Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 13703 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dzelzceļa Virsvaldes atļauja papildu komercaģenta

Dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas direkcijas atļauja Nr. EA V 10/ 27.06.1939. par J. Raģa kā papildu 3. šķiras komercaģentanodarbināšanu.

Dzelzceļu Virsvaldes rīkojums par komercaģenta iec

Rīkojums Nr. EA. V. 92. par J. Raģa iecelšanu 2. šķiras komercaģenta vietas izpildītāja amatāRīgas transporta kantorī.

Statistiskās pārvaldes skaitīšanas apliecība

LR Valsts Statistiskās Pārvaldes Rīgas apriņķa skaitīšanas apgabala apliecība Nr. 956. Šīs apliecības uzrādītājam J. Raģim ir uzdots 1935. gada 12. februāra tautas skaitīšanā ievākt ziņas Rīgas Jūrmals pilsētas skaitīšanas iecirknī. Apliecībai pievienots 46. apakšiecirkņa vietas norādījums.

Dzelzceļa ārsta apliecība

Dzelzceļa ārsta apliecība par J. Rāģa nosūtīšanu veselības stāvokļa pārbaudīšanai sakarā ar iestāšanos rīgas Valsts tehnikuma dzelzceļa ekspluatācijas nodaļā.

Rīgas komercinstitūta kvīts

Rīgas komercinastitūta izdota kvīts J. Raģim par 65 Ls saņemšanu par rudens semestri. Uz kvīts institūta zīmogs.

Baku potēšanas zīme

Baku zīme Nr. 100, izdota J. Raģim, dzīv, Rīgas Jūrmalā, Valtera prosp. 59, par atkārtotu potēšanu bez panaākumiem. Parakstījis Rīgas Jūrmalas pilsētas vecākais ārsts.

Izziņapar veselības stāvokli

Ziņas par veselības stāvokli Jābim Raģim. Uz izziņas Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijas un vecākā ārsta zīmogi

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. H49826 izdota J. Raģim braukšanai 3. klases vagonā no Pīrāgiem līdz Rīgai, turp un stpakaļ, deerīga līdz 23.04.1938.g. Uz biļetes atzīme ""Dienesta darīšanās"". Kompostrēta."

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. I 4956, iizdota J. Raģim, komercaģentam, braukšanai no Asariem līdz Lielirbei, turp un atpakaļ. Derīga līdz 1939. g. 22. aprīlim. Uz biļetes uzlīmēta un kompostrēta marka 30 santīmu vērtībā. Atzīme ""Dienesta darīšanās""."

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. K 33396, izdota J. Raģim, komercaģentam, no Rīgas līdz Ventspilij, turp un atpakaļ, derīga līdz 1940. g. 19. maijam, braukšanai 3. klases vagonā. Atzīme ""Personīgajām vajadzībām""."

Dzelzceļa brīvbiļete

"Brīvbiļete Nr. C 00679, izdota J. Raģim, braukšanai 3. klases vagonā. Atzīme ""Tikai dienesta vajadzībām"". Latviešu un vācu valodā. Derīga no 1942. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim."

Austrumzemes slimo kases dalībnieka apliecība

Apliecība Nr. 201/21768, izdota J. Raģim, kas apliecina, ka viņš no 01.10.1942. g. ir austrumzemes slimo kases dalībnieks. I

Atsevišķā sakaru bataljona štāba rotas kareivja ap

Personas apliecība Nr. 48, kas apliecina, ka J. Raģis ir atsevišķā sakaru bataljona štāba rotas kareivis. zīmogs ar tekstu krievu valodā. Uz vāka Latvijas valsts ģērbonis.

Dzelzceļa dienesta apliecība

Apliecība Nr. 27275, izdota J. Raģim, Daugavpils I pasažieru stacijas dispečerim par to, ka viņš atrodas valsts dzelzceļu dienestā/ Apliecība derīgs līdz 1943.g. 31. dec. pagarināta līdz 1944.g. 30. sept.

Slimības pabalsta lapa

"Austrumzemes dzelzceļa slimo kases slimībaspabalsta lapa izdota J. Raģim, dzīvo Daugavpilī, Krustpils ielā 19-1. Darba nespējas lapa s;akot ar 22.07.43. Lapa pagarināta līdz 27.09.44. Ārsta lēmums - atļaut izbraukt uz Rīgas Jūrmalu un ārstēties Rīgā."

Ārsta atsauksme

Austrumzemes dzelzceļa slimo kases izdota ārsta atsauksme par J. Raģa veselības stāvokli.

Sanatorijas apliecība par izbraukšanas atļauju

Apliecība Nr. 417/27.01.1944.g. J. Raģim par braukšanu uz Daugavpili dienesta lietu kārtošanai. augšmalā izdarītas atzīmes ar zīmuli. Uz apliecības Tērvetes sanatorijas zīmogs.

Darba ekspertīzes ārstu komisijas uzziņa

Darba ekspertīzeds ārstu komisijas uzziņa, izdota J. Raģim. Ar DEĀK akta Nr. 483 atzinumu J. Raģis atzīts par 3. grupas invalīdu.

Rīkojums par darbinieka aizstāšanu Pīrāgu ESK

Rīkojums Nr. 5/5/R izdots par J. Raģa nodarbināšanu Pīrāgu ESK darbiniekaa Buračevska aizstāšanai uz 5 dienām. Parakstījis Daugavpils stacijas priekšnieks Jakovskis.

Rīkojums par darbienieka aizstāšanau Lielirbes ESK

Rīkojums Nr. 902, izdots par J. Raģa nodarbināšanu Lielirbes ESK darbinieka romānova aizstāšanai. Reversā uzraksts ar zīmuli.

Rīkojums par darbinieka aizstāšanu Lielirbes ESK

Rīkojums Nr. 1116 par J. Rāģa nodarbināšanu Lielirbes ESK darbinieka Romānova aizstāšanai. Reversā uzraksts ar zīmuli.

Maizes ceptuves rēķins

Rēķins K. Liepiņa maizes ceptuvei Mellužos par rupjmaizes saņemšanu 209 kg, 135 rbļ 85 kap. vērtībā. Rokrakstā ar zīmuli.

Vēstule no Vācijas valsts dzelzceļu ģenerāldirekci

Vācijas valsts dzelzceļu direkcijas vēstule Latvijas valsts dzelzceļu Virsvaldei 1937.gada 15.03. par Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves priekšlikumiem, kas tiek nosūtīti

Memorands par Rīgas dzelzceļa mezgla izbūvi

Memorandā aprakstīti vairāki rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves varianti. To parakstījis Vācijas valsts dzelzceļu direkcijas Drēzdenā inž. Frohne.

Pielikums Nr 2a Memorandam par Rīgas dzelzceļa mez

Piezīmes par inž. Frohne referātu par Rīgas dzelzceļa mezgla izbūvi

Pielikums Nr 2b Memorandam par Rīgas dzelzceļa mez

Tehniskā direktora inž. E.Dravnieka vēstule Vācijas valsts dzelzceļu direkcijai Drēzdenē

Rīgas-Orlas dzelzceļa sezonas biļete

Rīgas - Orlas dzelzceļa sezonas biļete 2. klases vagonā galvenajam konduktoram Vaškem braukšanai starp stacijām Rīga-Ķemeri no 1922.g. 22. maija 1922.g. 1. oktobrim.

Rīgas-Orlas dzelzceļa sezonas biļete

Rīgas - Orlas dzelzceļa sezonas biļete (Nr. 0428) 2. klases vagonā galvenajam konduktoram Vaškem. Starp stacijām Rīga - Ķemeri. Ar fotogrāfiju.

Nila Krasnobajeva dzelzceļnieku arodbiedrības bied

Biedra karte Nr. 00407823, izdota Nilam Krasnobajevam. Biedra kartē ielīmētasarodbiedrības naudas markas