Latest news

Dokumentu kolekcija

Muzeja krājumā atrodas vairāki simti dokumentu, kas liecina par dzelzceļu darbību kopš 19. gs.vidus. Kolekcijā ir gan personu apliecinoši dokumenti, gan dažādu sabiedrisku organizāciju biedrakartes, kvītis, preču zīmes, atestāti, rīkojumi.

Kolekcija pieejama digitālā veidā muzeja telpās, apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr. 67232511