Latest news

You are here

Ritekļu katalogs

Katalogā pirmo reizi apkopota informācija ar plašu ilustratīvu materiālu un tehniskiem datiem par trīsdesmit astoņiem Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma ritekļieb jeb vagoniem, lokomotīvēm, speciālo tehniku un drezīnām. Ritekļu kataloga ievadā sniegtas ziņas par kolekcijas veidošanos un restaurāciju. Katram kolekcijas priekšmetam veltīti vairāki atvērumi, kurā sniegti tehniskie pamatdati un vēsturiska izziņa par ritekļa darba mūžu Latvijas dzelzceļā.  Fotogrāfijās redzama gan pati lokomotīve vai vagons, gan tam raksturīgās detaļas. Autori īpašu uzmanību pievērsa vēsturisko fotogrāfiju atlasei, lai raksturotu ritekļa darba vidi.

Autori: Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Līga Līce, Ieva Pētersone
Kataloga sastādītāja – Līga Līce
Māksliniece – Arta Ozola-Jaunarāja
Literārie redaktori: latviešu valoda – Inga Jēruma, angļu valoda – Arthur Gordon Rushton
Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
Grāmatā izmantoti foto materiāli un dokumenti no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājumiem, Daiņa Puncula privātkolekcijas, laikraksta “Latvijas dzelzceļnieks” arhīva.
Fotogrāfi – Sergejs Tretjakovs, Līga Līce, Andris Drešmanis, Andris Malahovskis, Andris Biedriņš, Toms Altbergs, Mikus Biedrins, Armands Grants, Gvido Kajons
Latvian
€19,30
Dimensions: 26 cm × 21 cm × 0 cm