Latest news

Jūs atrodaties šeit

Rakstu krājums

Starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences „Latvijas dzelzceļi: pagātne, tagadne, nākotne“ referātu apkopojums. 112 lpp. 2009.
 
Starptautisko pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijas teritorijā 1862. – 1992.g., Toms Altbergs, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja vecākais izstāžu organizators 
Sanktpēterburgas nozīme ārējā tirdzniecībā XIX – XX gs. mijā, Linaīda Davidova , Oktobra dzelzceļa muzeja direktore (Sanktpēterburga)  
Pirmais šaursliežu dzelzceļš Vidzemes guberņā, Mehis Helme, Igaunijas muzejdzelzceļa valdes priekšsēdētājs  
Latvijas dzelzceļa stacijas LNVM krājuma fotokolekcijā, Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā 
Kāpēc 1919.gada 5.augusts?, Edgars Elksnis,  valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Personāla direktora pienākumu izpildītājs
Latvijas Republikas dzelzceļa transporta attīstības aspekti 1920.– 1940.g., Gints Putiķis, mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedras doktorands, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietnieks zinātniskajā darbā  
Liepājas – Glūdas dzelzceļa būvniecības aspekti, Karīna Augustāne, LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūras studente, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja krājuma glabātāja 
Dzelzceļa sovjetizācijas process 1940.–1953.g., Ieva Pētersone, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja direktore 
Dzelzceļi vācu okupācijas laikā 1941.–1944.g.,  Edvīns Evarts, Dr. hist., Latvijas Vēstures institūta pētnieks
Dīzeļvilces attīstība Latvijas dzelzceļā, Juris Mukāns, SIA “ LDz ritošā sastāva serviss” Tehniskās daļas vadītājs
TT sērijas lokomotīves restaurācijas pieredze, Igors Timofejevs, Oktobra dzelzceļa muzeja speciālists (Sanktpēterburga)
Latvijas dzelzceļa nozīme Krievijas dzelzceļu vēstures pētnieku darbā,  Aleksandrs Ņikoļskis, Maskavas Dzelzceļa vēstures muzeja metodiķis, VOLŽD pirmais vietnieks               
Dzelzceļa transporta reintegrācija Latvijas Republikas tautsaimniecībā pēc PSRS sabrukuma, Uldis Pētersons, valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja padomnieks 
5 gadi Eiropas Savienībā: pieredze dzelzceļa jomā, Jānis Eiduks, Satiksmes Ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors 
Maģistrālās dīzeļlokomotīves šodien un rīt, Fjodors Mihailovs, SIA "LDZ Ritošā sastāva serviss" Projektu, mārketinga un attīstības daļas vadītājs
Latvijas dzelzceļš – pārvadājumu loģistikas posms un tirgus dalībnieks, Uģis Magonis, valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs 
Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana un attīstība, Māris Riekstiņš, valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Attīstības direktors 
Globālā krīze: iespēja  mainīt paradigmu ilgtspējīgās transporta sistēmās? Paul Guitink, Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) Centrāleiropas un Austrumeiropas vecākais padomnieks  

 

Latviešu
€4,30
Izmērs: 29.5 cm × 21 cm × 0 cm