Latest news

Tvaika lokomotīves TE 036 restaurācija

Tvaika lokomotīve ТE-036 izgatavota 1942. gadā Vācijas uzņēmumā Henschel & Sohn. Tās sākotnējais apzīmējums 52-036 nozīmēja, ka lokomotīvei ir piešķirta 52. sērija un 36. kārtas numurs. 1947. gadā tā nonāca Padomju Savienībā un tika iekļauta PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas lokomotīvju parkā, kā arī pielāgota ekspluatācijai pa 1524 mm sliežu ceļiem. 1952. gadā šīm lokomotīvēm oficiāli tika piešķirta sērija – ТE. Tā strādājusi Rēzeknes, Rīgas un Jelgavas depo iecirkņos. Lokomotīve izslēgta no inventāra 1990. gadā, tad nodota Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja rīcībā un kā pirmā 1998. gadā ieņēmusi vietu jaunajā muzeja ekspozīcijā Rīgā, Uzvaras bulvārī.

2005. gadā AS „VRC Zasulauks” tika veikta lokomotīves un tās tendera karkasu attīrīšana no krāsas ar smilšu ūdens strūklas palīdzību. Šajā procesā atklājās, ka lokomotīves kabīne savulaik ir bijusi krāsota zaļā krāsā, kas liecināja par tās kādreizējo piederību pasažieru pārvadājumiem. Tika nolemts lokomotīvi atjaunot zaļi melnajā krāsojumā.

2013. gadā, kad lokomotīvei, astoņus gadus stāvot zem klajas debess, krāsojumā bija parādījušās plaisas, krāsa izbalējusi, atsevišķām lokomotīves detaļām parādījušies materiāla zudumi, bija nepieciešams lokomotīvi steidzami savest kārtībā.

Uzkrātās pieredzes un jauniegūtu foto liecību rezultātā, tika nolemts lokomotīvi krāsot citā tonī. Taču pirms tam bija jāveic lokomotīves attīrīšana ar abrazīva strūklu,kā arī korodējušā cilindru apšuvuma atjaunošana, kabīnes sānu sienu protezēšana un satrunējušo dēļu nomaiņa vadītāja kabīnē. Savukārt lokomotīves tenderim bija nepieciešama ielāpu iemetināšana, lai ūdens tvertni pasargātu no ūdens nokļūšanas tajā. Atjaunoja arī lokomotīves un tendera starpsavienojuma brezenta pārsegu.