Latest news

You are here

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Primary tabs

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
11% (29 votes)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
4% (11 votes)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
44% (120 votes)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
4% (12 votes)
Iziet foto orientēšanās spēli
9% (24 votes)
Piedalīties radošajā darbnīcā
4% (11 votes)
Iegādāties suvenīrus
3% (8 votes)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
7% (19 votes)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
3% (8 votes)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
10% (28 votes)
Total votes: 270