Latest news

Maģistrālā dīzeļlokomotīve TEP60

Pasažieru pārvadājumiem paredzētā lokomotīve izgatavota 1984. gadā Kolomnas mašīnbūves rūpnīcā, Krievijā. Lokomotīve tajā pat gadā nonākusi Baltijas dzelzceļa Zasulauka lokomotīvju depo pārziņā. Pēcāk nodota Rīgas lokomotīvju depo. Tur tā ekspluatēta līdz 1995. gadam.

ТЭП60 (sešdesmito gadu tipa pasažieru dīzeļlokomotīve ar elektrisko spēka pārvadu) sērijas lokomotīves, kopskaitā – 1241 vienību, ražoja no 1960. līdz 1985. gadam. Tās aprīkoja ar Kolomnas rūpnīcā izgatavotiem 11Д45 tipa divtaktu „V” veida sešpadsmitcilindru dīzeļdzinējiem. To darbināts galvenais ģenerators ar elektroenerģiju apgādāja sešus vilces elektromotorus, kuri ar reduktoru starpniecību grieza katrs savu riteņpāri.

Padomju savienības maģistrālajās dzelzceļlīnijās ТЭП60 sērijas lokomotīves aizstāja tvaika lokomotīves un kļuva par visizplatītāko pasažieru pārvadājumos izmantoto lokomotīvi 1960–80-tajos gados. Latvijā šī tipa lokomotīves ekspluatētas no 1963. līdz 1995. gadam.

 

Tehniskie parametri:

Maksimālā jauda                                                     2208 kW pie 750 apgr./min.

Konstruktīvais ātrums                                             160 km/h

Lokomotīves garums                                               19’250 mm

Riteņu diametrs                                                       1050 mm

Ekipētas lokomotīves svars                                     129 t