Latest news

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
10% (82 balsis)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
5% (39 balsis)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
45% (1 balss)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
5% (44 balsis)
Iziet foto orientēšanās spēli
9% (69 balsis)
Piedalīties radošajā darbnīcā
4% (33 balsis)
Iegādāties suvenīrus
2% (19 balsis)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
5% (38 balsis)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
2% (20 balsis)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
12% (99 balsis)
Kopējais balsu skaits: 804