Latest news

2023. gada 9. novembrī Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs noslēdza kārtējo, no jau piekto muzeja akreditācijas ciklu

Valsts un pašvaldības muzeju akreditācija Latvijā tika uzsākta 1999. gadā. Šī procesa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu Latvijas muzeju darbību. Akreditācijas rezultātā, izvērtējot muzeja darbības procesus, muzejam uz pieciem gadiem piešķir valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss.

Akreditācijas process sākas ar muzeja darbību reglamentējošo dokumentu – muzeja nolikuma, darbības stratēģijas, krājuma, pētnieciskā un pieejamības darba politiku, krājuma uzskaites nolikuma, iepriekšēja darbības posma izvērtējuma iesniegšanu Kultūras ministrijai. Tam seko ekspertu komisijas darbs, kad eksperti ne tikai iepazīstas ar iesniegtajiem materiāliem, bet veic padziļinātu muzeja izvērtējumu klātienē un sagatavo atzinumu par muzeja darbības atbilstību Muzeja likuma 9. panta otrās daļas prasībām.

27. oktobrī komisija klātienē iepazinās ar muzeja darbu un intervijās ar darbiniekiem pārrunāja esošo situāciju, apskatīja krājumu, tā dokumentāciju, iepazinās ar ekspozīciju. Komisija devās arī uz muzeja Jelgavas ekspozīciju un bijušos lokomotīvju depo, kurā izvietoti neeksponētie ritekļi. Jāuzsver kā sarunas ar komisiju vienmēr ir ļoti nozīmīgas, profesionāli augstvērtīgas un noderīgas, jo akreditācijā piedalās Latvijas muzeju nozares eksperti ar lielu pieredzi. Komisijas sagatavotais ziņojums tiek iesniegts un izskatīts Latvijas muzeju padomē (LMP), kas sniedz atzinumu Kultūras ministrijai, lēmuma pieņemšanai.

Muzeju nozarē, kā jebkurā citā darbības jomā ir savi standarti, prasības un ētikas principi. Latvijas dzelzceļa vēstures muzejam vienmēr bijis svarīgi turēt augstā līmenī profesionālos standartus un tiekties uz izcilību. Kā Daina Ratniece LMP sēdē norādīja: “šo muzeju raksturo ārkārtīga spēja mobilizēties un pieņemt racionālus lēmumus visdažādākajās situācijās, kā arī tas, ka ar tik maz darbiniekiem tik daudz var izdarīt.” Komisija, vērtējot pēdējo gadu darbu, izcēla Jelgavas ekspozīcijas sagatavošanas procesu un rezultātu, dzelzceļa maketa izveidi, izglītojošās programmas, kā arī muzeja mājaslapā pieejamo, ērti lietojamo kolekciju katalogu un kopumā pēdējo piecu gadu laikā paveikto krājuma digitalizācijai ar mērķi gan saglabāt krājumu, gan padarīt to pieejamāku. Arī Latvijas muzeju padomes locekļi akcentēja muzeja krājuma tiešsaistes katalogu, pētniecisko darbu un lielisko darbu sociālajos medijos, popularizējot nozares mantojumu. Muzejs saņēma 2 ieteikumus darbības uzlabošanai - krājuma esības pārbaužu aktos norādīt konstatēto attiecībā uz priekšmetu saglabātību un, sadarbībā ar dibinātāju, uzlabot krājuma saglabāšanas apstākļus, īpaši ritekļu kolekcijai.

Akreditācijas komisija un Latvijas muzeju padome izteica pateicību Latvijas dzelzceļa vēstures muzejam un valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Muzeja likumam.

Muzejs izsaka pateicību ikvienam dzelzceļniekam, jo viņu darbs palīdz uzturēt un attīstīt muzeju. Īpašs paldies muzeja kolēģiem par darbu un visiem dzelzceļniekiem, nozares entuziastiem, kuri muzeju 29 gadu garumā atbalstījuši ar personīgu ieguldījumu, atsaukušies mūsu lūgumam palīdzēt, nodrošina ikdienas darba procesus. Ir patīkami apzināties ka muzejs ir daļa no valsts a/s “Latvijas dzelzceļš  un tam ir uzticēts dzelzceļa nozares vērtību un mantojuma stāsts šodienas sabiedrībai. Muzejs apzinās atbildību un pienākumu saglabāt to nākamajām paaudzēm. Dzelzceļa nozarei ir ar ko lepoties.

Ieva Pētersone, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja direktore.