Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 51 priekšmeti

Cancel all filters
Albūms: 1925./26. civil-un tiltu būvēm

Nosaukums: Albūms: "Albūms 1925./26. budžeta gadā izpildītām civil un tiltu būvēm." Latvijas dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdevums. Albūmā 159 forogrāfijas (2 trūkst) un būvju apraksti un anotācijas (ar baltu tušu): apbūves laukums, tilpums, materiāli, projektētājs, būvuzņēmējs, darbā sākums un beigu datums, izmaksas. Albūms audekla vākos. Nr.228-386. - fotogrāfijas Vieta: Rīga

Albūms:1926/27.g. civil-un tiltu būvēm Ldzc.

Nosaukums: Albūms: "Albums 1926./27. budžeta gadā izpildītām civil - un tiltu būvēm". Latvijas dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdevums. Albūmā 123 fotogrāfijas un būvju apraksti un anotācijas (ar baltu tušu): apbūves laukums, tilpums, materiāli, projektētājs, būvuzņēmējs, darba sākums un beigas, izmaksas. Albūms audekla vākos. Fotogrāfijas: no 387.-510. Vieta:

Albūms: 1927./1928.budž g. izpild. civil-tiltu būv

Nosaukums: Albūms: "Albums 1927./28. budžeta gadā izpildītām civil - un tiltu būvēm". Latvijas dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdevums. Albūmā 24 fotogrāfijas un būvju apraksti un anotācijas (ar baltu tušu): būves laukums, tilpums, materiāli, projektētājs, būvuzņēmējs, darba sākums un beigas, izmaksas. Albūms audekla vākos. Fotogrāfijas: no nr.512. - 535 Vieta:

Albūms:Form projezdnih dokumentov ž.d. transporta

Nosaukums: Albūms: "Aļbom (kratkij) form projezdnih dokumentob ž.d. transporta, vvod.s. 1.jan. 1961.g." Dzc. braukšanas biļešu formu paraugi braucieniem dažādos vilcienos, vagonu tipos, dažādām iedzīvotāju grupām, abonamenta biļetes utt. Ieliktnis - 1991.gada vilciena talonu paraugi. 1961.g. Krievu val. 38 lp. Majoru stac. priekšnieka dāvinājums 1992.g. Vieta:

Iespieddarbs: Fotoalbūms. PSRS dzc. form.tērpu par

Nosaukums: Iespieddarbs: Fotoalbūms. PSRS dzelzceļnieku formas tērpu paraugi. 1950-to g.b.-1960-tie g. 10 lapas, savienotas ar naglām. Vieta:

Albūms: Fotoalbūms. Fr.Grīna ģim. albūms

Nosaukums: Albūms: Fotoalbūms, inženiera Fr.Grīna ģimenes albūms mīkstos vākos, vāki ieplēsti, iziris. 151 fotogrāfijas pielīmētas, 34 fotogrāfijas redzams atrautas no albūma lapām. Fr.Grīna pēdējā darba vieta - 6.mašīnu iecirknis.Nr.1772/1-1772/185 - fotogrāfijas Vieta:

Albūms: Rīgas vecais dzelzs tilts 1871-1926.g.

Nosaukums: Albūms: Rīgas vecais dzelzs tilts 1971-1926.g. (fotogrāfijas, darbu apraksti, tehniskie noteikumi, materiālu saraksts montāžas darbiem, protokols, projekts, aprēķini) Vieta:

Albūms: Lokomotīvju depo celtn. Čiekurkalna st.

Nosaukums: Albūms: Latvijas dzelzceļa celtniecības pārvaldes sagatavots albūms "Lokomotīvju depo celtniecība Čiekurkalna stacijā", Rīgā 1945. gadā. Albūmā visi teksti krievu valodā. Albūmā pielīmētas 45 fotogtāfijas ar īsiem paskaidrojumiem, kurās attēlota depo celtniecības gaita. Albūmā ielīmēts arī depo plāns, jumta fermu pārbaudes diagrammas kā arī depo ēkas konstrukcijas raksturojums. Albūms cietos kartona vākos, apvilktas ar plastmasu. Albūma vāki cietuši ugunsgrēkā. Lapas - labā stāvoklī. Priekšējam vākam plastmasa bojāta. Vieta:

Albūms: Labākie sab. inspektori Rīgas-Krasta st.

Nosaukums: Albūms - Iespieddarbs: Labākie sabiedriskie inspektori vilcienu kustības drošības nodrošināšanai Rīga - Krasta stacijā. Albūms noformēts 1973.g. Albūmā ievietoti 14 foto (daļa pielīmēti pie albūma lapām). Papīrs starp lapām vietām burzīts, vietām ieplēsts. Albūma dažas lapas iegrieztas. Vāki kartona, cieti, apvilkti ar audumu. Nedaudz apdiluši. Vieta:

Albūms: Rīgas dzc. tilta pārbaude pār Daugavu 1914

Nosaukums: Albūms: Rīgas dzelzceļa tilta, pāri Daugavai, pārbaude 1914.gada 20.-22.aprīlī. Albūmā ievietotas 61 fotogrāfijas un tilta apsekošanas un pārbaudes akta kopija. Visi materiāli pielīmēti pie albūma lapām. Albūmā 13 lapas. Pārbaudes procesa apraksts krievu valodā. Albūmam vāki apbružāti stūri apdiluši, lapas vietām nosmērētas. Uz albūma vāka uzraksts - "Ispitaņije žeļeznodorožnava mosta čerez r. zapadnuju Dvinu v Rige 20/22 apreļa 1914.g." Vieta:

Albūms: Rīgas stacijas celtniecība

Nosaukums: Albūms: Rīgas stacijas celtniecība. Albūmam cieti kartona vaķi, apvilkti ar brūnu plastmasu. Visi paskaidrojošie teksti krievu valodā. Divas fotogrāfijas izrautas. Pēdējās astoņas lapas tukšas. Albūmā pielīmētas divas fotogrāfijas par vecās stacijas demontāžu un jaunās stacijas celtniecību (LDZM 3293/1 - LDZM 3293/19) Vieta:

Albūms:Tūristu vilcienu braucieni 1934.gadā

Nosaukums: Albūms: Tūristu vilcienu braucieni 1934.gadā. Albūmam cieti kartona vāki zili, melni, raibi ar reljefu iespiedumiem un uzrakstu ar sudrabainiem burtiem "Tūristu Vilcienu braucieni 1934.gadā". Uz albūma vākiem (iekšpusē) pielīmētas 30 dzelzceļa biļetes, biļete Nr.7 ar kontroles talonu Latvijas veco strēlnieku biedru rīkotam svētceļojumam uz Ložmetējkalnu, 2 biļetes autobraucieniem pa pilsētu, biļete braucienam ar kuģi Liepājā, biļete pusdienām un biļete Jāņu dienas svinēšanai. Uz albūma 1.lapas pielīmētas divas Latvijas skatu markas - Zvārtas iezis Amatas krastā un Gaujas leja Siguldā. Albūmā ievietotas fotopastkartes un fotogrāfijas par tūristu braucieniem 1934.g. Uz pastkartēm redzamās personas nezināmas. Nezināmas arī daļai dabas skatu atrašanās vietas. Albūms nopirkts no D.Puncuļa. Vieta:

Albūms: Tūristu braucieni 1937.g.

Nosaukums: Albūms. Tūristu braucieni 1937.gads. Albūmā ievietotas 185 fotogrāfijas un fotopastkartes par tūristu braucieniem 1937.gadā. Visi fotomateriāli pielīmēti albūma lapām (divas vienības atlīmējušās). Fotogrāfijās redzamās personas nepazīstamas. To pašu var teikt par dabas skatu vietām, pilsētā, ielām, un namiem. Atpazīstamo vietu fotomateriāliem doti inventāra numuri. Albūmam cieti kartona vāki apvilkti ar brūnu audumu. Uz vāka uzraksts "TŪRISTU BRAUCIENI 1937." Vāki dalīti, sasieti kopā ar brūnām saitēm. Priekšējam vākam reljefa iespiedumi, vidū izbalējis aplis. Uz vākiem iekšpusē pielīmētas 27 dzelzceļa biļetes, kā arī biļetes braucienam ar laivu pa Usmas ezeru, braucienam ar kuģīti pa Ventu, braucienam motorlaivā Koknesē, autobraucienam Strenčos un ceļa karte Nr.107 Latviešu veco strēlnieku rīkotam svētceļojumam uz Ložmetējkalnu kopā ar kontroles kuponu. Albūms nopirkts no Daiņa Puncuļa Vieta:

Albūms: Dzc. līn. Ventspils-Jelgava-Krustpils st.

Nosaukums: Albūms: Dzelzceļa līnijas Ventspils - Jelgava - Krustpils stacijas, ēkas un inž.-tehniskās būves fotogrāfijas. Albūmā ievietotas 280 fotogrāfijas (izmēri 11.8x17.8), visas numurētas un pielīmētas albūma lapām. Numuri rakstīti ar tušu uz fotogrāfijām. Albūma sākumā ievietots satura rādītājs. Fotogrāfēšana veikta 1947.gadā līnijas garenprofila nivelēšanas laikā. Albūms izgatavots Latvijas dzelzceļa pārvaldes Projekta kantorī Rīgā, 1949.g. Albūmama cieti kartona vāki, apvilkti ar brūnu audumu. Albūma teksti krievu valodā. Vieta:

Albūms: Dzc. līn. Zemgale-Abrene stacijas, ēkas

Nosaukums: Albūms: Dzelzceļa līnijas Zemgale - Abrene stacijas, ēkas un inž.-tehniskās būves fotogrāfijas. Albūmā ievietotas 226 fotogrāfijas (izmēri 11.8x17.8), numurētas no 1- 226. Numuri rakstīti ar tušu uz foto labā augšējā stūrī. Kreisā augš. stūrī kantora DORPROJEKT apaļais zīmogs. Fotogrāfijas pielīmētas pie albūma lapām. Albūma sākumā ievietots satura rādītājs. Fotogrāfēšana veikta 1949.gadā vasarā. Albūms izgatavots Latvijas dzelzceļa pārvaldes Projekta kantorī Rīgā, 1949.g. Albūmam cieti kartona vāki. Albūma teksti krievu valodā. Vieta:

Albūms: Baltijas dzelzceļa stacijas

Nosaukums: Albūms: Baltijas dzelzceļa stacijas ar iebūvētiem dzīvokļiem apkalpojošām personām. Albūmā apkopotas fotogrāfijas 7 stacijām - staciju foto, pirmā, otrā un pagraba stāva plāniem. Fotogrāfijas pielīmētas albūma lapām. Albūms iesiets brūnos, cietos vākos. Izdevusi Baltijas dzelzceļa pārvalde 1955.gadā Rīgā, krievu valodā. Vieta:

Albūms: Mangaļu dzelzceļa tilta būvniecība 1930/31

Mangaļu dzelzceļa tilta būvniecība 1930.-1931.gadā. Albūms bez vākie, lapas cauršūtas ar tumšu auklu. Pirmā lapa atrauta. Fotogrāfijas pielīmētas albūma lapām uz kurā, ar roku rakstītas īsas anotācijas. Vairākas fotogrāfijas atlīmējušās. Albūmā ievietotas fotogrāfijas no 3989/1 līdz 3989/156 kopā 156 fotogrāfijas, uz 25-ām lapām.

Albums: Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība

Glūda–Liepāja dzelzceļa līnijas būvniecība 1925–1929. Uz kartona 18 lapām uzlīmētas 128 fotogrāfijas (LDzM 3990/1–3990/128)– albums, kurā attainota dzelzceļa stigas (ieskaitot tilta) būvniecība līnijā Glūda–Liepāja. Bez cietiem vākiem, priekšā pirmā lapa un pēdējā lapa bez fotogrāfijām – kartona, tumši pelēkas. Visas lapas cauršūtas ar tumši pelēku auklu. Albuma datējums: 1925.–1929. gads.

Albūms: Rīgas centrālās stacijas telpas

Rīgas centrālā stacijas telpas, interjers un eksterjers pēc pārbūves, kas tika veikta no 1959.-1965.gadam. Albūmā iekļautas 29 fotogrāfijas: 2 fotogrāfijas ar skatu uz stacijas ēku un stacijas laukumu; 5 fotogrāfijas ar stacijas iekšskatu, galvenais vestibils tā noformējums;Skats uz biļešu kasi;Skats uz bagāžas pieņemšanas punktu;Skats uz stacijas izeja durvīm;Skats uz trepēm, kas ved uz uzgaidāmo zāli;5 fotogrāfijas ar telpām to interjeru, kas paredzētas pasažieriem gaidot vilcienu;3 fotogrāfijas ar stacijā izvietoto mātes un bērna istabu;Zāle, kurā izvietotas rokas bagāžas uzglabāšanas kameras;Stacijas bufete;Stacijā izvietotā frizētava;Stacijas sienas un durvju fragments , kas ved uz peroniem;Trepes, izeja uz 2.stacijas peronu;Skats uz stacijas fasādi no vilciena pienākšanas puses;Izeja uz Rīgas centru no perona puses;Stacijas centrālā daļa no perona puses;Stacijas tunelis;Pasažieriem paredzētās platformas vilcienu gaidīšanai.

Albūms: 29 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā

Albūms: 29 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā Foto albums ar apkopotām 29 fotogrāfijām par "bērnu dzelzceļu Rīgā", kas bērniem deva iespēju jau no skolas vecuma apgūt dažādas ar dzelzceļu saistītas profesijas. Bērnu dzelzceļš Rīgā atradās Mežaparkā. Albūms zilos vākos. Pirmajā atvērumā nosaukums krievu valodā, augšējā, kreisajā stūrī zīmējums ar Rīgas ģerboni, centrā PSRS raksturīgais simbols- sakrustota bīdatslēga un āmurs. Gada skaitļi 1956 un 1976. Katra fotogrāfija anotēta, anotācijas krievu valodā. Albūmā apkopoti foto materiāli no Rīgas bērnu dzelzceļa ikdienas darba un svētku reizēm. 20.gs.50.-70.gados

Albūms: 70 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā

Albūms: 70 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā Foto albums ar apkopotām 70 fotogrāfijām par "bērnu dzelzceļu Rīgā", kas bērniem deva iespēju jau no skolas vecuma apgūt dažādas ar dzelzceļu saistītas profesijas. Bērnu dzelzceļš Rīgā atradās Mežaparkā. Albūms brūnos, cietos vākos. Pirmajā atvērumā ar roku rakstīts teksts krievu valodā "Stranici iz istorii i žizni našej dorogi" , centrā PSRS raksturīgais simbols- sakrustota bīdatslēga un āmurs. Gada skaitļi 1956 un 1976. Katrs atvērums anotēts, anotācijas krievu valodā, rakstīta ar roku. Albūmā apkopoti foto materiāli no Rīgas bērnu dzelzceļa ikdienas darba un svētku reizēm. 20.gs.50.-70.gados

Albūms: 46 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā

Albūms: 46 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā Foto albūms ar apkopotām 46 fotogrāfijām par "bērnu dzelzceļu Rīgā", kas bērniem deva iespēju jau no skolas vecuma apgūt dažādas ar dzelzceļu saistītas profesijas. Bērnu dzelzceļš Rīgā atradās Mežaparkā. Tumši brūnos, cietos vākos. Pirmajā atvērumā, kreisajā pusē teksts krievu valodā "Rižkaja Detskaja železnaja dorogoa", labajā zīmēta dīzeļlokomotīve Nr.TČ2-244. Katra fotogrāfija anotēta, anotācijas krievu valodā, rokrakstā. Fotogrāfijas pie albūma lapām stiprinātas ar dekoratīviem stūrīšiem. Daži foto trūkst. Albūmā apkopoti foto materiāli no Rīgas bērnu dzelzceļa ikdienas darba un svētku reizēm. Datējams ar 20.gs. 70.gadiem.

Albūms: 63 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā

Albūms: 63 foto par bērnu dzelzceļu Rīgā Foto albūms ar apkopotām 63 fotogrāfijām par "bērnu dzelzceļu Rīgā", kas bērniem deva iespēju jau no skolas vecuma apgūt dažādas ar dzelzceļu saistītas profesijas. Bērnu dzelzceļš Rīgā atradās Mežaparkā. Albūms gaiši brūnos, cietos vākos. Visas albūma lapas nav aizpildītas, dažas fotogrāfijas izrautas, atkārtojas. Gandrīz katrs atvērums anotēta, anotācijas krievu valodā, drukātas uz rakstāmmašīnas. Albūmā apkopoti foto materiāli no Rīgas bērnu dzelzceļa ikdienas darba un svētku reizēm. 20.gs.50.-70.gados

Albums: Zinātniski pētnieciskā institūta darbība

Vagonbūves Zinātniski pētnieciskā institūta Rīgas filiāle. Albumā aprakstīta un ar attēliem ilustrēta filiāles darbība un funkcijas - dažādi ar elektro un dīzeļvilcienu ražošanu un izmēģinājumiem saistīti stendi un iekārtas. Ievietotas 20 fotogrāfijas, kas anotētas krievu valodā. Albuma pirmajā atvērumā un arī tālākajos atvērumos paskaidrojoši teksti (kopumā 7) krievu valodā par rūpnīcas filiāles galvenajiem darbības principiem, iekārtām, u.c. jautājumiem, teksti drukāti uz rakstāmmašīnas. Albumā ievietotas 3 shēmas. Starp albuma lapām pauspapīrs. Brūni ādas imitācijas vāki, uz priekšējā uzlīmēta lapa uz kā rakstīts krievu valodā "Rižskij filial VNIIV". Datējams ar 1959.gads

Albums: Rīgas Vagonbūves rūpnīca

Pirmajā albuma atvērumā zīmējums-kolāža ar PSRS karti, Rīgas panorāmu un elketrovilcienu uz sliedēm. Albumā 18 lapas, katrā lapā fotogrāfija, kas rokrakstā, krievu valodā anotēta. Visu albuma lapu apakšā Rīgas panorāmas siluets zilā krāsā. 2 foto ar SR elektrosekciju, 3 foto ar SR3 elektrosekciju, 2 foto ar SN elektrovilcieniem, 2 foto ar ER1 elektrovilcienu, 1 foto ar ER5 elektrovilcienu, 2 foto ar MTB-82 tramvaju, 1 foto ar RVZ tramvaju un darba vilcienu "Dumkrat", 2 foto ar kopskatu. Uz albuma vāka Latvijas PSR karogs un Rīgas siluets. Kreisajā malā stiprinājuma daļā austa lente. Albuma vākiem centra daļā gaiši brūns audums, gar malām sarkanbrūna ādas imitācija, starp albuma lapām pauspapīrs. Datējams ar 1959.gadu.

Albums: Rīgas Vagonbūves rūpnīca

Rīgas vagonbūves rūpnīca, nosaukums krievu valodā. Albumā 20 lapas, kurās ievietotas dažāda izmēra 45 fotogrāfijas par rūpnīcas atjaunošanu pēc Otrā pasaules kara. Fotogrāfijas tematiski grupētas un katra tematiskā grupa izvietota 1 albuma lapu atvērumā. Foto par rūpnīcas postījumiem pēc II pasaules kara, RVR rūpnīcā atjaunotajiem cehiem (ceha iekšskats un skats no ārpuses uz ēku). Pie fotogrāfijām rokrakstā, krievu valodā paskaidrojums par ceha lielumu kvadrātmetros un kubatūrā. Albuma vāki veidoti no kartona, kas apvilkts ar sarkanbrūnu sintētisku audumu. Uz vāka iespiesti dzelteni burti. Kreisajā malā, iesējuma daļā izsisti caurumi, kas nostiprināti ar metāla apaļām kniedēm un caur tiem izvērta brūngansarkana aukla. Albums datēts ar 1948.gadu. pauspapīrs.

Albums: RVR produkcija, rūpnīcas ikdiena

Albumā apkopotas melnbaltas fotogrāfijas ar Rīgas Vagonu rūpnīcas ražoto produkciju: vilcieniem un to detaļām, tramvajiem, satiksmes autobusiem, skati uz ritekļiem gan no ārpuses, gan iekšpuses. Fotogr āfijas ar skatiem no RVR ikdienas darba, strādniekiem un izmantotajām iekārtām, fotogrāfijas bez anotācijām. 48 albuma lapas uz kurām izvietotas 52 fotogrāfijas. Albuma lapas izrauts no vākiem, pirmā lapa izgriezta, ar sintētisku materiālu apvilkti tumši brūni vāki. Datēts ar 20.gs.40 - 50.gadiem.

Albums: Rīgas Vagonbūves rūpnīcas 50.gadadiena

Albumam uz vāka metāla plāksnīte ar iegravētu tekstu krievu valodā: "Rīgas Vagonbūves rūpnīcai par godu PSRS 50.gada dienai no Rīgas 23.vidusskolas". Albumā 25 lapas, kurā izvietotas 23 fotogrāfija, kas anotētas krievu valodā. Apkopotas dažāda veida fotogrāfijas no RVR rūpnīcas produkcijas, ēkas, sadzīves, ārpusdarba aktivitātēm. 1. un 2. albuma lapa noformēta ar zīmējumu un uzrakstu krievu valodā "Rīgas Vagonbūves rūpnīca". Albuma vāki apvilkti ar brūnu sintētisku materiālu, uz priekšējā vāka stilizēti, dzelteni ziedi. Starp albuma lapām pauspapīrs. Datēts ar 1967.gadu

Albums: RVR albums par ER-9 elektrovilcienu.

Iekšpusē uzraksts krievu valodā "Fotogrāfiju albums par ER-9 elektrosekcijas izmēģinājumu Rīgā, 1961.gads". Albumā 28 lapas, tajās izvietotas 52 fotogrāfijas. Fotogrāfijas ar vilciena iekšskatiem, kop ējo vilciena skatu un atsevišķām detaļām. Visas fotogrāfijas anotētas rokrakstā, krievu valodā. Pirmajā atvērumā zīmētas dekoratīvas joslas. Starp albuma lapām pauspapīrs. Albumam zaļi, sintētiska materiāla vāki ar dekoratīvām malām (savītas sintētiska materiāla strēmeles dzeltenā un zaļā krāsā), uz vāka uzlīmēta melnbalta fotogrāfija ar ER-9-01 elektrovilcienu un ūdenstorni fonā. Albums datējams ar 1961.gadu.

Albums: RVR ražotās produkcijas apkopojums

Rīgas Vagonbūves rūpnīcā ražotās produkcijas apkopojums. Uz albuma vāka un pirmajā atvērumā uzraksts krievu valodā "PSRS Transporta mašīnbūves ministrija galvenā Rīgas Vagonbūves rūpnīcas pārvaldes produkcija". Pirmajā atvērumā zīmējums – centrā vilciens un tramvajs, zem tā Rīgas Vagonbūves rūpnīcas logo un sarkana lenta, fonā pilsētas siluets. Albumā 40 lapas , tajās izvietotas 39 fotogrāfijas, gan ritošā sastāva tehniskais zīmējums, gan kopskats, gan dažādas detaļas, kā arī pēdējās divās lapās fotogrāfijas ar RVR ražoto sadzīves produkciju ( rīve, ragavas, gludināmais dēlis). Starp albuma lapām ar fotogrāfijām izvietoti arī zīmējumi ar vilcieniem un tramvajiem, kopumā 6 zīmējumi ar SR motorvagona sekciju, SR3 vilciena elektrosekcija, SN vilciena motorvagona elektrosekcija, MTV-82 tramvaja vagonu, RVZ tramvaja vagons, kravas tramvaji. Visas 39 fotogrāfijas anotētas rokrakstā, krievu valodā, katrai albuma lapai dekoratīva apakšējā mala un elements kreisajā malā. Albumam tumši brūni, sintētiska materiāla vāki, pirmajā vākā iespiesti burti un vertikāla dekoratīva mala. Datējams ar 1955.gadu.