Latest news

2019. gada jaunieguvums – shēmas, iespieddarbi un dokumenti par 123. Ceļu daļu

2019. gadā kā ievērojamākais un apjomīgākais Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma papildinājums – kolekcionāra, dzelzceļa pētnieka Daiņa Puncula dāvinājums: shēmas, iespieddarbi un dokumenti no Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Tajās atrodamas dažādu ēku, teritoriju, iekārtu projekti, uzlabojumi, aprēķini, noteikumi un norādes. Shēmās atrodamas pieturas punktu Gardene, Lāči, Bērzupe un staciju Glūda un Dobele dažādi plāni, kā arī tipveida būvju paraugi, kuriem jāseko galvenajam ceļu meistaram. Kā arī dažādi tehniski rasējumi ar iekārtām, sliežu, pārmiju shēmām, kas lietojamas dzelzceļā kādā konkrētā laika posmā, attiecīgajā gadā.

Šajā apjomīgajā 120 dokumentu kopumā atrodamas shēmas, kas datētas pat ar 1925. gadu – senākā, visbeidzot ar 20. gs. 40.–50. gadiem, kad tāpat kā visu valsti arī par Latvijas dzelzceļiem atbildīgo Latvijas Dzelzceļu virsvaldi pārņēma Padomju Savienība. Apjomīgajā dāvinājumā ir arī materiāli vācu valodā, ar datējumu, kas atbilst vācu okupācijas periodam.

Līdz ar uzņemšanu krājumā Dzelzceļa muzejs plāno šo shēmu un dokumentu digitalizāciju un ērtas pieejamības nodrošināšanu, kas tālāk ļaus pētniekiem iedziļināties jau konkrētāk shēmu un dokumentu saturā.

Šim apjomīgajam dāvinājumam 2020. gadā plānots pievienot atlikušās 60 shēmas un dokumentus no pilnā CM-123 dokumentu komplekta.

 

Piemēri ar jaunieguvumiem:

Shēma – kilometru rādītāja tipa zīmējums, 1930. gads. Izdevējs: Latvijas Valsts dzelzceļi. No Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums.

Shēma – Lāču pieturas punkta šķērsprofili, 1931. gads. Izdevējs: Latvijas Valsts dzelzceļi. No Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums.

Shēma – augļu dārzu plāns Dobeles stacijā, 20. gs. 30. gadi. Izdevējs: Latvijas Valsts dzelzceļi. No Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums. 

Shēma (20. gs. 20.–30. gadi) no Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums. 

Shēma – mucu pildīšanas ēkas projekts, 1929. gads. Izdevējs: Latvijas Valsts dzelzceļi. No Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums.

 

Tekstu sagatavoja: Ance Pudāne, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma glabātāja

2019. gadā kā ievērojamākais un apjomīgākais Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma papildinājums – kolekcionāra, dzelzceļa pētnieka Daiņa Puncula dāvinājums: shēmas, iespieddarbi un dokumenti no Latvijas Valsts dzelzceļu 123. Ceļu Meistara (CM-123, Dobeles apgabals dzelzceļa līnijā Glūda–Liepāja) vēsturisko darba materiālu mapes. Tajās atrodamas dažādu ēku, teritoriju, iekārtu projekti, uzlabojumi, aprēķini, noteikumi un norādes. Shēmās atrodamas pieturas punktu Gardene, Lāči, Bērzupe un staciju Glūda un Dobele dažādi plāni, kā arī tipveida būvju paraugi, kuriem jāseko galvenajam ceļu meistaram." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/Dzelzcela_muzejs_shema_1_0.jpg">