Latest news

You are here

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Primary tabs

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
12% (57 votes)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
5% (22 votes)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
44% (211 votes)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
5% (22 votes)
Iziet foto orientēšanās spēli
8% (37 votes)
Piedalīties radošajā darbnīcā
4% (17 votes)
Iegādāties suvenīrus
2% (11 votes)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
5% (26 votes)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
2% (11 votes)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
14% (70 votes)
Total votes: 484