Latest news

Stacijas dežuranta pultis no Alsungas un Jelgavas stacijām.

Mūsdienās dzelzceļu kustība daudzviet norisinās ar dispečercentralizācijas starpniecību, taču, vēl salīdzinoši nesen, lai nodrošinātu šo darbu, tika izmantotas stacijas dežuranta pultis. Pultis ir ierīces, kuras ļauj sastādīt maršrutu un parliecināties par signālu pareizu stāvokli, kontrolēt drošību un pareizu maršruta izpildi. Šie, salīdzinoši nelielie aparāti, attēlo precīzu stacijas ceļu un signalizācijas ierīču kā arī pārmiju stāvokli, tādējādi, ļaujot arī apmeklētājam gūt iespaidu par stacijas apjomu, to, cik sarežģīts un atbildīgs uzdevums ir kustības organizētājiem.