Latest news

You are here

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Primary tabs

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
12% (11 votes)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
3% (3 votes)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
46% (43 votes)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
6% (6 votes)
Iziet foto orientēšanās spēli
11% (10 votes)
Piedalīties radošajā darbnīcā
6% (6 votes)
Iegādāties suvenīrus
5% (5 votes)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
2% (2 votes)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
2% (2 votes)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
6% (6 votes)
Total votes: 94