Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 103 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Pers. apliecība lokomotīves vadītājam

Salokāma gaiša papīra, tipogrāfiski drukāta Dzelzceļu Virsvaldes personas apliecība nr. 7985, izdota II šķiras lokomotīves vadītājam Andžam Pļāvējam. Iekšpusē fotogrāfija, zīmogi un paraksti. Dokumenta datējums: 1940. gada 21. jūnijs.

Dokuments: Apliecība stacijas priekšnieku palīgam

Ar roku rakstīta apliecība nr. 118 latviešu valodā, izdota Pēterim Kliģim par staciju priekšnieku palīgu kursu beigšanu 1920. gada 5. oktobrī. Izdevusi Dzelzceļu Virsvalde, apakšā Virsvaldes zīmoga nospiedums un Administratīvā direktora un Kursu pārziņa paraksti. Apliecība izdota: 1920. gada 29. novembrī.

Dokuments: Personas apliecība Pēteris Kliģis

Ar roku aizpildīta veidlapa – apliecība nr. 248 latviešu un krievu valodā, kā personu apliecinošs dokuments izdots Pēterim Kliģim, dzīvojošs Usmas ciema padomes stacijā, Ventspils apriņķī, Usmas pagastā. Apliecību izdevusi Usmas pagasta izpildu komiteja. Dokumenta datējums: 1946. gada 24. janvāris.

Dokuments: Apliecība manevru mašīnistam

Uz gaišas lapas tipogrāfiski iespiesta ar roku ar melnu tinti aizpildīta veidlapa – apliecība nr. 58 krievu valodā, izdevis Liepājas iecirkņa Vilces dienesta priekšnieks un virsmašīnists Liepājas depo mašīnista palīgam Ivanam Cukuram par tiesībām veikt manevru mašīnista pienākumus. Izdošanas vieta: Liepāja. Dokumenta datējums: 1904. gada 5. oktobris.

Dokuments: A.Lapkovska grāmatiņa ogļu iegādei

Grāmatiņa Nr.13966 kurināmā iegādei no ceļu noliktavām, izdota A.Lapkovskim. Grāmatiņa derīga laika intervālam no 1949.-1950.gadam, izdota 1949.gada 17.augustā. Uz grāmatiņas viena atvēruma 3 zīmogi (ton nāža cik nopirktas ogles). Teksts iespiests un papildināts krievu valodā. Izdevējs: PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

F.Elksniņa apliecība Nr.114. Izdota saistībā ar eksāmena nolikšanu PSRS dzelzceļa tehniskajā ekspluatācijā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā krievu valodā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Datēta ar 1945.gada 6.decembri.

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

F.Elksniņa apliecība Nr.74. Izdota saistībā ar eksāmena nolikšanu PSRS dzelzceļa tehniskajā ekspluatācijā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā krievu valodā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošais Latvijas dzelzceļš. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Datēta ar 1946.gada 21.jūnijs

Dokuments: F.Elksniņa apliecība

Apliecība Nr.20214 izdota F.Elksniņam Rēzeknes lokomotīvju depo atslēdzniekam 1941.gada 25.jūnijā. Trūkst foto, kas izrauts no apliecības. Teksts krievu valodā, apliecības vāki gaiši brūnā krāsā.

Dokuments: A.Siliņa personas apliecība

Personas apliecība Nr.10721 izdota Augustam Siliņam. Apliecība ar foto, izdevējs Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu virsvalde. A.Siliņš bijis Šķirotavas stacijas III šķ. ekspluatācijas akents. Izdota 1939.gada 10.februārī.

Dokuments: Pavēle par apbalvojuma piešķiršanu

Baltijas dzelzceļa Šķirotavas Ceļu distances pavēle Nr.581 Izdota 1990.gada 29.decembrī par tiltu brigadiera Ernesta Sīmaņa apbalvošannu ar goda rakstu un naudas prēmiju. Pavēle drukāta uz rakstāmmašīnas, krievu valodā. Izdevējs: PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa Ceļu distances priekšnieks S.T.Venediktovs. Pavēle parakstīta.

Dokuments: Sporta biedrības biedra karte, 1954

Brīvprātīgās sporta biedrības "Lokomotīve" biedra karte Nr.96334, izsniegta Ernestam Sīmanim, 1954.gada 20.janvārī. Apliecība krievu valodā, teksts iespiests un papildināts rokrakstā. Apliecība ar foto un apzīmogota. Karte cietos, sarkanos kartona vākos. Uz apliecības uzraksts krievu valodā un sporta biedrības logo.

Dokuments: E.Sīmaņa zināšanu pārbaude, 1973

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa apliecība Nr.834, izdota Ernestam Sīmanim, par zināšanu pārbaudi krānu ekspluatācijas noteikumos. Apliecība iespiesta un papildināta rokrakstā krievu valodā. Pārbaudes karte Nr.1 no 1973.gada 26.marts. Izbalējis zīmogs, teksts uz tā nav salasāms. Apliecības vāks brūnā krāsā.

Dokuments: E.Krastiņa personas apliecība, 1940

Emīls Krastiņa personas apliecība, Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu virsvaldes izdotā personas apliecība Emīlam Krastiņam. E.Krastiņš bijis Latvijas Dzelzceļu 6. iecirkņa revidents. Apliecība ar darbinieka foto formastērpā un parakstu. Izdota 1940.gada 7.decembrī, apzīmogota. Uz zīmoga PSRS valsts ģērbonis ar uzrakstu krievu valodā "Upravlenie Latvi.žeļ.darogi NKPS"

Dokuments: A.Klungstes darba grāmatiņa

Darba grāmatiņa A.Kungstam Izsniegta Ventspils stacijas virskonduktoram Antonam Kungstam, dzimušam 1906.gadā. Darba grāmatiņa izdota 1947.gada 20.jūnijā. 1963.gadā atbrīvots no galvenā konduktora amata kravas vilcienu Ventspils rezervē saistībā ar aiziešanu pensijā. Latvijas dzelzceļa Jelgavas nodaļas zīmogu nospiedumi. Teksts darba grāmatā gan latviešu, gan krievu valodā. Teksts iespiests un papildināts rokrakstā. Ieraksti tabulā līdz 1984.gada 6.aprīlim, kad vīrietis miris. 32 lapas. Grāmatai cieti, pelēki vāki un uzraksts uz tiem latviešu un krievu valodā "Darba grāmatiņa"

Dokuments: Tiesības E.Kradevicam, 1969.g.

Apliecība N.41, izdota Edgaram Kradevicam. Apliecība par tiesībām vadīt motorsliežu transportu motordrezīnas, 1969.gada 25.aprīlis. Apliecība krievu valodā ar foto un zīmogu, pelēkbrūnā krāsā.

Dokuments: Dzelzceļnieka dēla Zaharko apliecība

Dzelzceļnieka Zaharenko dēla apliecība. Ziemeļrietumu dzelzceļu apliecība Nr.3253 ar zēma foto. Teksts iespiests krievu valodā, papildināts rokrakstā ar tinti. Uz apliecības zīmogs.Datēts ar 1900.gadu.

Dokuments:Dzelzceļnieka dēla Janika apliecība,1914

Dzelzceļnieka Janika dēla personas apliecība. Personas apliecība Nr. 3864 izdota R.Janekam, kurš ir Rīgas-Orlas dzelzceļa vagonu sakabinātāja dēls. Apliecība drukāta krievu valodā, papildināta rokrakstā. Apliecībā puikas foto, puika ieģērbts formas tērpā, uz acīm brilles. Datēts ar 1914.gadu.

Dokuments: J.Pinguna darba apliecība, 1923.gads

Jāņa Pinupa darba apliecība, 1923.gada 29.janvāri. Apliecību izdevusi Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu Virsvalde Personas apliecību Nr.11124. Dokuments ar darbinieka fotogrāfiju. J.Pinups ir bijis Tehniskās direkcijas 5.ceļu iecirkņa remonstrādnieks. V ceļu iecirkņa priekšnieka zīmogs un paraksts. Vēl uz apliecības diognāli zīmogs: "Latvijas PSR Krustpils rajona sociālās nodrošināšanas nodaļa, pensija piešķirta 1952.gada 31.martā. Materīls: papīrs

Dokuments: J.Pinguna darba apliecība, 1933.gads

Jāņa Pinupa darba apliecība, 1933.gada 27.maijs Apliecību izdevusi Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu Virsvalde Personas apliecību Nr.13852. Dokuments ar darbinieka fotogrāfiju. J.Pinups ir bijis Tehniskās direkcijas 5.ceļu iecirkņa 52.ceļa daļas remonstrādnieks. V ceļu iecirkņa priekšnieka zīmogs un paraksts. Vēl uz apliecības diognāli zīmogs: "Latvijas PSR Krustpils rajona sociālās nodrošināšanas nodaļa, pensija piešķirta 1952.gada 31.martā. Materīls: papīrs

Dokuments: J.Stēguļa darba apliecība, 1936.gads

Jāņa Stēguļa darba apliecība, 1936.gada 8.septembris Apliecību Nr.5878 izdevusi Satiksmes Ministrija Dzelzceļu Virsvalde Mašīnu un materiālu direkcija. No apliecības izrauts foto. Apliecība zīmogota, parakstījis mašīnu un materiālu direktors. Iespiestais tekts papildināts rokrakstā.

Dokuments: Darba apliecība 4.mašīnu iecirknis

4.mašīnu iecirkņa izdotā personas darba apliecība Izdevējs Satiksmes ministrijas Dzelzceļu virsvalde. Persona, kam izdota apliecība nav zināma. Apliecība Nr.5019 ar fotogrāfiju. Apliecība apzīmogota. Datējams ar 20.gs. 3.gadiem.

Dokuments: P.Upelnieka darba apliecība

P.Upelnieka darba apliecība. Latvijas Dzelzceļu XI ceļu iecirkņa priekšstrādnieks. Apliecība N0 6711 ar P.Upelnieka foto dzelzceļnieku darba formā. Apliecība 2 zīmogi- Latvijas Dzelzceļu Ceļu priekšnieks, X1 ceļu iecirkņa priekšnieks , ceļlu iecirkņa biroja pārzinis. Izdevējs Satiksmes Ministrijas Dzelzceļa Virsvalde. Izdota 1939.gada 18.aprīlī

Dokuments: P.Upelnieka dzelzceļa darba apliecība

Pētera Upenieka Vācu valsts dzelzceļu dienesta apliecība Apliecība Nr.04786 (Ausweir) izdota XI ceļu iecirkņa 96a ceļa daļas priekšstrādniekam P.Upelniekam. Derīga līdz 31.12.1943, pagarināta līdz 31.07.1944. Apstiprinājuma zīmogi, ka bijis Krustpils dzelzceļu ekspluatācijas pārvaldes priekšstrādnieks un Siliņu dzelzceļu ekspluatācijas pārvaldes priekšstrādnieks, paraksti. Apliecība latviešu un vācu valodā, teksts iespiests un papildināts rokrakstā. Nacistiskās Vācijas zīmogs ar ērgli un kāršu krustu.

Dokuments: E.Krastiņa revidenta apliecība, 1941

Emīla Krastiņa revidenta apliecība Nr.00753. Apliecību izdevis PSRS Ceļu Satiksmes tautas komisariāta Latvijas dzelzceļš apliecinot, ka Emīls Krastiņš ir dzelzceļa finanšu nodaļas revidents. Apliecība izdota 1941.gada 19 maijā un derīga līdz 1941.gada 31.decembrim. Dokuments ar foto, teksts krievu valodā. Apliecībā zīmogs, uz pirmā vāka teksts krievu valodā "SSSR narodnij komisarijat puķej sobšeņije"

Dokuments: E.Krastiņa atestāts Nr.418

E.Krastiņa PSRS Satiksmes ceļu ministrijas atestāts Nr.418 Latvijas dzelzceļa līnijas eksāmenu komisijas izdots atestāts Emīlam Krastiņam Āraišu stacijas priekšniekam, nokārtojot eksāmenus par tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, signalizācijas un vilces kustības zināšanām 1949.gadā uz teicami. Apliecība iespiesta un rokrakstā papildināta krievu valodā. Zīmoga teksts nesalasām. Apliecība gaiši brūnā krāsā

Dokuments: E.Krastiņa personas apliecība, 1949

Emīla Krastiņa personas apliecība Nr.115 Izdota Āraišu stacijas priekšniekam 1949.gada janvārī, derīga līdz 1949.gada 31.decembrim, pēc tam pagarināta līdz 1950.gada 31.decembrim. Uz apliecības zīmoga teksts "SC Latvijas dzelzceļš. Rīgas nodaļas kadru daļa", latviešu un krievu valodā. Apliecība ar foto. Uz vāka ar tinti rakstīti cipari 22.567. Uz vāka teksts krievu valodā "SSSR Ministerstvo puķej sobšenija". Apliecība brūnā krāsā.

Dokuments: Z.Gormovas darba apliecība

Pasažieru vagona 1 klases apliecība izdota Z.Gromovai, piešķirot viņai pasažieru vagona 1.klasespavadones nosaukumu. PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pavēle Nr. X-34780/20.10. Apliecības teksts krievu valodā: drukāts un papildināts ar melnu tinti rokrakstā, apakšējā malā 3 paraksti. Kreisajā apliecības daļā uz dzeltena fona PSRS kontūra un pasažieru vagons. Tumši zili vāki uz kuriem dzelteniem burtiem krievu valodā rakstīts: "1.klases pasažieru vagona pavadones apliecība" Datējams ar 1980.gadu

Dokuments: Z.Gormovas apbalvojuma apliecība

Apliecība izdota Z.Gromovai par viņas apbalvošanu ar nozīmi "1977.gada sociālistiskās sacensības uzvarētājs". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecības kreisajā pusē, centrā apbalvojuma nozīmes zīmējums. Apliecība apzīmogota ar PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa kadru daļas zīmogu. Apakšējā daļā paraksts. Uz apliecības vāka zaļš ornaments un uzraksts krievu valodā ar melniem un sarkaniem burtiem. Datējams ar 1977.gada 5.decembri

Dokuments: Valentīnas Rutups darba grāmata

Darba grāmata izdota PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa vilcienu dispečerei Valentīnai Rutups, dzimušai Višnevskai 1932.gadā. Darba gaitas dzelzceļā uzsākusi 1950.gadā, pensijā devusies 1986.gadā. Dokumentam pelēki kartona vāki, augšējā, kreisajā stūrī PSRS ģerbonis, centrā uzraksts latviešu un krievu valodā: "DARBA GRĀMATIŅA". Pie dokumenta pielikums. Abi dokumenti aizpildīti rokrakstā, krievu valodā. Visos atvērumos apakšējā malā zīmogi. Datējams ar 1950-1986.gadu

Dokuments: V.Rutups darba apliecība

Darba apliecība Nr.091586 izdota Baltijas dzelzceļa Jelgavas ceļu nodaļas dispičerei Valentīnai Rutups 1984.gada 10.janvārī. Apliecība ar sarkaniem vākiem, centrā PSRS ģerbonis, augšējā un apakšējā malā uzraksts krievu valodā : "PSRS", "Ceļu satiksmes ministrija". Apliecībā V.Rutups foto un zīmogi. Teksts rokrakstā krievu valodā. Datējams ar 1984.gada 10.janvāri