Latest news

Vasaras fotoorientēšanās izaicinājums

No 1.06.–31.08. apmeklētājiem piedāvājam iesaistīties aizraujošā  āra ekspozīcijas apskati ar sacensības elementu. 

Norises vieta: Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja āra ekspozīcija

Laiks:      No 01. jūnija līdz 31. augustam

Dalībnieki:  ikviens interesents (bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, tikai kopā ar kādu no vecākiem).  Pieteikšanās pa e-pastu muzejs@ldz.lv vai muzejā – kasē.

Noteikumi:

Aktivitāte ir individuāla, grupu var veidot vienas mājsaimniecības ietvaros. Orientēšanās izaicinājums ir netieša sacensība ar citiem apmeklētājiem mēneša garumā, izskrienot, ieraugot un atšķirot lokomotīvju un vagonu detaļas, formas, krāsas.

Foto orientēšanās norisinās muzeja darba laikā. Lai piedalītos sacensībā, dalībniekam jāiegādājas muzeja ieejas biļete. Muzeja  darbinieks piereģistrē dalībnieku, izsniedz Darba lapu (Pielikums nr. 1), paliktni un zīmuli/pildspalvu. Dalībnieks/-i uzsāk sacensības no starta līnijas, kad Muzeja darbinieks sāk uzņemt laiku, un ieraksta to dalībnieku uzdevumu lapā. Laiks tiek apturēts, kad dalībnieks/ -i ir šķērsojuši finiša līniju. Finiša laiks tiek ierakstīts Darba lapā.

Uzdevums dalībniekiem: pēc fotogrāfijām jāsameklē atbilstoši objekti vai to daļas āra ekspozīcijā un jāveic citi uzdevumi, kas norādīti Darba lapā. Katra vagona un lokomotīves nosaukums atrodams informatīvajā plāksnē pie objekta.

Drošības noteikumi:

Muzeja teritorijā jābūt uzmanīgiem un kārtīgiem, jāievēro norādes, nedrīkst staigāt pa sliežu ceļiem, kāpt uz ritekļiem tam nepiemērotās vietās. Dalībniekiem jāievēro valdības noteiktie epidemioloģiskie pasākumi (MK not. NR.360, 09.06.2020. ‘’Epidermioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’.)

Balvas: Mēneša pēdējā darba dienā tiek apkopoti visi rezultāti. Labākā laika uzrādītāji saņem balvu: Brauciens ar drezīnu muzeja ekspozīcijā. Balva jāizmanto līdz 2021. gada 30. oktobrim. Dalībniekiem, kas nevar ierasties uz braucienu ar drezīnu, tiek nosūtīta līdzvērtīga piemiņas velte no muzeja suvenīru klāsta.

Vērtēšana un rezultāti:

Muzeja darbinieks pārbauda pēc finiša iesniegtās atbildes. Par katru nepareizu atbildi vai neatbildētu jautājumu tiek pierēķināts papildlaiks: 5 (piecas) min. Rezultāti tiek apkopoti un publicēti katru mēnesi mājas lapā www.railwaymuseum.lv sadaļā Apmeklētājiem un soc. tīklos.  Ar uzvarētājiem muzeja darbinieki sazināsies individuāli. Izpildītās uzdevumu lapas glabājas muzejā līdz 2021. gada 30. oktobrim.

Personas datu apstrāde

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu, kā arī piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, e-pasts) apkopošanai un publiskošanai (tikai vārds un uzvārds) atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem, lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi. 

* Pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. Fotogrāfijas/video tiks izmantotas publicitātei un publiskotas muzeja sociālajos tīklos.

Darba lapas foto autors: A. Malahovskis

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar muzeju pa tālr. 20032331 vai e-pastu: muzejs@ldz.lv

Norises vieta: Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja āra ekspozīcija

Laiks:      No 01. jūnija līdz 31. augustam

Dalībnieki:  ikviens interesents (bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, tikai kopā ar kādu no vecākiem)." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/mala2534.jpg">