Latest news

Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstāde

No 11.aprīļa līdz 4. maijam muzejā apskatāmi 40 mākslinieku darbi, starp tiem astoņu šī gada nominantu gleznas:

Dita Lūse ar darbu “Vasaras skaņas”, Ilze Smildziņa ar darbu “Laikā”, Inga Jurova ar darbu “Lielais klusums”, Agnese Kurzemniece ar darbu “Gaidītāji”, Anna Afanasjeva ar darbu “Pie jūras”, Elmārs Orniņš ar darbu “Divi koki saulrietā”, Gita Šmite ar darbu “Vaides ozols” un Anita Markeviča ar darbu “Atspulgi”.

Vairāk kā 70 mākslas darbi, sakomplektēti divās ceļojošās izstādēs,   būs pieejami apskatei muzejos, bibliotēkās, kultūras namos visā Latvijā. Par izstādes norises vietām tiks sagatavota un publicēta informācija.

9. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstāde 135 mākslinieki iesniedza 227 darbus, kurus vērtēja profesionāla žūrija. Galvenais darbu atlases kritērijs šogad, kā uzsvēra žūrijas komisijas locekle Sandra Krastiņa, bija cilvēks kā dabas un ainavas sastāvdaļa, īpaši kara kontekstā. Uz ainavu vairs nevar tikai skatīties un priecāties. Mēs ainavā dzīvojam.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Aleksejs Naumovs atzīmēja, ka uzrunā tie darbi, kuros ir priekšnojautas un cilvēks, sieviete kā daba un daba kā sieviete.

Mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne savos ceļa vārdos izstādei raksta, ka tā “tapusi ar vērienīgu un aktīvu mākslinieku līdzdalību, ir interesanta savos ainavas redzējumos un profesionālajos meklējumos. Arī šī skatāmība atver sajūtas, izjūtas, emocionālo pieredzi, vārdos neizsakāmo.

 Pasaule, apkārtējā vide un norises ap mums mainās strauji. Pat ļoti strauji. Gaismas un tumsas cīņā, redzamajā un neredzamajā, brīžiem šķiet, ka zaudējam izpratni par sevi, savu zemi un mākslas pastāvēšanas, esības jēgu. Tomēr jaunatklātās  ekspozīcijas Latvijas Dzelzceļa muzejā un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā rāda, ka protam, varam cerīgi mainīties, vienlaicīgi saglabājot galveno saistībā ar Jāzepa Pīgožņa balvu:

  1. ainavas glezniecības pastāvēšanu atšķirīgās mākslinieciskās formās ar saknēm pagātnē un lapotni,  svaigiem dzinumiem nākamībā;
  2. salīdzināšanos, impulsiem, dažādošanos vienā no plašākajām kopekspozīcijām mūsu valstī, kura regulāri pulcina skatītāju simtus – iekšējas aktivitātes uzlādētus sarunu biedrus;
  3. vairo izpratni,  vēsturiski saglabā Latvijas, mūsu zemes pulsu krāsās, skaistumā, pretrunās, noskaņās, gadalaiku un dienu mainībā un  patstāvībā vienlaikus.

Izstāde, kura mudina mosties pavasarim, mosties jaunām atziņām, mosties izaugsmei. Un vairot spēku, drosmi, meistarību nākamajai – jau 10. Jāzepa Pīgožņa balvas mākslas darbu skatei.”

Astoņi šī gada balvas nominanti cīnīsies par galveno balvu, kuras pasniegšanas ceremonija notiks 2023. gada 16. septembrī Preiļos. Preiļu novada pašvaldība ne vien pasniedz galveno balvu, bet visiem nominantiem dāvina iespēju piedalīties profesionālu mākslinieku plenērā Preiļos.

Rīgas pašvaldība tradicionāli iesaistās ar finansējumu kataloga “Jāzepa Pīgožņa balva par Latvijas ainavu 2023” sagatavošanā un izdošanā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja     Tekla Bekeša