Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 403 priekšmeti

Cancel all filters
Shēma: Strupceļu atbalsti ar balasta apbērumu

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem mērogā 1:20 ar 1. strupceļu atbalstiem parku un manevru ceļiem, 2. pasažieru vilcienu pieņemšanas ceļiem (gala stacijās) un aizsargu strupceļiem, 3. pasažieru vilcienu pieņemšanas ceļiem (gala stacijās), paskaidrojumi latviešu valodā. Kreisajā, augšējā stūrī paraksts, apakšējā līnijā 6 saskaņotāju paraksti. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Cukurbiešu kraujrampa Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija nr. 12920 ar novietnes būves plānu mērogā 1:500 un griezumu A-B mērogā 1:5 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas rampa izzīmēta ar roku ar sarkanu tinti. Augšējā, kreisajā stūrī paraksts. Augšējā, labajā stūrī zīmogs ar ierakstītu tekstu. Apakšējā joslā saskaņotāju 7 paraksti. Shēmas datējums: 1940. gads.

Shēma: Stacijas piena rampas projekts

Zilā zīmējuma kopija nr. 12030 ar Latvijas dzelzceļu tehniskās direkcijas Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas piena rampas projektu no dzelzsbetona elementiem, mērogā 1:2 un 1:10, 1. lapa. Rasējumi ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā, apakšējā, labajā stūrī leģenda. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu galvenā direktora Kārļa Bļodnieka apstiprinājums -paraksts. Shēmas datējums: 1938. gads. Saglbātības pakāpe: Locīta 12 daļās, locījumu rievās izdilumi, apakšējā daļā ieplēsta pa locījuma rievu, kreisā mala nolocīta, reversā zils, plašs ietecējums, dzeltējusi.

Shēma: Stacijas piena rampas projekts

Zilā zīmējuma kopija nr. 12030 ar Latvijas dzelzceļu tehniskās direkcijas Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas piena rampas projektu no dzelzsbetona elementiem, gala izveidojumiem mērogā 1:10, 2. lapa. Rasējumi ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā, apakšējā, labajā stūrī leģenda. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu galvenā direktora Kārļa Bļodnieka apstiprinājums -paraksts. Rasējumā veiktas piezīmes ar sarkanu zīmuli. Reversā pieraksti - aprēķini ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Jelgavas–Reņģes līnijas 59 km pārbauktuve

Zilā zīmējuma kopija ar Jelgavas-Reņģes līnijas 59 kilometra piketa 9+78 pārbrauktuves barjeru, atveramo ierīču, vadu un sarga būdas novietošanas shēmu – variantiem A un B, kas atzīmēts lapā ar violetu tinti. Augšējā, kreisajā stūrī ar zīmuli atzīmēts CM 123, apakšējā, labajā stūrī paraksti: Ripke un Hollanders. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Petrolejas noliktava pie Dobeles stacijas

Zilā zīmējuma kopija – petrolejas noliktavas pie Dobeles stacijas projekts ar Dobeles stacijas situācijas plānu mērogā 1:2000 un apakšzemes rezervuāra ar vadu caurulēm (25 t tilpuma) plānu mērogā 1:100 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz kopijas veiktas piezīmes un papildinājumi ar violetu tinti un zīmuli. Apakšā paraksts. Shēmas datējums: ap 1929. gadu.

Shēma: Mucu pildīšanas ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar priekšskatu, sānskatu (griezumu AB) un virsskatu (plānu) mērogā 1:50 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu tehniskā direktora Paegles apst iprinājums ar parakstu. Apakšējā joslā 3 paraksti. Uz kopijas ar sarkanu zīmuli iekrāsoti ēku pamati. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Stādāmo koku novietošana Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija ar 1936. gada pavasara mežu dienās stādāmo kociņu novietošanu Dobeles stacijā, ar atzīmētiem jau iestādītiem kokiem un iestādāmiem pavasarī kokiem stacijas teritorijā ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā joslā 7 paraksti. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Dobeles stacijas uzrakstu uzstādīšana

Zilā zīmējuma kopija ar plānu, kurā ar diviem sarkaniem krustiņiem atzīmētas uzstādīšanas vietas stacijas teritorijā. Shēma komplektā kopā ar LDzVM krājuma priekšmetu LDzM 6444. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Jaunpils–Bērzaine pārbrauktuves redzamība

Zilā zīmējuma kopija ar 110 kilometra 8. piketa + 10 metra pārbrauktuves redzamību posmā Jaunpils-Bērzaine ar zīmējumu, kurā ar roku iezīmētas melnas un violetas atzīmes un zem zīmējuma tabula ar Brīdinājuma krustiem. Apstiprinājis CM201 Bērziņš. Reversā ar zīmuli pieraksts. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Gareniskā profila projekti Dobeles stacijā

Divi projekti stacijas ceļiem uz vienas zaļganas lapas - kopijas ar 1. garenprofila projektu atzarojumam pie labības centrāles noliktavām Dobeles stacijā un 2. Dobeles balasta karjera ceļam sakarā ar labības centrāles noliktavu atzarojuma pieslēgšanu, mērogā 1:5000 un 1:100. Apakšā uzbēruma šķērsprofils ar mēriem. Apakšējā, labajā stūrī paraksts. Shēmas datējums: 1943. gads.

Shēma: Pārmiju brusas un gulšņu tipi pieņemšanai

Kopija uz brūngana papīra, uz kura 2 rasējumi ar pārmiju brusām pieņemšanai, 7 rasējumi ar gulšņu tipiem pieņemšanai un tabula ar aprakstiem latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Augšējā, labajā stūrī zīmogs "Kopija". Shēmas datējums: 1943-1944.

Shēma: Jelgavas–Reņģes pārbrauktuves redzamība

Zilā zīmējuma kopija ar Jelgavas-Reņģes līnijas 81. kilometra, piketa 6+35 metra pārbrauktuves redzamības shēmu, Penkules-Bēnes Dobeles šoseja. Shēma ar piezīmēm, kas veiktas ar melnu un sarkanu tinti, latviešu valodā. Shēmas datējums: 1935. gads.

Shēma: Kilometru rādītāja tipa zīmējums

Zilā zīmējuma kopija ar staba un rādītāja rasējumu - novietojumu uzbērumos un izrakumos, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Zem zīmējuma apakšējā daļā 6 paraksti. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Kilometru rādītāja tipa zīmējums

Zilā zīmējuma kopija ar staba un rādītāja rasējumu mērogā 1:10, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Uz staba kilometra atzīme 138 / 139. Pretskats un virsskats. Zem zīmējuma apakšējā daļā 5 paraksti: K. Timuška, A. Lauberts, Ermans un 2 nesalasāmi. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Glūda–Liepāja pārlabotais garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar līnijas garenprofilu. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "Bm Dobele". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Bērzupes stacijas pamatplāns

Kopija uz brūngana papīra ar sliežu ceļu shēmu, teritorijas plānu un uzrādītām stacijas ēkām un citiem objektiem, mērogā 1:2000. Labajā pusē leģenda. Shēmas datējums: 1942. gads.

Shēma: Pretsliedes izgriezuma izveidojums

Zilā zīmējuma kopija ar pretsliedes izgriezuma izveidojumu sliežu savienojumos uz pārbrauktuvēm, mērogā 1:2, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšdaļā paraksti: Leimanis, Lācis. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Dobeles stacijas pamatplāns, 1943

Kopija uz zaļgani pelēcīga papīra ar izkopējumu no Dobeles stacijas teritorijas pamatplāna, uzrādot laukumu labības centrāles vajadzībām. Šim tekstam tulkojums vācu valodā apakšā. Mērogā 1:2000. Ar pelēku un sarkanu zīmuli veikti papildinājumi. Apakšdaļā 2 paraksti. Reversā zīmogs ar tekstu krievu valodā. Shēmas datējums: 1943. gads.

Shēma: Dzelzceļa zīme ar paskaidrojumiem vācu val.

Kopija uz gaiši brūna papīra ar dzelzceļa zīmēm, kas attiecas uz sniegtīru(?) šķūru pacelšanu vai nolaišanu. Zīme attēlota no vairākiem skatiem, mērogā 1:10 ar paskaidrojumiem vācu valodā. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "Dobele Bm". Shēmas datējums: 1942/1945. gads.

Iespieddarbs: Instrukcija-tabula par sliedēm

Zilā zīmējuma kopija ar tabulu par sliežu samēriem, nosaukumu maiņu utt. Tabulai ir 34 rindas un 11 kolonnas ar dažādiem raksturlielumiem un mēriem. Teksts latviešu valodā. Apakšā, labajā stūrī zīmogs: "VIII. Ceļu iecirkņa priekšnieks". Augšējā, labajā stūrī ar sarkanu zīmuli uzrakstīts "CM 84". Reversā veidlapa pamatnei. Shēmas datējums: ap 1936.-1945. gadu.

Shēma: Ceļa strādnieku dzīvojamās ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar tipa projektu, mērogā 1:100, ar paskaidrojumiem latviešu valodā, ar 8 skatiem-rasējumiem. Apstiprinājuma paraksti augšējā, kreisajā un apakšējā, labajā stūrī; augšējā, labajā stūrī zīmējuma numurs 9489 un datējums. Reversā ar roku uzrakstīts: "Ceļa strādnieku dzīvojamās ēkas 63. km. puskazarmas plāns. Shēmas datējums: 1933. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ēkas plāns, 1936

Kopija uz brūngana papīra ar 1. stāva rasējumu, mērogā 1:200, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā daļā sīka norāde "arch. M. Bušmane", ar zīmuli uzrakstīts "/ J. Vasks / 28". Reversā uzspiesti 3 vienādi melni zīmogi krievu valodā. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Dobele–Lašupe: stacijas un pieturas punkti

Garenprofils-kopija ar zīmuļiem izkrāsotiem elementiem (zaļā, zilā, rozā krāsā) ar posmu no Dobeles līdz Lašupei. Uzrādītas stacijas un pieturas punkti un citi apzīmējumi, teksti krievu valodā. Shēmas datējums: 20. gs. 40.-50. gadi.

Shēma: Dzelzsbetona sienu platformas projekts

Kopija uz brūngana papīra ar Dzelzsbetona sienu platformas rasējumu, mērogā 1:5, ar dažādiem skatiem un paskaidrojošiem tekstiem latviešu valodā.Kreisajā pusē apakšdaļā tabula ar mēriem un paskaidrojumiem. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Privātās pārbrauktuves garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar rasējumu ar nosaukumu augšdaļā "Rīgas-Jelgavas-Dobeles-Liepājas līnijas 67 kilometra 6 piketa privātās pārbrauktuves ierīkošanas garenprofilu pilsoņa Pluga vajadzībām". Veikti labojumi ar zaļu flomāsteru, apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti: Dravnieks, Vanags, Vanags. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Shēma: Grāvja tīrīšana Glūdā – diagramma 1938

Uz brūngana rūtiņu rasējamā papīra diagramma, kas zīmēta ar roku un attēlo grāvja tīrīšanu Glūdā dzelzceļa vajadzībām, mērogi: augstumam 1:10, garumam 1:500. Apakšējā daļā rakstīts: "Uzm. un zīm. brig. E. Grantiņš". Reversā veikti aprēķini ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu profili

Uz vienpusēja caurspīdīga pauspapīra ar roku zīmēta shēma ar Gardenes pieturas punkta apbraucamā un piebraucamo ceļu ierīkošanas zemes un balasta darbu profiliem. Zīmēts ar sarkanu un pelēku zīmuli, reversā ar lillā zīmuli atzīme "CM 123". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārbrauktuve un redzamības aprēķins, 1931

Kopija uz brūngana papīra ar 1 zīmējumu un 2 tabulām aprēķiniem par redzamību uz pārbrauktuves un brīdinājuma krusta novietojumu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Margas pārbrauktuvēm no L ceļu sliedēm

Kopija ("Tek. No. 1495") uz brūngana papīra ar 4 skatiem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā ar zilu zīmuli uzraksts "CM-123". Shēmas datējums: 1932. gads.