Latest news

Jūs atrodaties šeit

Iespieddarbu kolekcija

Iespieddarbu kolekcijā atrodas vilcienu saraksti, biļetes, dažādas grāmatas un brošūras, periodiskie izdevumi, goda raksti, ielūgumi un citi drukātie materiāli. Piemēram, vilcienu saraksts dzelzceļa vēstures pētniekam nav tikai grāmatiņa vai plakāts ar vilcienu atiešanas vai pienākšanas laikiem. Tas ir ļoti būtisks, uzticams un nereti vienīgais informācijas avots, kas var glabāt tādas ziņas, kas citur nav rodamas, piemēram, par kādu staciju, kas reiz ir pastāvējusi, bet mūsdienu ļaužu atmiņā vairs nemīt. Līdzīgi arī viena neliela biļete var glabāt vērtīgu informāciju ne tikai par braukšanas maksu kādā noteiktā laika posmā, bet arī par dažādām vilciena vagonu klasēm. Savukārt dzelzceļa tematikai veltītās vēsturiskas grāmatas un periodiskie izdevumi satur ne tikai bagātīgu faktu materiālu, bet arī uzskatāmi rāda sava laika dzelzceļa literatūras un periodikas tradīciju, kas mūsdienu Latvijā ir zudusi.