vadīt lokomotīvi

Nosaukums: Dokuments: Apliecība par tiesībām vadīt lokomotīvi Nr.156432. Izdevusi PSRS Satiksmes ceļu ministrija, Baltijas dzc. Jēkabam Rozem 13.03.1956. Izdota uz praktiskās pārbaudes akta 23.05.1939. un teorētiskās pārbaudes akta 18.06.1939. pamata. Krievu val. 2 lp. Vieta:

Dokuments: Apliecība Rozem par 3 kl. mašīn.n.piešķ

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.056619, izdota Jelgavas depo mašīnistam Jēkabam Rozem par 3. klases mašīnista nosaukuma piešķiršanu uz 28.08.1946. pavēles Nr.321 pamata. Jelgavas lokomotīvju depo zīmogs. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Apliecība Nr.250, izd. V.Sergunam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.250, izdota Viktoram Sergunam, dzim. 05.03.1913., Jelgavas valsts arodu dkolas un tehnikuma III kl. audzēknim. Izdota 15.10.1938., derīga līdz 16.01.1939. 2 lp. Vieta:st.Jelgava