Latest news

Jelgavas stacijas priekšnieka Jāņa Janīša dienesta svārki.

Dzelzceļnieks nav tikai profesija, nereti tas ir pat visas dzīves gājums un dzelzceļa darbinieki ne bez pamata lepojās ar savu amatu. Līdzīgi ir ar ilggadējo Jelgavas stacijas priekšnieku J. Janīti, kurš darbam dzelzceļā veltījis vairākus gadu desmitus. Kā 1933. gada 13. septembrī  darba gadu jubilejas apsveikumā rakstīja viņa kolēģi: “Vērojot šo mūžībā aizgājušo gadu rindu, mēs redzam, ka ar centību un izturību darbā Jūs esat izlauzuši sev ceļu uz augšu un guvuši sasniegumus, uz kuriem tagad varat atskatīties ar lepnumu. Latvja krietnie tikumi un darbā kvēlojošais, bet sabiedrībā kūsājošais gars ir radījuši jūsu apkārtnē atmosferu, kurā ir grūtākie darbi paveicas viegli. Ilgajās dzelzceļnieka gaitās Jūs pats darbā esat iepazinušies ar tiem dažādiem uzdevumiem, kuru veikšanu tagad vadat. Un tāpēc šie darbi rit tik sekmīgi un starp viņu darītājiem valda saskaņa.”

Formas tērpi uz dzelzceļiem vienmēr kalpojuši par atpazīstamības zīmi, paši to nesātāji par tiem rūpējušies un nereti tie palikuši par piemiņu radiniekiem un nākamajām paaudzēm, līdzīgi tas ir arī šajā gadījumā. Formas svārkos labi apskatāma lepnā Latvijas dzelzceļa emblēma un, uz tiem skatoties, katrs var nojaust to lepnumu, ar kādu tas tika nēsāts.