Latest news

Jūs atrodaties šeit

Mazbānīša laikmeta lieciniece - tvaika lokomotīve Ml-657

Par mazbānīti sauc Latvijā šaurāko Lauku jeb 600 mm platuma dzelzceļu, kas te parādījās līdz ar Pirmo pasaules karu un vācu armiju. Šie dzelzceļi galvenokārt tika būvēti frontes apgādes nodrošināšanai, kokmateriālu sagādei un citiem stratēģiskiem mērķiem. Zināms, ka 1920. gadā 600 mm koplietošanas dzelzceļu garums Latvijā bija 611 km, tomēr jāņem vērā fakts, ka vācu armija atkāpjoties daļu izbūvēto dzelzceļu demontēja. Tiek lēsts, ka maksimālais 600 mm dzelzceļu kopgarums Pirmā pasaules kara gados Latvijā bija ap 1000 km.

Vēl grūtāk ir precizēt ritošā sastāva vienību skaitu kara gados, jo lokomotīves un vagoni no Latvijas 1918. gadā tika izvesti lielos apmēros. Domājams, ka Latvijas teritorijā uz lauku dzelzceļiem tika ekspluatēti vairāki simti lokomotīvju. Latvijas dzelzceļi savā rīcībā 1919. gadā ieguva aptuveni 60 lokomotīves, no kurām daudzas bija ļoti sliktā stāvoklī – pamestas mežos, bez bronzas daļām, dīstelēm un tvaika sadales mehānisma daļām. Starp iegūtajām lokomotīvēm 42 bija viena tipa un tām tika piešķirta sērija Ml (lauku platuma manevru lokomotīves). 1923. gadā Vācijā tika iegādātas vēl 25 Ml sērijas lokomotīves.

Ml sērijas lokomotīves ražoja laika posmā starp 1905. un 1919. gadu vairākās vācu rūpnīcās: Henschel, Borsig, Orenstein & Koppel, Hartmann, Jung, Krauss, Maffei, Esslingen, Linke-Hofmann, Humboldt, Hohenzollern, Schwartzkopff un Vulcan. Tās izgatavoja pēc vācu armijas pasūtījuma un militārā pielietojuma pēc lokomotīves dēvēja par “Brigāžu” lokomotīvēm. Pavisam tika izgatavotas teju 3000 šāda tipa lokomotīves.

Latvijā Ml sērijas šaursliežu lokomotīves kalpoja ilgāk par savām vienaudzēm, platsliežu tvaika lokomotīvēm – līdz pat 1970. gadiem. Galvenokārt to noteica koplietošanas dzelzceļiem neraksturīgais 600 mm sliežu platums, kuram piemērotu ritošo sastāvu lokomotīvju izgatavotāji nepiedāvāja. Latvijā vairākkārt tika mēģināts no šiem dzelzceļiem atbrīvoties, piedāvājot vai nu tos slēgt vai pārbūvēt vismaz 750 mm platumā. 1960. gadu pirmajā pusē tika uzsākts pakāpeniski likvidēt šos kā fiziski, tā morāli novecojušos dzelzceļus, līdz 1972. gada 31. augustā kustībai tika slēgts pēdējais 600 mm koplietošanas dzelzceļa posms Latvijā starp Zasas un Daudzevas stacijām.

Likvidēti tika gan paši sliežu ceļi, gan ritošais sastāvs. Dažām lokomotīvēm un vagoniem pieteicās saimnieki: Piejūras brīvdabas muzejs Ventspilī, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Rīgā, Lauksaimniecības tehnikas muzejs “Kalēji” Talsos un Viesītes pilsētas padome. Tikmēr par lokomotīvi Ml-657, šķiet, visi bija piemirsuši.

Ml - 657 izgatavota 1918. gadā Eslingenas mašīnfabrikā Vācijā, tās rūpnīcas nr. 3887. 1923. gadā lokomotīve iekļauta “Latvijas valsts dzelzceļu” inventārā un tai piešķirts apzīmējums Ml-657. Līdz 1973. gadam lokomotīve ekspluatēta Latvijā Viesītes lauku dzelzceļu tīklā. 1981. gadā pēc Jelgavas lokomotīvju depo priekšnieka Jāņa Stabiņa un Jelgavas nodaļas priekšnieka Jāņa Račko iniciatīvas, unikālā lokomotīve tika pārvesta uz Jelgavas depo. Pēc restaurācijas Ventspils cehā, lokomotīve atgriezās Jelgavā, kur dzelzceļnieku starpā tika intensīvi diskutēts par piemērotāko lokomotīves eksponēšanas vietu un veidu.

1986. gadā lokomotīve tika izvietota uz postamenta Jelgavas lokomotīvju depo teritorijā. Neskatoties uz depo kolektīva pūliņiem cīņā ar meteoroloģisko apstākļu un kriminogēnās situācijas nelabvēlīgo ietekmi, lokomotīves tehniskais stāvoklis 1990. gados sāka pasliktināties. Savukārt izvēlētā eksponēšanas vieta nenodrošināja dzelzceļa vēstures entuziastiem un citiem interesentiem brīvu piekļuvi šai unikālajai laikmeta liecībai.

2007. gada nogalē lokomotīve tika pārvesta uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju Rīgā. 2008. gada rudenī Ventspilī, SIA „Metserviss” tika uzsākta lokomotīves restaurācija, pēc kuras 2009. gada 18. jūnijā lokomotīve atgriezās Rīgā. Pēc tās svinīgās atklāšanas par godu Latvijas dzelzceļa 90. gadu jubilejai, lokomotīve Ml 657 ir kļuvusi par vienu no populārākajiem  muzeja eksponātiem.

 

Tehniskie parametri:

Maksimālais vilkšanas spēks cilindros                     1930 kg

Maksimālais ātrums                                                   20 km/h

Tvaika maksimālais darba spiediens                         1,5 MPa

Lokomotīves garums                                                  5945 mm

Riteņu diametrs                                                          600 mm

Ekipētas lokomotīves svars                                       12 t