Latest news

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
10% (82 votes)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
5% (39 votes)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
45% (361 votes)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
5% (44 votes)
Iziet foto orientēšanās spēli
9% (69 votes)
Piedalīties radošajā darbnīcā
4% (33 votes)
Iegādāties suvenīrus
2% (19 votes)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
5% (38 votes)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
2% (20 votes)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
12% (99 votes)
Total votes: 804