Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 402 priekšmeti

Cancel all filters
Shēma: Lāču pieturas punkta sliežu ceļi

Kopija uz sarkanbrūna papīra ar shēmu un zem tās 2 tabulas ar dažiem labojumiem / papildinājumiem, veiktiem ar zīmuli, ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Datējums: 20. gs. 50.-60. gadi

Shēma: Dobeles stacijas sliežu ceļi

Kopija uz sarkanbrūna papīra ar shēmu un zem tās 2 tabulas - ceļu specifikācija ar dažiem labojumiem / papildinājumiem, veiktiem ar zīmuli un pārmiju specifikācija, ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Datējums: 20. gs. 50.-60. gadi

Shēma: Gardenes pieturas punkta sliežu ceļi

Kopija uz sarkanbrūna papīra ar shēmu un zem tās 2 tabulas ar dažiem labojumiem / papildinājumiem, veiktiem ar zīmuli, ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Reversā ar zīmuli kirilicā rakstīts CD-123. Datējums: 20. gs. 50.-60. gadi

Shēma: Brauktuves iekārtojums pajūgu satiksmei

Zilā zīmējuma kopija ar sliedes un tai pieguļošu gulšņu noklāja zīmējumu ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšā 2 paraksti. Datējums: 20. gs. 30. gadi

Shēma: Pārbrauktuves redzamība

Zilā zīmējuma kopija ar zīmējumu, kur attēlota vilciena un pajūgu redzamība metros, ar roku izzīmētas atsevišķas būves - pagrabs, dzīvžogs, preču šķūnis Penkules stacijā, dzīvojamā būda. Mēri ar sarkanu un melnu tinti pārzīmēti uz kopijas. Pa vidu attēlots zemes ceļš un pārbrauktuve un abās pusēs lokomotīves zīmējumi. Datējums: 20. gs. 30. gadi

Shēma: Tipveida saimniecības ēka ar 3 nodaļām

Zilā zīmējuma kopija - zīmējums nr. 1706 ar plānu un kreisajā, augšējā stūrī virsū plānam pielīmētu vēstuli ar informāciju par šo plānu. Plāns un vēstule latviešu valodā, apstiprinājuši, parakstījuši E. Briģis, Leimanis. Datējums: 1937

Shēma: 123. ceļa daļas puskazarmas ēku novietne

Uz gaišas, vienpusējas rūtiņu lapas ar roku izzīmēts plāns ar mēriem un pierakstiem latviešu valodā, saimniecības ēka un puskazarmas ēkas atrašanās vietas. Zem ceļa ass līnijas zīmogs "Vorsteher d. Bahnmeisterei Doblen" un blakus paraksts. Datējums: 1944

Shēma: Ciparu formas kritumu apzīmēšanai

Zilā zīmējuma kopija ar skaitļiem no 0 līdz 9 ar mēriem. Augšējā, labajā stūrī zīmējuma numuri un nepilnīgs datējums. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti: A. Rode, Dumpis, Erdmans. Datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Dobeles stacijas nomas laukumu plāns

Zilā zīmējuma kopija ar plānu, kur norādīti laukumi no 1 līdz 10, viens otram blakus pretējā pusē sliedēm no stacijas, plāna mērogs 1:2000, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Zem stacijas shēmas ar sarkanu zīmuli uzrakstīts "Laukumi pārkārtoti". Apakšējā, labajā stūrī 11 apstiprinājuma paraksti (Mazkalniņš, Eglits, Garsels, Šneiders, Paegle, Lamberts, Dravnieks, Vagners). Reversā ar melnu tinti ziņojums-vēstule par laukumiem ar 2 parakstiem un datējumu. Datējums: 1930

Shēma: Pārmijnieku un sargu būdas tipa projekts

Kopija uz brūngana papīra - zīmējums nr. 13135 ar ēkas projektu (mērogā 1:25) - 7 skatiem - pretskatu, sānskatu, sīkdaļu A (mērogā 1:10), A, plānu, griezumu A-B un griezumu C-D - siju un spāru plānu, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Klāt shēmai augšējā, kreisajā stūrī pielīmēta vēstule par šādu būdu būvi Bērzupes un Dobeles stacijā. Datējums: 1944

Shēma: Saimniecības ēka ar 4 nodaļām

Zilā zīmējuma kopija ar ēkas projektu - 4 skatiem - pretskatu, šķērsgriezumu, plānu un gala skatu, mērogā 1:40, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Labajā, apakšējā stūrī zīmogs "Ar oriģinālu saskan VIII. ceļu iecirkņa techniķis" un viņa paraksts, virs tā divi apstiprinātāju uzvārdi: Leimanis un Briģis. Reversā ar zīmuli pieraksts. Datējums: 20. gs. 30. gadi

Shēma: Dobeles stacijas nomas laukumu plāns

Zilā zīmējuma kopija ar zīmuli pārzīmētām līnijām ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā, mērogs 1:2000. Uzrādīts saimniecības laukums, 10 viens otram blakus esoši nomas laukumi iepretim stacijai p āri sliedēm, malkas un preču šķūņi, ūdenstornis, privāta noliktava. Apakšējā daļā tabula un labajā pusē paraksti. Datējums: 1940

Shēma: Bērzupes stacijas plāns ar akas atzīmi

Kopija - zīmējums nr. 9190 uz brūngana papīra ar stacijas plānu un ar zilu tinti atzīmēta akas vieta, ar sarkanu zīmuli uz plāna citas atzīmes. Augšējā, kreisajā stūrī datējums un K. Bļodnieka apstip rinājums. Apakšējā joslā gan kopēti apstiprinājumi, paraksti, gan ar melnu tinti: Bērzupe, Lamberts, Dravnieks, Kļaviņš, Šneiders, Bērzupe, Leimans, u.c. Reversā pieraksts par pirts atrašanās vietu. Datējums: 1932

Shēma: Saldus stacijas pumpētavas motoru un sūkņu

Zilā zīmējuma kopija ar sānskatu un virsskatu (griezumu A-B) mērogā 1:25 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā joslā apstiprinājumi un inženieru paraksti: J. Leimans, A. Kilstrops. Datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Ceļa ēku sētu laukumu situācijas plāns

Kopija uz brūngana papīra ar pārbrauktuves un ceļa sarga būdas situācijas plānu, puskazarmas situācijas plānu, kazarmas situācijas plānu, mērogā 1:500, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Labajā, apakšējā stūrī 3 paraksti (Leimans, Šarlovs ?). Reversā ar zīmuli pieraksts. Datējums: 1926

Shēma: Dobeles stacijas ūdens pumpētavas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar garengriezumu, šķērsgriezumu A-B, griezumu caur aku slāpēšanas trauka novietošanai, virsskatu (plānu) un pamatu plānu, mērogā 1:100, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Augšējā kreisajā stūrī A. Rodes paraksts, labajā, apakšējā 4 paraksti, no kuriem J. Leimans, Kilstrops, Šarlovs ?. Reversā ar zīmuli pieraksts. Datējums: 1928

Shēma: Dobeles st. spiedlīnijā iedzīto pāļu skice

Zilā zīmējuma kopija ar virsrakstu "Dobeles stac. spiedlīnijā starp pik 1+69.5 - 2+11 iedzīto pāļu skice" ar plānu, garengriezumu, šķērsgriezumu, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti: Vagners, Lambuts ? Reversā rakstīts teksts ar sarkanu zīmuli. Datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Saldus stacijas pumpētavas dzinēju pamati

Zilā zīmējuma kopija Nr. 12126R ar 3 rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem vācu valodā, mērogā 1:10. Virsraksts: "Motorenfabrik Darmstadt A.-G. Auffstellungs-und Fundamentplan zum 2 Zylinder Zweitakt Dieselmotor". Ar sarkanu zīmuli labajā, augšējā stūrī uzraksts Saldus. Datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Stacija Apgulde

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:4000, platumā: 1:2000) un garenprofilu, mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem shēmas apakšā: kreisajā pusē tabula ar ceļu aprakstu, pa labi tabula ar pārmiju aprakstu, labajā pusē stūrī tabula ar ēku kvadratūru, apakšā rasējuma leģenda. Shēmas izdevējs: PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Āraiši

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs pa vertikāli 1:1000, horizontāli: 1:4000) un garenprofilu (mērogs 1:20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: augšpusē tabula ar situāciju ar ceļiem, apakšā tabula ar ēku kvadratūru, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Ārciems

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:1000, platumā: 1:4000) un garenprofilu (mērogs 1:20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: augšpusē tabula ar ceļu aprakstu, apakšā tabula ar ēku kvadratūru, labajā, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.

Shēma: Stacija Asari

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:2000, platumā: 1:4000) un garenprofilu (mērogs garenvirzienā 1:1000, platumā: 20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: augšpusē tabula ar ceļu aprakstu, apakšā tabula ar ēku kvadratūru, labajā, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.

Shēma: Stacija Auce

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:4000, platumā: 1:2000) un garenprofilu, mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem shēmas apakšā: kreisajā pusē tabula ar ceļu aprakstu, pa labi tabula ar pārmiju aprakstu, labajā pusē stūrī tabula ar ēku kvadratūru, apakšā rasējuma leģenda. Shēmas izdevējs: PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Augšciems

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:4000, platumā: 1:2000) un garenprofilu (mērogs 1:20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: augšpusē tabula ar ceļu aprakstu, apakšā tabula ar ēku kvadratūru, labajā, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Auri

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:4000, platumā: 1:2000) un garenprofilu, mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem shēmas apakšā: kreisajā pusē tabula ar ceļu aprakstu, pa labi tabula ar pārmiju aprakstu, labajā pusē stūrī tabula ar ēku kvadratūru, apakšā rasējuma leģenda. Shēmas izdevējs: PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Avīkne

Līnijā Rīga-Jelgava-Mažeiķi. Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:4000, platumā: 1:2000) un garenprofilu, mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem shēmas apakšā: kreisajā pusē tabula ar ceļu aprakstu, pa labi tabula ar pārmiju aprakstu, labajā pusē stūrī tabula ar ēku kvadratūru, apakšā rasējuma leģenda. Shēmas izdevējs: PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: 1952. gads.

Shēma: Stacija Babīte

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:2000, platumā: 1:4000) un garenprofilu (mērogs garenvirzienā 1:1000, platumā: 20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: tabula ar ēku kvadratūru, labajā, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.

Shēma: Stacija Baltene

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:2000, platumā: 1:4000) un garenprofilu (mērogs 1:20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: augšpusē tabula ar ceļu aprakstu, apakšā tabula ar ēku kvadratūru, labajā, augšējā stūrī tabula ar pārmiju aprakstu, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.

Shēma: Stacija Baltezers

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs pa vertikāli 1:1000, horizontāli: 1:4000) un garenprofilu (mērogs 1:20000), mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā p usē: augšpusē tabula ar situāciju ar ceļiem, apakšā tabula ar ēku kvadratūru. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.

Shēma: Stacija Bārta

Mēroga shēma - kopija uz brūngana papīra ar stacijas sliežu ceļiem (mērogs garenvirzienā 1:2000, platumā: 1:4000) un garenprofilu, mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Kreisajā pusē: augšpusē tabula ar ceļu aprakstu, apakšā tabula ar ēku kvadratūru, labajā, apakšējā stūrī shēmas leģenda. Shēmu izdevusi PSRS Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš. Reversā zīmogs ("Gaismas kopētava"). Datējums: Ap 1952. gadu.