Latest news

Jaunieguvums 2020 – foto ar Meitenes staciju

2020. gada vasarā saņēmām muzejam dāvinājumu – vēsturiskās fotogrāfijas ar Meitenes staciju, kas papildina mūsu Meitenes stacijas teritorijas fotogrāfiju kolekciju. Attēlā viena no tām. Kāds tad ir Meitenes stacijas, kas atrodas Zemgales līdzenumā, stāsts?

Meitenes dzelzceļa stacija atrodas Latvijas–Lietuvas pierobežas Elejas ciematā. Savu nosaukumu stacija ieguvusi no Meitu kroga, kas šajā vietā atradies vēl pirms Pirmā pasaules kara. Vācu armijai, kas 1916. gadā būvēja dzelzceļu no Šauļiem uz Jelgavu, krogs licies gana piemērots stacijas vajadzībām, līdz ar to bijušā kroga telpās tika izvietota arī pirmā stacija un šaursliežu lokomotīvju depo. Meitenes stacija kļuva arī par 2 līniju mezgla staciju, jo 1916. gadā uzbūvēja vēl arī šaursliežu dzelzceļa līniju no Meitenes uz Bausku.

Pēc 1. Pasaules kara nospraužot Latvijas valsts robežas, bija nepieciešams izveidot dzelzceļa robežstacijas, kam izmantoja jau esošas stacijas. Tur, kur tādu nebija, Dzelzceļu virsvalde cēla jaunas ēkas, kā piemēram, Zemgali, Eglaini un Meiteni. Nospraužot Latvijas–Lietuvas robežu, Jelgavas–Meitenes–Šauļu līnijā radās jaunā Meitenes robežstacija, caur kuru apgrozījās lielākā daļa ceļotāju satiksmē ar Rietumreiropu. Izveidojot robežstacijai piemērotu ēku ar muitas, policijas u. tml. telpām, šeit tika uzbūvēta 2 stāvu mūra celtne ar skārda jumtu. Stacijā tika vēl iekārtotas telpas stacijas priekšniekam, dežūrai, bagāžai, lielāka bufete ar ēdienu sagatavošanas un nomnieka telpām. Augšstāvā izbūvēti dzīvokļi stacijas darbiniekiem. Ēkas apbūvētais laukums ir 1070 m²; būve tika iesākta 1922. gadā pēc arhitekta J. Neija projekta un pabeigta 1923. gadā, un izmaksāja tajā laikā 185 000 latus. Uz Meitenes stacijas ēkas atklāšanu no Rīgas ar Berlīnes vilcienu ieradās satiksmes ministrs J. Pauļuks, dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks, citas amatpersonas. 1944. gadā, uzlidojuma laikā, stacijas ēka tika daļēji sagrauta. To nepilnā apjomā atjaunoja 1950. gadā.

Diemžēl pašlaik šai dzelzceļa līnijai nav īsta pielietojuma, jo ar 2008. gadu tika atcelts pēdējais pasažieru vilciens, kas pa līniju kursēja maršrutā Rīga–Viļņa–Truskaveca. Arī kravas pārvadājumu plūsma Lietuvas virzienā nav intensīva. No Meitenes stacijas ēkas uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju Rīgā restaurācijai un publiskai apskatei nogādātas 1939. gadā Kārļa Melbārzda gleznotās lielformāta gleznas "Gaujas ieleja" un "Zemgales kviešu lauki".

Par gleznām skatieties sižetu: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/28.07.2013-atjauno-meitenes-stacijas-gleznas.id16696/

Foto: Meitenes stacija, 20. gs. 20. gados un 1933, autori nezināmi, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums.

Teksts: Ance Pudāne, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma glabātāja.

2020. gada vasarā saņēmām muzejam dāvinājumu – vēsturiskās fotogrāfijas ar Meitenes staciju, kas papildina mūsu Meitenes stacijas teritorijas fotogrāfiju kolekciju. Attēlā viena no tām. Kāds tad ir Meitenes stacijas, kas atrodas Zemgales līdzenumā, stāsts?

Meitenes dzelzceļa stacija atrodas Latvijas–Lietuvas pierobežas Elejas ciematā. Savu nosaukumu stacija ieguvusi no Meitu kroga, kas šajā vietā atradies vēl pirms Pirmā pasaules kara." data-share-imageurl="https://www.railwaymuseum.lv/sites/muzejs.ldz.lv/files/inv_6549_002.jpg">