Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kara trofeja - platsliežu tvaika lokomotīve Te - 036

Lokomotīve izgatavota firmā “Henschel & Sohn GmbH” Kaselē, Vācijā. Rūpnīcas № 26954. Sākotnējais apzīmējums 52-036. 1947. gadā iekļauta PSRS Ceļu satiksmes ministrijas ritekļu parkā un pielāgota ekspluatācijai pa 1524 mm sliežu ceļu. Strādājusi Rēzeknes, Rīgas un Jelgavas depo iecirkņos. Izslēgta no inventāra 1990. gadā. Muzeja ekspozīcijā no 1998. gada. Restaurēta 2013. gadā. Lokomotīvei ir K4T32 tipa tenderis.

52. sērijas lokomotīvju ražošana aizsākās militārām vajadzībām 1942. gadā un turpinājās līdz 1951. gadam Vācijas, Francijas Polijas un Čehijas teritorijā esošajās rūpnīcās. Pirmais vācu Kriegslokomotive eksperimentālais modelis izgatavots 1942. gada 12. septembrī. Pavisam uzbūvētas 6719 lokomotīves. Pēc Otrā pasaules kara ap 2700 šā tipa lokomotīves PSRS ieguva kā reparācijas jeb zaudējumu atlīdzinājumu. 1952. gadā tām tika piešķirta sērija ТЭ, taču numerācija saglabāta iepriekšējā. Padomju Savienībā lokomotīves izmantoja teju visā tās teritorijā, taču galvenokārt rietumu pierobežā: Baltijas, Baltkrievijas, Ukrainas dzelzceļos. 1960-tajos gados beidzās to izmantošana dzelzceļu maģistrālēs. Turpmākajos gados lokomotīves izmantotas manevru darbos, uzņēmumu pievedceļos un kā stacionāri tvaika katli. Latvijā ekspluatētas no 1943. līdz 1985. gadam. Restaurācijas gaitā atjaunots 20. gs. 50. gadiem raksturīgais krāsojums un apzīmējumi.

 

Tehniskie parametri:

Maksimālā jauda                                            1104 kW

Konstruktīvais ātrums                                   80 km/h

Maksimālais tvaika spiediens katlā                16 kg/cm2

Dzenošo riteņu diametrs                                1400 mm

Lokomotīves un tendera kopgarums             22’975 mm

Ekipētas lokomotīves un tendera kopsvars   135 t

Lokomotīve izgatavota firmā “Henschel & Sohn GmbH” Kaselē, Vācijā. Rūpnīcas № 26954. Sākotnējais apzīmējums 52-036. 1947. gadā iekļauta PSRS Ceļu satiksmes ministrijas ritekļu parkā un pielāgota ekspluatācijai pa 1524 mm sliežu ceļu. Strādājusi Rēzeknes, Rīgas un Jelgavas depo iecirkņos. Izslēgta no inventāra 1990. gadā. Muzeja ekspozīcijā no 1998. gada. Restaurēta 2013. gadā. Lokomotīvei ir K4T32 tipa tenderis.

52." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/TE_crop.jpg">