Latest news

Jūs atrodaties šeit

Izmantošanas noteikumi

Rīkojot pasākumus, izstādes u.c. notikumus, jāņem vērā ka šīs telpas vispirms ir Muzejs ar tam raksturīgo specifiku. Plānojot pasākumus jārespektē muzejiskās darbības īpašās prasības un radītā vide,  ikdienas darbs, pastāvīgā apmeklētāja vajadzības. Muzeja drošības prasības atšķiras no citām pasākumu rīkošanas vietām. Būsim pateicīgi, ja jebkurš klients un tā sadarbības partneris apzināsies, ka atrodas muzejā!

Halles un Izstāžu zāles lietošanas pamatnoteikumi:

 • Lai muzejā notiktu pasākums ir savlaicīgi jārezervē izvēlētais datums, jānoskaidro vai pie mums muzejā ir iespējams realizēt jūsu ieceres un tad jānoslēdz līgums;
 • Pasākumu rīkošanai pieejama Muzeja lielā HALLE un tai līdzās esošā Izstāžu zāle. Muzejam nav papildus telpu mākslinieku un/vai virtuves izvietošanai. 
 • Muzeja eksponātu pārvietošanu un izmantošanu klients veic tikai saskaņā ar Muzeja atļauju, ne visi eksponāti ir pārvietojami;
 • Muzejā nav atļauts neko stiprināt pie jumta konstrukcijām, telpās izvietotajiem eksponātiem;
 • Muzejā nav atļauts novietot priekšmetus tuvāk par 0.5 m no III klases pasažieru vagona;
 • Muzeja HALLĒ nav atļauts urbt, dzīt naglas grīdā, sienās un sijās, nav atļauts neko karināt pie sijām un elektroinstalācijas vadiem;
 • Muzeja HALLĒ nav atļauts novietot priekšmetus uz apkures/ventilācijas sistēmas izplūdes sprauslām, un 1 m uz abām pusēm no tās;
 • Pasākuma laikā nav atļauts izmantot konfeti, hēlija balonus vai tam līdzīgus priekšmetus, smēķēt telpās;
 • Ja pasākuma laikā tiek izmantoti ēdināšanas un bāra pakalpojumi, klients nodrošina ēdināšanas atkritumu un tukšās taras izvešanu pēc pasākuma no Muzeja teritorijas;
 • Darbinot pasākuma laikā dūmu mašīnu, var nostrādāt ugunsdrošības signalizācija, nostrādājot signalizācijai, automātiski atslēdzas apkures/ventilācijas sistēma Muzeja HALLĒ. Ugunsdrošības signalizācija pasākuma laikā netiek atslēgta;
 • Pasākuma rīkotāji, izstāžu iekārtotāji, teātra izrāžu, koncertu menedžeri ir atbildīgi par ugunsdrošības, darba drošības u.c. vispārēju normu ievērošanu;
 • Iekārtojot izstādes kuratoram jāņem vērā, ka muzeja pamatauditorija ir bērni, kas mēdz būt ziņkārīgi un kustīgi. iekārtojumā jāparedz informatīvas zīmes un norobežojumi;
 • Pasākumu rīkošanas dienā Muzejs turpina ierasto darba ritmu un netiek slēgts. Muzeja apmeklētāji tiek informēti, ka Hallē notiek gatavošanās pasākumam un tiek lūgti respektēt organizatoru prasības.
 • Neskaidrību gadījumā vienmēr ir iespēja griezties pie Muzeja atbildīgās personas, kas ir norādīta sadarbības līgumā, lai precizētu neskaidros jautājumus;

Cienot viens otra darbu, visas vēlmes un vajadzības savlaicīgi izrunājot, radīsim abpusēji labu sadarbību un sekmīgu rezultātu.

Izvēloties Muzeju, kā sava pasākuma norises vietu, lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķu ideju realizāciju var ierobežot muzejiskās intereses un specifika. Muzejs patur tiesības atteikt pasākuma norisi, ja tas var radīt kaitējumu tā tēlam, apdraudēt krājuma priekšmetu saglabātību, būtiski ierobežot muzejisko darbību, pasliktināt tā pieejamību ikdienas apmeklētājam.