Latest news

Jūs atrodaties šeit

Nodarbība vidusskolēniem “Dzelzceļa stacija – laiks, telpa, vara”

Nodarbība–vadīta diskusija “Dzelzceļa stacija – laiks, telpa, vara” Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Programmas "LATVIJAS SKOLAS SOMA” digitālā satura radīšana” produkts

Nodarbības “Dzelzceļa stacija – laiks, telpa, vara” mērķis ir, balstoties Latvijas dzelzceļa vēstures mantojuma pieredzē, jauniešu auditorijā veicināt diskusiju par toleranci, empātiju, sociālo situāciju. Diskusijas teorētisko ietvaru veido 3 raidieraksti, kuros eksperti (sociālantropoloģes, vēsturnieces) piedāvā ieraudzīt staciju gan kā publisku telpu, kur tiekas visi sabiedrības slāņi, gan kā arhitektūras pieminekli, gan arī kā propagandas instrumentu valdošās varas rokās. 

Pirms nodarbības klasei jāizdara izvēle par nodarbības tēmu: “Stacija un laiks”, “Stacija un telpa”, “Stacija un vara”. Pirms nodarbības būs jānoklausās attiecīgajai tēmai veltītais raidieraksts un pastāvīgi jāveic uzdevums, kas tiks nosūtīts skolotājam. Raidieraksti pieejami platformās Spotify.com kontā >>> vai  youtube.com kanālā >>> 

Raidieraksts “Stacija un laiks” – saruna par to, kā stacijā sastopas dažādas izpratnes par laiku. No stacijas bezpajumtniekiem, kuriem diena sākas un beidzas līdz ar stacijas atvēršanu, līdz steidzīgiem pasažieriem, kuru ikdienu stingri nosaka vilcienu saraksts. No laika, kad dzelzceļš veicināja pāreju no saules laika sistēmas uz vienotu dzelzceļa laiku. Saruna arī par laiku, kas apstājies desmitiem Latvijas stacijās.
Raidieraksts “Stacija un telpa” – saruna par to, kā attīstījusies un mainījusies publiskā telpa stacijās. No Krievijas impērijā būvētajām stacijām, kur sastopamas uzgaidāmās zāles dažādu klašu pasažieriem, līdz mūsdienām, kad, noņemot soliņus un citādi rediģējot publisko telpu, mēs no tās izstumjam sev “nevēlamās” sabiedrības daļas. Kādai ir jābūt mūsdienīgai publiskai telpai un kādas funkcijas tai jāpilda?
Raidieraksts “Stacija un vara” ­­– vēstīs par to, dažādas varas Latvijā izmantojušas stacijas, lai apliecinātu savus mērķus un sasniegumus. Ka dzelzceļš, tā infrastruktūra bijusi cieši saistīta ar politisko eliti un varu. Tas izpaudās gan apjomīgās Krievijas impērijas celtajās dzelzceļa stacijās, gan 20. gs. 20.–30. gadu robežstacijās, kurās ar arhitektonisko līdzekļu palīdzību jaunā Latvijas valsts vēlējās pārsteigt un iedvesmot iebraucošos ārzemju viesus. Savukārt Latvijas padomju okupācijas laikā stacijām bija jāapliecina jaunās iekārtas varenums.
Raidierakstos sarunājas Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja speciāliste Ineses Rezgoriņas  ar sociālantropoloģēm Lieni Milleri un Elīnu Kursīti, Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāju Ilzi Martinsoni.

Nodarbības laikā tiks pārrunāts raidieraksts, kuru skolēni iepriekš būs noklausījušies, analizēts mājas darbs un vadīta diskusija par izvēlēto tematu.

Skolotājs pirms nodarbības saņems darba lapu jeb vadlīnijas, kas palīdz klasi sagatavot nodarbībai.

Nodarbībā skolēnos nostiprinās šādas prasmes, kas uzskaitītas vidusskolas Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomas programmā un cieši saistās ar sociāli emocionālo kompetenci :

Diskutē un aizstāv viedokli, ievēro pieklājību, toleranci un pašcieņu. (Tikums – savaldība; vērtība – brīvība)
Darbojas komandā, uzklausa citus, attīsta empātiju. (Tikums – laipnība; vērtība – cilvēka cieņa)
Rūpējas par kultūras pieminekļu saglabāšanu. (Tikums – centība; vērtība – Latvijas valsts)
Pēta informācijas avotus un attīsta medijpratību. (Tikums – gudrība, godīgums; vērtība – brīvība)
Analizē situāciju no dažādiem skatpunktiem, spēj definēt faktorus, kas ietekmējuši to veidošanos. (Tikumi – gudrība, atbildība; vērtība – brīvība)
 
Nodarbības ilgums: 
Sagatavošanās pirms nodarbības skolotāja/klases audzinātāja vadībā:
  • podkāsta klausīšanās (līdz 25 min);
  • patstāvīgā uzdevuma izpilde (līdz 40 min)
Nodarbība/ diskusija ar debašu elementiem muzejpedagoga vadībā (60 min)

Valoda: latviešu valoda

Vecums: 10.-12. klases skolēni

Dalībnieku skaits: no 10 līdz 35 skolēniem

Nodarbības cena:  35 EUR grupai un ieejas biļete muzejā pēc spēkā esošā cenrāža

Norises vieta:  muzejā vai kādā no tiešsaistes platformām (zoom, MS Teams) pēc iepriekšējās vienošanās.

Pieteikšanās: pa telefonu 20032331, e-pastu: muzejs@ldz.lv.

Kontaktinformācija: muzejs@ldz.lv

NB! Piesakot nodarbību, skolotājam (nodarbības pieteicējam) tiks izsūtītas muzeja sagatavotas vadlīnijas, kā sagatavot klasi nodarbībai “Dzelzceļa stacija- laiks, telpa, vara”.

Svarīgi: Ja nodarbība notiek attālināti, tad skolēniem nepieciešams individuāls pieslēgums izvēlētajai tiešsaistes platformai.

Nodarbības “Dzelzceļa stacija – laiks, telpa, vara” mērķis ir, balstoties Latvijas dzelzceļa vēstures mantojuma pieredzē, jauniešu auditorijā veicināt diskusiju par toleranci, empātiju, sociālo situāciju. Diskusijas teorētisko ietvaru veido 3 raidieraksti, kuros eksperti (sociālantropoloģes, vēsturnieces) piedāvā ieraudzīt staciju gan kā publisku telpu, kur tiekas visi sabiedrības slāņi, gan kā arhitektūras pieminekli, gan arī kā propagandas instrumentu valdošās varas rokās." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/laiks_telpa_vara_1x1.jpg">