Latest news

You are here

Ko jūs vēlētos muzeja apmeklējuma laikā darīt?

Primary tabs

Apskatīt ritekļus āra ekspozīcijā
12% (40 votes)
Apskatīt iekštelpu ekspozīciju
4% (14 votes)
Iekāpt lokomotīvēs un vagonos
42% (141 votes)
Apskatīt dzelzceļa modeļa maketu
5% (17 votes)
Iziet foto orientēšanās spēli
8% (28 votes)
Piedalīties radošajā darbnīcā
4% (12 votes)
Iegādāties suvenīrus
3% (11 votes)
Noskatīties filmas par dzelzceļa vēsturi
6% (21 votes)
Skatīties multfilmas par drošību pie dzelzceļa
2% (8 votes)
Saņemt konsultāciju par dzelzceļa vēstures tēmām
14% (47 votes)
Total votes: 339