Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 219 priekšmeti

Cancel all filters
Priekšmets: Elektorsakaru aparāts RSPR

Zilā un pelēkā krāsā ar baltiem, melniem un brūnganiem slēdžiem un pogām aparāts, rūpnīcas numurs 505, sānos Losinoostrovskas elektrotehniskās rūpnīcas ražošanas plāksne. Uz aparāta priekšpusē uzraksts – aprāta izmantošanas vieta – Ventspils (stacija), uzlīmēta arī sīka lapa ar sakaru kodiem ar citām stacijām – Līvbērze, Stende u.c. Priekšmeta izgatavošanas datējums: 1986. gads.

Priekšmets: Pārmijnieka lāktenis

Petrolejas pārmijnieka lāktenis. Lāktenim divās pusēs apaļi, dzelteni stikli. Augšmalā dūmgāžu izvaditājs. Apakšmalā kronšteins piestiprināšanai. Lāktenis rūsējis, blīvgumijas stikliem plaisājušas. Petrolejas lampai trūkst cilindriskā stikla.

Priekšmets: Lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai

Petrolejas lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai. Lāktenim vienā pusē uzraksts krievu valodā "Zdes zaraženo", otrā pusē "Zaraženo" un miroņgalva, sarūsējis, nepilnā komplektā. 20.gs. 60.gadi.

Priekšmets: Lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai

Petrolejas lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai. Lāktenim vienā pusē uzraksts krievu valodā "Zdes zaraženo", otrā pusē "Zaraženo" un miroņgalva, sarūsējis, nepilnā komplektā. 20.gs. 60.gadi.

Priekšmets: Lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai

Petrolejas lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai. Lāktenim vienā pusē uzraksts krievu valodā "Zdes zaraženo", otrā pusē "Zaraženo" un miroņgalva, sarūsējis, nepilnā komplektā. 20.gs. 60.gadi.

Priekšmets: Lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai

Petrolejas lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai. Lāktenim vienā pusē uzraksts krievu valodā "Zdes zaraženo", otrā pusē "Zaraženo" un miroņgalva, sarūsējis, nepilnā komplektā. 20.gs. 60.gadi.

Priekšmets: Lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai

Petrolejas lāktenis saindētas vietas apzīmēšanai. Lāktenim vienā pusē uzraksts krievu valodā "Zdes zaraženo", otrā pusē "Zaraženo" un miroņgalva, sarūsējis, nepilnā komplektā. 20.gs. 60.gadi.

Priekšmets: Pārmijnieka lāktenis

Petrolejas pārmijnieka lāktenis. Lāktenim divās pusēs apaļi, dzelteni stikli. Augšmalā dūmgāžu izvaditājs. Apakšmalā kronšteins piestiprināšanai. Lāktenis rūsējis, blīvgumijas stikliem plaisājušas. Petrolejas lampai trūkst cilindriskā stikla.