Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 219 priekšmeti

Cancel all filters
Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas. 1950-tie g. Vieta:

Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas. "ZTZ MPS Gomeļ 1948." Vieta:

Priekšmets: Apgaismošanas lāktenis, petrolejas

Nosaukums: Priekšmets: Apgaismošanas lāktenis, petrolejas.1950-tie g. Vieta:

Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas. 1950-tie g. Vieta:

Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, petrolejas. 1940-tie g. Vieta:

Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, akumulatora

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, rokas, akumulatora. Nr. 68. 1960-tie g. Vieta:

Priekšmets:Signāllāktenis, vilciena, sānu, petrol.

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, vilciena, sānu, petrolejas. 1950-tie g. Vieta:

Priekšmets:Signāllāktenis, vilciena, sānu, petrol.

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, vilciena, sānu, petrolejas. 1950-tie g. Vieta:

Priekšmets:Signāllāktenis, vilciena, sānu, akumul.

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, vilciena, sānu, akumulatora. 1966.g. g. Vieta:

Priekšmets:Signāllāktenis, vilciena, astes,akumul.

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, vilciena, astes, akumulatora. 1960-tie g. Vieta:

Priekšmets: Lāktenis, vagona apgaismošanas, petrol

Nosaukums: Priekšmets: Lāktenis, vagona apgaismošanas, petrolejas. 1945.g. Vieta:

Priekšmets: Lāktenis, apgaismošanas, petrolejas

Nosaukums: Priekšmets: Lāktenis, apgaismošanas, petrolejas. 1957.g. Vieta:

Priekšmets:Signāllāktenis, piekarināms, perolejas

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, piekarams, petrolejas. 1930-tie g. Vieta:

Priekšmets: Signāllāktenis, pārmiju 1960-tie g.

Nosaukums: Priekšmets: Signāllāktenis, pārmiju 1950-tie g. Vieta:

Priekšmets: Svilpe ar ķēdīti. 1920-tie g.

Nosaukums: Priekšmets: Svilpe ar ķēdīti. 1920-tie g. Vieta:

Priekšmets: Svilpe ar auklu. 1920-tie g.

Nosaukums: Priekšmets: Svilpe ar auklu. 1920-tie g. Paštaisīta, izmantota dzelzceļā līdz 1980-tiem gadiem. Vieta:

Priekšmets: Svilpe ar ķēdīti. 1930-tie g.

Nosaukums: Priekšmets: Signālsvilpe ar ķēdīti. 1930-tie g. Vieta:

Priekšmets: Signāltaure ar ķēdīti

Nosaukums: Priekšmets: Signāltaure ar ķēdi, izmantota signālu došanai sliežu apgaitas un vilcienu sastādīšanas laikā. 1950-tie g., izm. līdz 1980-tiem g. Ķēde neoriģināla. Vieta:

Priekšmets: Signāltaure ar ķēdīti 1930-tie g.

Nosaukums: Priekšmets: Signāltaure ar ķēdīti 1930-tie gadi. Vieta:

Priekšmets: Pārmiju slēdzenes ''+'' un ''-'' kompl

Nosaukums: Priekšmets: Pārmiju slēdzenes "+" un "-" komplekts. 1969.g. Vieta:

Priekšmets: Atslēga Melentjeva sistēmas

Nosaukums: Priekšmets: Atslēga Melentjeva sistēmas pārmiju un semaforu slēdzenēm, 1962.g. Vieta:

Priekšmets: Trēgera sistēmas starpst. zižļu iekārt

Nosaukums: Priekšmets: Trēgera sistēmas starpstaciju zižļu iekārta: 1) zižļu aparāts, sērija "K" (ar 19 "K" zižļiem. "Krimūnas - Apgulede", 2 "M'zižļiem "ot st. primikaņija"), 2) zižļu aparāts, sēr. "M" (ar 9 "K" sērijas zižļiem "Krimūnas-Apgulde". Abi ražoti Kalugas elektrotehniskajā rūpnīcā 1951.g. 3) zižļu induktors ar rokturi. Ražots Kijevā 1950.g. 4) telefona pārslēdžejs ar papildus zvanu 5) koka galds ar 2 durvīm un dēli telefonam 6) telefona aparāts. 1950-tie g., izmantots Jelgavas nodaļā līdz 1984.g. Vieta:

Priekšmets: Rokas zižļu padevējs ar zizli

Nosaukums: Priekšmets: Rokas zižļu padevējs ar zizli "Glūda - Krimūnas" Lietots 1940.-80-os g. Vieta:

Priekšmets: Pusautomātiskais zižļu padevējs

Nosaukums: Priekšmets: Pusautomātiskais zižļu padevējs ar "M" sērijas zizli "Rīva - Ploce" 1945.g. Vieta:

Priekšmets: Pārmiju pusautomāt. bloķēšanas aparāts

Nosaukums: Priekšmets: Pārmiju pusautomātiskās bloķēšanas aparāts. 1980-tie g. Sastāv no 2 daļām. Vieta:

Priekšmets: Kompl. ar zvanu, drošinātājiem, sviru

Nosaukums: Priekšmets: Komplekts ar zvanu, drošinātājiem, un sviru slēdžiem (pie pārmiju pusautomātiskās bloķēšanas aparāta). 1950-tie g. Vieta:

Priekšmets: Elektroenerģijas atslēdzējs

Nosaukums: Priekšmets: Elektroenerģijas atslēdzējs. Komplekts sastāv no 3 daļām: 1) pamatne 2) kastīte ar drošinātājiem 3) kastīte ar slēdžiem 1950-tie g. (pie p/autom. bloķēšanas aparāta) Vieta:

Priekšmets: Telefona aparāts, koka korpusā, sienas

Nosaukums: Priekšmets: Telefona aparāts, koka korpusā, sienas. 1920-tie g. Vietējās barošanas. Vieta:

Priekšmets: Karodziņu soma ar 3 signālkarodziņiem

Nosaukums: Priekšmets: Karodziņu soma ar 3 signālkarodziņiem (2 sarkani, 1 dzeltens). Pārmijnieka. Padomju periods. Vieta:

Priekšmets: Karodziņu soma ar 2 signālkarodziņiem

Nosaukums: Priekšmets: Karodziņu soma ar 2 signālkarodziņiem (sarkans un dzeltens). Stacijas dežuranta. Padomju periods. Vieta: