Latest news

You are here

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Primary tabs

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
11% (65 votes)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
5% (28 votes)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
44% (257 votes)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
5% (29 votes)
Iziet foto orientēšanās spēli
9% (52 votes)
Piedalīties radošajā darbnīcā
3% (19 votes)
Iegādāties suvenīrus
2% (13 votes)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
5% (28 votes)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
2% (14 votes)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
14% (82 votes)
Total votes: 587