Latest news

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs izsludina tirgus izpēti Jelgavas ekspozīcijas metu ideju atlasei.

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs izsludina tirgus izpēti muzeja Jelgavas ekspozīcijas “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši” mākslinieciskās koncepcijas metu ideju atlasei.

Tirgus izpētes iesniegumu pieteikšana noslēgusies.

Aicinām pieteikumu iesniedzējus un interesentus uz devīžu atvēršanas sanāksmi. Sanāksme norisināsies pirmdien, 9. jūlijā pulksten 11.00 Dzelzceļa muzejā Uzvaras bulvārī 2A Rīgā.

Lai piedalītos sanāksmē klātienē nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Tirgus izpētes mērķis ir izvēlēties mākslinieciski, funkcionāli un muzeja specifikai atbilstošu augstvērtīgāko dizaina risinājuma metu vēsturiskās tēmas “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši” atspoguļošanai.

Augstāk novērtētais piedāvājums iegūs tiesības izstrādāt ekspozīcijas “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši” māksliniecisko koncepciju un tehnisko projektu, saņemot par to Tirgus izpētes noteikumos noteikto atlīdzību (skatīt pielikumus).

Sociālantropoloģiskā pētījumā balstītā ekspozīcija iecerēta kā stāstu apmaiņu veicinošs, ar dažādām maņām uztverams un personisku līdzpārdzīvojumu radošs ceļojums cauri dzelzceļa darbinieku dzīvei Jelgavā no 19. gs. 2. puses līdz 20. gs. beigām. Saturiski ekspozīcijas pamatu veidos dzelzceļnieku un viņu ģimeņu stāsti, kuri tematiski sadalīti 3 daļās – kā dzelzceļnieki dzīvojuši? ; kā dzelzceļnieki strādājuši?; kā dzelzceļnieki mīlējuši?, kopā savijoties radīs dzelzceļnieka portretu.

Ekspozīcija tiks veidota lielākajā daļā no šobrīd apmeklētājiem pieejamajām muzeja telpām un papildināta ar vides objektu muzeja ēkas tuvumā. Tas, savienojumā ar dažādus laikmetus raksturojošiem elementiem, palīdzēs atbildēt uz jautājumu kā dzelzceļa ienākšana un darbība Jelgavā ietekmējusi pašas pilsētas attīstību.

Tirgus izpētes noteikumi ar pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz pieteikumu iesniedzēju jautājumiem un citiem nepieciešamajiem dokumentiem pieejami zem šī raksta.

Muzeja ēkas un tās pagalma uzmērījumi, 3D modelis, telpu plāni un foto pieejami šeit: https://aec.cintoo.com/3B3E261A051A1B1C1A0A

Piedāvājumu iesniegšana: meti jāiesniedz līdz 2021. gada 2. augustam pulksten 9.45 anonimizētā veidā.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiek atvērti 2021. gada 2. augustā pulksten 10.00 to iesniegšanas secībā Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Uzvaras bulvārī 2A Rīgā.

Iesniegtos piedāvājums izvērtēs Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja izveidota komisija ar pieaicinātiem ekspertiem.

Kontaktpersona: jautājumos par pieteikuma iesniegšanu, tāpat tirgus izpētes noteikumiem, kā arī par iespēju iepazīties ar ekspozīcijas telpām klātienē, sazināties ar ekspozīciju kuratori Ilzi Freibergu, tālrunis +371 20034850, e-pasta adrese: ilze.freiberga@ldz.lv

Projekts tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs izsludina tirgus izpēti muzeja Jelgavas ekspozīcijas “Kā dzelzceļnieki dzīvojuši, strādājuši un mīlējuši” mākslinieciskās koncepcijas metu ideju atlasei.

Tirgus izpētes iesniegumu pieteikšana noslēgusies." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/field/image/balts_3.jpg">