Latest news

Dzelzceļa muzejs atvērts klātienes apmeklējumiem no 16. novembra

No 2021. gada 16. novembra Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijās Rīgā Uzvaras bulvāri 2A un Jelgavā, Stacijas ielā 3, tiks ievēroti šādi nosacījumi:
  • Muzeja iekštelpās un ārtelpās pakalpojumi tiks sniegti epidemioloģiski drošā režīmā apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Muzeja darbinieks pirms biļetes pārdošanas pārbaudīs apmeklētāju Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid19Verify”, un pārliecināsies par apmeklētāja identitāti, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti. 
  • Bērni līdz 12 gadu vecumam muzeju var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu testa rezultātu.
  • Bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem nav sertifikāta par vakcināciju vai pārslimošanu, piedāvājam apmeklējumu muzeja pēdējā  darba h, pirms tam piesakoties pa t. 20032331, lai nodrošinātu plūsmu nodalīšanu no pārējiem muzeja apmeklētājiem laikā un telpā. Šie nosacījumi attiecas kā uz individuāliem muzeja apmeklējumiem, tā ekskursijām.
  • negatīvu rezultātu.
  • Muzejpedagoģiski pakalpojumi jauniešiem tiks sniegti tikai ārtelpās, pielāgojot atsevišķas izglītojošās programmas; tajos var piedalīties jaunieši, kuriem ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ja vienā grupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
  • Muzeja apmeklētājiem (izņemot apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības) ir jāievēro 2 metru savstarpēja distance, kā arī jālieto sejas maskas, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam).
  • Muzeja publiskajos pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas, koncertus u.t.t.), pasākuma apmeklētājiem tā norises laikā būs jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, ievērojot MK rīkojuma Nr.720 punkta 5.24. nosacījumus.
  • Visi Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja darbinieki ir ieguvuši  Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un godprātīgi seko līdzi savam veselības stāvoklim.

Muzejs turpina sniegt arī attālinātas konsultācijas un uzturam e-vidē dažādus resursus, tajā skaitā mūsu krājuma katalogu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa t. 20032331.